Staroslovienska literatúra

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 22.02.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 393 slov
Počet zobrazení: 5 945
Tlačení: 395
Uložení: 388
starovekú literatúru tvorí:
- staroveká orientálna literatúra
- antická literatúra

Orientálna literatúra  
- je literatúra najstarších slovenských národov, z ktorých sa zachovali písomné pamiatky
a)  súmerská literatúra
- Súmeri sídlili v Južnej Mezopotámii, vynašli a zdokonaľovali klinové písmo, ktoré prijali a používali takmer všetky národy starovekého blízkeho východu
- najstaršou pamiatkou je EPOS O GILGAMEŠOVI
- zo žánrového hľadiska predstavuje hrdinský monumentálny epos
- súmerský kráľ Gilgameš bol pravdepodobne historickou postavou
- dielo sa zachovalo v 4 verziách, z čoho najznámejšia je novoasírska verzia
- delí na dve časti:
- v 1. časti podáva obraz o priateľstve hlavného hrdinu s ďalšími ľuďmi
- v 2. časti je zobrazená statočnosť a práca kráľa Gilgameša
 
b)  hebrejská literatúra
- ústredným dielom je Biblia, ktorá sa delí na Starý a Nový zákon
- Starý zákon bol pôvodne a aj je svätou knihou židovského náboženstva
- Má 46 kníh trojakého druhu:
1.) historické
2.) poučné a básnické
3.) prorocké
- Nový zákon je špecificky zostavená Zbierka kresťanských biblických kníh
- Spisy Nového zákona vznikali už v polovici 1. storočia
- Má 27 kníh a delia sa podobne ako v Starom zákone
 
c) indická literatúra
- medzi najdôležitejšie pamiatky patrí hrdinský epos RÁMAJÁNA
- opisuje tragický údel kráľovského syna Rámu a jeho ženy Sýty
- hl. hrdinovia sú nositeľmi týchto vlastností: hrdinstvo, statočnosť, cnosť, oddanosť, pokora, sebaovládanie, vernosť
 
Antická literatúra
- antika je súhrnný názov pre grécky a rímsky starovek
a) grécka antická literatúra
- najstaršie pamiatky gréckej antiky pochádzajú z obdobia rozkladu rodového zriadenia a vlády rodovej aristokracie
- prvoradým žánrom sa stal epos
- EPOS je veľká epická báseň, ktorá zobrazuje život bohatierov dávnych čias, začína sa propozíciou (stručný obsah), pokračuje invokáciou (vzývanie múzy) a potom nasleduje celý dej eposu
- Medzi najznámejšie grécke eposy patria ILIAS
- Obsahuje 15 696 hexametrických veršov a dotýka sa posledných dní trójskej vojny
- Má aj početné retrospektívy
- Trójsky kráľ Priamos mal syna Parisa, ktorý tým, že uniesol krásnu Helenu, ženu spartského kráľa Menelaa, vyvolal vojnu medzi Trójou a Spartou
- Ústredným motívom diela je hnev najväčšieho gréckeho bojovníka Achila a do deja zasahujú aj grécki bohovia, ktorí pomáhajú raz na jednej a raz na druhej strane

ODISEA

- dej sa odohráva po skončení trójskej vojny
- Odiseus sa vyznamenal už pred bránami Tróje tým, že dal postaviť obrovského dreveného koňa, do ktorého sa schovali najlepší achájski bojovníci, takto za pomoci lsti dobyli a zničili mesto Tróju
- všetci bojovníci sa už dávno vrátili domov, len Odiseovi to bohovia nedožičili
- jeho návrat je dlhá a úmorná cesta plná nebezpečenstva a nečakaných zvratov
- Odisea stíha hnev morského vládcu Poseidona, no na druhej strane ho ochraňuje bohyňa Palasaténa
- Odisea má 12 103 hexametrických veršov
Zdroj: Katka
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.017