Moderné prúdy v svetovej literatúre po roku 1945

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: diana
Typ práce: Referát
Dátum: 02.12.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 559 slov
Počet zobrazení: 7 100
Tlačení: 497
Uložení: 513
Moderné  prúdy  v  svetovej  literatúre  po  roku  1945
Po druhej svetovej vojne vznikli v západnej literatúre viaceré prúdy a smery. Kým táto literatúra tvorivo nadväzovala aj na predvojnové umelecké smery a súčasne experimentovala  s novými, v literatúre socialistických krajín vládol jediný umelecký smer - socialistický realizmus a kažký pokus o experimentovanie bol odsúdený. Súčasný zložitý svet odrážajú spisovatelia rozličným spôsobom. Popri kvalitnej literatúre však dnes vychádza množstvo brakovej literatúry, ktorá vzniká na objednávku - pre komerčné účely. Autori sa zameriavajú na atraktívne prostredie a život filmových hviezd, lekárov, právnikov, mafie a ľudí z vyššej spoločnosti.

americká  literatúra
Amerika nebola priamo zasiahnutá vojnou a stala sa krajinou neobmedzených možností. Jednotlivec je tu však často bezmocný a deprimovaný z toho, že nemôže ovplyvniť chod udalostí.

PRÓZA
 
JOHN  STEINBECK (džon stajnbek)
Zdrojom jeho inšpirácie bola rodná Kalifornia.
O myšiach a ľuďoch - román o živote bezdomovcov, ktorí putujú za prácou a snívajú o mieste, ktoré by mohli nazvať domovom. George sa snaží chrániť fyzicky silného, ale slabomyseľného Lennieho pred zlom okolitého sveta. Lennieho záľuba v hladkaní hebkých vecí sa končí tragicky. Nechtiac zlomí väzy žene šéfovho syna, ktorá sa ho pokúša zviesť. Priateľ George ho zastrelí, aby ho uchránil pred lynčovaním.
Ovocie hnevu - je román o osudoch troch generácií farmárskej rodiny Joadovcov (džoudovcov) počas hospodárskej krízy. Rodina odchádza za prácou do Kalifornie a ich strastiplná cesta je plná tragiky.
Na východ od raja - román, ktorý vznikol na podklade biblického príbehu o Kainovi a Ábelovi vykresľuje osudy troch generácií rodiny Traskovcov. Je to príbeh skazenej ženy - prostitútky Cathy, jej muža, poctivého dobráka Adama (brat Charles) a ich dvoch synov - dvojičiek Aarona a Cala.
 
JEROME  DAVID  SALINGER (džerom dejvid selindžer)
Venoval sa najmä problémom detí a mládeže. Popularitu si získal psychologickým románom Kto chytá v žite (1951), no v ďalších rokoch sa utiahol do súkromia a takmer nepublikoval. Príbeh rozpráva sedemnásťročný Holden počas svojho pobytu v sanatóriu. Vyhodili ho zo školy, bojí sa však vrátiť domov a tri dni sa túla predvianočným New Yorkom. Túži po láske a čistých, úprimných vzťahoch medzi ľuďmi, no stretáva sa len s pretvárkou a falošnosťou dospelých. Sníva, že stojí chrbtom k hlbokej priepasti, ktorá symbolizuje zlý svet dospelých, a čelom k žitnému poľu, kde sa hrajú deti - jeho úlohou je chrániť ich pred pádom do priepasti. Reč Holdena je živá, hovorová, s množstvom slangových výrazov, ktoré sú typické pre mladých Američanov.
 
JOHN  UPDIKE (džon apdejk)
Popularitu mu priniesla séria románov o Králikovi. Z uznávaného basketbalistu sa stáva po skončení kariéry priemerný človek, ktorý nevie riešiť svoje rodinné starosti. Sú to romány: Králik, bež; Návrat Králika; Králik je bohatý a Králik na odpočinku.
V románe Dvojice zobrazil amorálny život vyšších spoločenských vrstiev.

NORMAN  MAILER (normen mejler)
Ako 20-ročný bojoval v 2. svetovej vojne v Tichomorí a na vlastnej koži skúsil letecké nálety a boj v džungli. Po vojne napísal román Nahí a mŕtvi, dej ktorého sa odohráva tesne pred kon-com vojny na jednom tichomorskom ostrove. Autor zobrazuje ľudí v hraničnej situácii, keď sa cítia bezmocní, ale dokážu si zachovať ľudskú dôstojnosť.
V románe Katova pieseň zobrazil osudy dvojnásobného vraha.

