Prehľad autorov a ich diel podľa období

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: flor02
Typ práce: Maturita
Dátum: 23.03.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 322 slov
Počet zobrazení: 151 186
Tlačení: 3 139
Uložení: 2 642

Prehľad autorov a ich diel podľa období

STREDOVEKÁ LITERATÚRA

Konštatntín – Proglas (veršovaný predslov)
Kliment - Život sv. Konštantína
Gorazd – Život sv. Metoda
Legenda o sv. Svoradovi a Benediktovi
Legendy o sv. Štefanovi

BAROKOVA LITERATURA

Benedikt Szőlősi – písne katholické (prvý tlačený spevník)
Hugolín Gavlovič – Valaská škola – mravúv stodola
Metej Bel – Notitia Hungariae novae historico-geographica

OSVIETENSKÁ LITERATÚRA

Jozef Ignác Bajza – René mláďenca príhodi a skusenosti (román)
Juraj Fándly – Dúverná zmlúva mezi mňíchom a diáblom
Juraj Fándly – Pilní domajší a poľní hospodár

KLASICIZMUS

Ján Hollý – Svatopluk (epos), Cirillo-Metodiada (epos), Sláv(epos), Selanky (zberka básni)
Ján Kollár – Národnie zpievanky, Slavy dcéra (Předzpěv,Sála,Labe,Rén,Vltava,Dunaj,Léthé, Acheron)
Ján Chalupka – Kocúrkovo alebo Len aby sme v hanbe nezostali (satirická hra), Všetko naopak, Trasorítka, Trinásta hodina, Starúš plesnivec (veselohry)

ROMANTIZMUS

- je liter. smer, ktorým tvorili štúrovci v prvej polovici 19. storočia. - v tematickej oblasti prejavil záujem o minulosť, sny o budúcnosti, túžbu po slobode, dochádza ku konfliktu, ktorý je vyjadrený rozporom medzi ideálom, túžbou a skutočnosťou. Hrdinom je človek nespokojný, odmietajúci útlak, túžiaci po slobode a spravodlivosti, ochotný obetovať aj vlastný život 

Ľudovít Štúr - Nárečia slovenskuo alebo potreba písaňja v tomto nárečí, Reč na Uhorskom sneme, Náuka reči slovenskej, Spevy a piesne, Slovanstvo a svet budúcnosti, O národných piesňach a povestiach plemien slovanských, 11. - 16. júna 1843 v Hlbokom uzákonili spis. slovenčinu (Štúr, Hurban, Hodža) 

S. CHALUPKA - Mor ho! (hrdinská báseň), Likavský väzeň, Junák, Kráľohorská (Jánošíkovská tematika), Branko, Boj pri Jelšave, Turčín Poničan (protiturecká tematika)

J. KRÁĽ - Orol vták, Jarná pieseň, Zverbovaný, Zabitý, Zakliata panna vo Váhu a divný Janko, Duna Bratislavská, Krajinská pieseň, Šahy, Jarná pieseň 

Adnrej Sládkovič - Marína, Detvan, Nehaňte ľud môj, Zaspievam pieseň o slobodnej vlasti. (Detvan - lyrickoepické dielo - má päť spevov: Martin, Družina, Slatinský jarmok, Vohľady, Lapačka. Má 250 strof. Hlavné postavy: Martin Hudcovie a Elena ) 

J. Botto - Žltá ľalia, Smrť Jánošikova, Margita a Besná, Ctibor, Dva hroby, Lucijný stolček, Krížne cesty, Janko Maginhradský 

Jozef Milosalv Hurban – Olejkár, Od Silvestra do Troch kráľov, Životopis Ľudovita Štúra

Ján Kalinčiak - Rozpominka na Andreja Sládkoviča, Márii, Milkov hrob, Mládenec slovenský, Reštaurácia

POREVOLUČNÉ, MATIČNÉ ROKY

J. ZÁBORSKÝ - Vrabce a kohút, Veľká a malá ryba, Tulipán a fialka, Dva dni v chujave, Bájky, Vstúpenie Krista do pekiel, Šofrankovci 

Ľudovít Kubáni- Slzy osudu, traja sokoli, Emigrant

Gustáv Kazimír Zechenter - Zo Slovenska do Carihradu, Zo Slovenska do Ríma, Zo Slovenska do Italie

Jonáš Záborský- Óda na slovákov, Bájky, Dva dni v chujave, Deň pekný, Deň škaredý, Faustiáda, Najdúch, Chorvátska Helena, Stroskotanie Srbska,

Ján Palárik- Zmierenie alebo dobrodružstvo pri obžinkách, Inkognito,Drotár

REALIZMUS

- je liter. smer, ktorým tvorili spisovatelia v druhej polovici 19. a začiatkom 20. str. Verne zobrazoval skutočnosť. Autori si vyberali témy zo súčasnosti a z dedinského prostredia. V dielach sa používa hovorový, ľudový jazyk

