Svetová literatúra v období moderny

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: diana
Typ práce: Referát
Dátum: 27.11.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 367 slov
Počet zobrazení: 5 705
Tlačení: 505
Uložení: 548
Svetová literatúra v období moderny (koniec 19. - začiatok 20. storočia)
Druhá polovica 19.storočia sa vyznačovala rýchlym striedaním rôznych umeleckých smerov a prúdov, ktoré súhrnne nazývame moderna. Umelci sa sústredili na vnútorný život človeka a zdôrazňovali jeho právo prežiť život podľa vlastných predstáv. Podobne ako v romantizme aj teraz prevláda cit a autori často využívajú autoštylizáciu.
 
Prevládajúcim básnickým smerom bol symbolizmus – básnici nepomenúvali javy priamo, ale prostredníctvom znakov, symbolov (lev – sila, srdce –láska, holubica – mier). V literatúre prevláda poézia, píšu sa básne v próze, verš je hudobnejší (zámerne sa hromadia určité hlásky) a vzniká voľný verš – verše sa nerýmujú, majú rôzny počet slabík a nastáva veršový presah – myšlienka nekončí v jednom verši. Lyrika má reflexívny (úvahový) charakter.
Básnici – modernisti svojím spôsobom života i tvorbou provokovali meštiansku spoločnosť a dostali prezývku "prekliati básnici".
Na začiatku 20.storočia vzniká nová etapa vo vývine moderného umenia, ktorú označujeme ako avantgarda (predvoj). Patria tu smery, ktoré sa uplatnili hlavne vo výtvarnom umení: kubizmus, futurizmus, kubofuturizmus, konštruktivizmus, impresionizmus (Pablo Picasso, Vincent van Gogh, Paul Gauguin, Claude Monet, Edgar Degas ...)
 
Charles BAUDELAIRE  (šárl bodlér)
Bojoval na barikádach v Paríži počas revolúcie v roku 1848. Preslávila ho básnická zbierka Kvety zla (1857), za ktorú z mravnostných príčin musel zaplatiť pokutu. Vyjadruje v nej ľúbostné i spoločenské sklamanie a zúfalstvo. Východisko hľadá v prekvapujúcich a pohoršujúcich oblastiach: v krutosti, v zle a smrti. Používa hrubé výrazy a vulgarizmy. Táto zbierka vyšla v slovenskom preklade takmer po sto rokoch.
 
Jean Arthur RIMBAUD (žán artur rembó)
Zo všetkých "prekliatych básnikov" bol najpopulárnejší, hoci písal iba 3-4 roky a v 19 rokoch písanie celkom zanechal. Bol zázračným, nadaným dieťaťom, no večným tulákom a dobrodruhom. Jeho najlepším priateľom bol o desať rokov starší Verlaine, ktorého tiež odvádzal od rodiny. Zomrel 37-ročný.
Jeho poézia vyniká ľahkosťou a fantáziou. I on opovrhoval meštiakmi, náboženstvom a falošným vlastenectvom. Vydal dve poetické prózy: Pobyt v pekle a Iluminácie.
 
Paul VERLAINE (pól verlén)
Bol osobný priateľom Rimbauda a zakladateľom symbolizmu. Svoje spomienky na toto obdobie uchoval v knihe Prekliati básnici.
 
K ďalším predstaviteľom moderny a avantgardy patrili:
-  Guillaume Apollinaire (gijóm apolinér)
-  Sergej Jesenin
-  Alexander Blok
-  Petr Bezruč
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.019