JOSEPH  HELLER (džouzef heler)
Populárnym sa stal protivojnovým románom Hlava XXII. Dej sa odohráva na americkej leteckej základni v Taliansku počas 2. svetovej vojny. Najväčším nepriateľom americkej letky sa stane zákon Hlava XXII, ktorá určuje povinnosti vojaka. Jej formulácie sú také logické, strohé a precízne, že im nie je možné porozumieť. Jej obsah sa dá podľa vôle veliteľov rôzne vysvetľovať, ale nikdy nie v prospech vojakov.Ústrednou postavou je kapitán Yossarian (josarien), ktorý nechce zomrieť nezmyselnou smrťou a keď sa počet povinných náletov zvyšuje, dezertuje do Švédska. Po vyše 30 rokoch napísal Heller voľné pokračovanie s názvom Záverečná. Autor v oboch románoch využíva humor, satiru a iróniu a v tomto duchu sú napísané aj romány Niečo sa stalo a Gold nad zlato.
 
POÉZIA  -  BEAT  GENERATION
Americkú poéziu po 2. svetovej vojne predstavuje najmä skupina, ktorú kritici nazvali beat generation (bít dženerejšn). Pre modernú poéziu boli tým, čím boli pre hudbu Beatles. Beatnici písali verše určené na verejné recitovanie a často spolupracovali s džezovými hudobníkmi. Svoje verše prednášali za doprovodu hudby. Hlásali neobmedzenú slobodu jednotlivca. Zobrazovali zúfalstvom a sklamaním naplnenú mladú generáciu a príčinu tohto stavu videli v modernej neľudskej civilizácii. Typickými predstaviteľmi boli: Allen Ginsberg, Robinson Jeffers (džefers), Jack Keruac (džek keruek).
Tvorba tejto generácie súvisí s hnutím mládeže známej ako hippies, ktoré vzniklo v polovici 60. rokov v USA. "Deti kvetov" sa snažili mierovou cestou protestovať proti spoločnosti orientovanej na výkonnosť a blahobyt. Odmietali spoločenské pravidlá, pokryteckú morálku, zákony a násilie (vojna vo Vietname), hlásali návrat k prírode, voľný sexuálny život, žili v kolektívnych rodinách, no neskôr sa ich spôsob života orientoval na drogy.
 
DRÁMA
 
TENNESSEE  WILLIAMS (tenesí viljemz)
Bol analytikom ľudskej psychiky. Medzi jeho najznámejšie hry patria: Električka zvaná Túžba a Mačka na horúcej plechovej streche - obe boli sfilmované. V druhej hre zomiera v bohatej južanskej rodine panovačný otec. Už pred jeho smrťou sa jeho najbližší príbuzní snažia intrigami získať čo najväčší podiel z de-dičstva. Proti nim stojí Maggie (megi), manželka najmladšieho syna. Hoci ju ostatní podceňujú, pretože pochádza z chudobnej rodiny, je cieľavedomá, vie presadiť svoju vôľu a ide za svojím cieľom, i keď musí medzi príbuznými tancovať ako mačka na horúcej plechovej streche. Získa si rešpekt a sympatie svokra a lásku manžela (Taylorová, Newman).
 
ARTHUR  MILLER
Je predstaviteľom spoločenského realizmu, zaoberá sa negatívnymi javmi americkej spoločnosti. Úspech získal drámou Smrť obchodného cestujúceho - je to príbeh typického Američana, ktorý uznáva len materiálne hodnoty. Keď stratí miesto, uvedomí si, že jeho život bol prázdny a chce s ním skoncovať. Uskutoční dokonalú samovraždu, aby zabezpečil rodinu životnou poistkou.
Scenár filmu Mustangy napísal pre svoju manželku Marilyn Monroe. Dráma Po páde má autobiografické črty.

FRANCÚZSKA  LITERATÚRA - POÉZIA
 
PAUL  ELUARD (pól eluár)
- bol lyrikom lásky
JACQUES  PRÉVERT (žak prevér)
Bol populárnym básnikom, textárom piesní, filmovým scenáristom; v básňach využíva vtip, slovné hračky a frazeologizmy; ústredným motívom jeho tvorby bola láska; mnohé jeho básne boli zhudobnené a stali sa populárnymi šansónmi; najznámejšia zbierka: Slová
 
PRÓZA
Francúzska próza čerpá po 2. svetovej vojne z bohatých kultúrnych a literárnych tradícií a súčasne experimentuje a vytvára nové literárne smery. Najznámejšie sú EXISTENCIALIZMUS a NOVÝ  ROMÁN.
Počas 2.svetovej vojny celý národ bojoval proti fašizmu a mnoho intelektuálov položilo v tomto boji aj život. Medzi nich patril aj:
 
ANTOIN DE SAINT - EXUPÉRY  /antoán dśen egzuperi/
Pôvodom šľachtic, počas vojny bol vojenským  pilotom. V roku 1944 sa nevrátil z prieskumného letu - zahynul nad Stredozemným morom.
V literárnej tvorbe venoval pozornosť životu letcov; novela Letec, román Pošta na juh, rozprávka pre dospelých Malý princ - je to rozprávanie pilota, ktorý havaruje s lietadlom uprostred saharskej púšte, kde sa mu zjaví malý princ. Autor vyzdvihuje priateľstvo, lásku, porozumenie a knihu sám aj ilustroval.
 
EXISTENCIALIZMUS
Existencialisti zdôrazňujú slobodu jednotlivca a tvrdia, že jeho život, existencia, závisia len od jeho vôle; osobnú slobodu dosahujú tým, že sa nepodriaďujú nikomu a ničomu. Hľadajú odpoveď na otázku zodpovednosti človeka za svoje rozhodnutia a činy.
Človek si svoju existenciu uvedomuje v hraničných životných situáciách, keď o ňu môže prísť - vo chvíli smrti, utrpenia, zápasu. Radi zobrazujú človeka v hraničných situáciách, v blízkosti smrti, keď už nemôže nič hrať a predstierať, keď ide o jeho holú existenciu. Sartre to nazýval zhnusením.
Ako filozofický a umelecký smer sa existencializmus naplno prejavil pred 2. svetovou vojnou a po nej ako reakcia na stratu životnej istoty a zmyslu života.
 
JEAN  PAUL  SARTRE (žan pól sartr)
-  román Hnus - hrdina žije jednotvárnym životom a svoju osamelosť pociťuje ako chorobu. Je zhnusený sám sebou a ľuďmi okolo seba.
-  zbierka poviedok Múr
ALBERT  CAMUS (albér kamu)
-  základná tematika: vzbura, odcudzenie, strach zo samoty;
-  narodil sa v Alžírsku;
-  román Cudzinec - základnou myšlienkou je odcudzenie človeka uprostred ľudí
-  román Mor - dej sa odohráva počas 2. svetovej vojny v alžírskom meste Oran. Mor, ktorý prepukol v meste, je symbolom vojny. Podľa autora mor zasiahol aj vnútorný svet ľudí a je ním klamstvo, pýcha, nenávisť.
-  román Pád – Nobelova cena
 
NOVÝ  ROMÁN  -  ANTIROMÁN
Autori odmietali klasickú prózu - dej, kompozíciu, hrdinu. Zdôrazňovali, že nie je dôležité to, čo je napísané, ale ako je to napísané, nie obsah, ale forma je dôležitá.
ALAIN  ROBBE - GRILLET (alen rob grijé)
- román Gumy - je založený na detektívnej zápletke, ktorá zostane nevyriešená
MICHEL  BUTOR (mišel butor)
- román Premena - je príbehom manželského trojuholníka
 
DRÁMA
Po druhej svetovej vojne vzbudilo veľkú pozornosť divadlo absurdity (adsurdné divadlo, antidivadlo), ktorého hrdinovia pociťujú svoju existenciu ako absurdnú, nezmyselnú; ich život je poznačený vojnou a hrozbou atómovej bomby. Zmenili sa tradičné vlastnosti drámy: chýba dej, často i zápletka, motivácie postáv, rozuzlenie, hrdinovia nevedia medzi sebou komunikovať, ich monológy sú nelogické. Predstavitelia:
 
SAMUEL  BECKETT (bekit)
Bol Ír píšuci po francúzsky. Dráma Čakanie na Godota nemá dejovú líniu, je bez dekorácií. Na opustenej ceste sa stretávajú dvaja tuláci,. Z ich chaotického rozhovoru vyplýva, že čakajú na akéhosi Godota. Počas ich replík prichádza na scénu pán s otrokom na reťaziNa konci dejstva sa objaví chlapec, ktorý oznamuje, že Godot príde až zajtra. V druhom dejstve opäť postavy opakujú, že čakajú na Godota, ktorý ani v závere hry neprichádza. Divák sa však nedozvie, kto to vlastne je.

EUGENE  IONESCO
Bol rumunského pôvodu. Hry: Plešivá speváčka a Stoličky, v ktorej starí manželia chcú spáchať samovraždu. Pozvú si rečníka a hostí, ktorí však neprídu. Rečník pred prázdnymi stoličkami vydáva neartikulované zvuky. Autor chcel ukázať, že človek nemá čo povedať iným.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.033