Svetozár Hurban Vajanský- Tatry a more, Spod jarma, Verše, obrázky z ľudu, Letiace tiene, Suchá ratolesť, Koreň a výhonky, State zo slovenskej literatúry, State zo svetovej literatury, Umenie a národnosť

Elena Marňothy-Šoltésová – Moje deti (román)

Terézia Vansová – Sirota Podhradských (román), Danko a Janko (próza)

Pavol Orságh – Hviezdoslav - Sonety, Letorosty, Žalmy a hymny, Prírodná lyrika,
Stesly, Dozvuky, Krvavé sonety, Hájnikova žena, Ežo Vlkolinský, Gábor Vlkolinský, Agor, Ráchel, Kain, Vianoce, Sen šalamúnov, Butora a čutora, Prechadzky jarom, Prechadzky letom, V závere, Večera, Oráč a kosec, Herodes a Herodias

Martin Kukučín- Čas platí, čas tratí,Pán majster obšíval, Na Ondreja, Veľkou lyžicou,
Rysavá jalovica, Neprebudený, Keď báčik z chochoľova umrie, Dies area, Mladé letá, Mať volá, Dom v stráni, Obeta

Božena slančíkova Timrava – Halúzka, Všetko za národ, Skúsenosť, Tapakovci, Hrdinovia, Skon Paľa Ročku

Jozef Gregor – Tajovský - Do konca, Do kúpeľa, Prvé hodinky, Žliebky , Omrvinky, Z dediny, Maco mlieč, Mamka Pôstková, Horký chlieb, Na chlieb, Statky zmätky, Ženský zákon

Ľudmila Podjavorinská - Na bále, Po bále, Žena, Ondráš, V otroctve, Čin – Čin, Zajko bojko, Baranok boží

Janko Jesenský - Verše, Pieseň poddaných, Zo zajatia, Obrázček môj

LITERÁRNA MODERNA

Ivan Krasko - Nox et solitudo, Už je pozde, Topole, Pretože som prach, Verše, Život, Otrok

MEDZIVOJNOVÉ OBDOBIE

prechodná generácia
Martin Rázus - Hoj zem draha, Kamen na medzi, Cestou
Štefan Krčméry - Keď sa sloboda zrodila, Herbárium, Piesne a balady, Z cudzich sadov

Vitalizmus, symbolizmus
Ján Smrek - Odsúdený k večitej žízni, Básnik a žena, Božské uzly, Cválajúce dni, Iba oči
Emil Boleslav Lukáč – Spoveď (básnická zbierka), Dunaj a Seina (zbierka), Hymny k sláve Hosudarovej, O láske neláskavej, Spev vlkov, Elixír, Moloch, Bábel

Proletárska poézia (ľavicová avantgarda)
DAV – 1924, socialistický ideál, komunistická strana
Laco Novomeský - Nedeľa, Svätý za dedinou, Do mesta 30 minút
Ján Rob Poničan – Som,myslím, cítim a vidím, milujem všetko, len temno nenávidím (zbierka), Demontáž, Večerné svetlá, Divný Janko

Poetizmus
Valentín Beniak – Tiahnime ďalej oblaky, Ozveny krokov, Kráľovská reťaz, Lunapark, Poštový holub, Žofia, Popolec, Igric
Rudolf Fabry – Uťaté ruky, Vodné hodiny hodiny piesočné, Ja je niekto iný
Vladmír Reisel Vidím všetky dni a noci, Zrkadlo a za zrkadlom, Neskutočné mesto, Testament

Naturalizmus
Ladislav Nádaši – Jégé – Adam šangala, Svätopluk, Magister rytier Donč, Jaríkovský kostol.

Expresionizmus
Milo Urban - Jašek Kutliak spod Bučiny, Za vyšným mlynom, Vykriky bez ozveny, Živý bič
Jozef Cíger – Hronský - Tomčíkovci, 7 srdc, Chlieb, Jozef Mak, Andreas Búr majster, Svet na trasovisku, Kremnické povesti, Zakopaný meč, Sokoliar Tomaš, Smelý zajko v Afrike, Smelý zajko, Budkáčik a Dubkáčik, Tri múdre kozliatka

Socialistický realizmus
Fraňo Kráľ – Čenkovej deti, Jano, Balt, Pohľadnice
Peter Jilemnický – Víťazná pád, Dva roky v krajine sovietov, Pole neorané, Kus cukru, Kompas v nás, Kronika

Naturizmus
Ľudo Ondrejov - Martin Nociar Jakubovie, Slnko vystupilo nad hory, Zbojnícka mladosť, Africký zápisnik, Príhody v divočine
Dobroslav Chrobák - Kamarát Jašek, Drak sa vracia,
Margita Figuli - Pokušenie, Tri gaštanové kone, Babylon, Mladosť
František Švantner - Matka, Nevesta hôľ

Medzivojnové obdobie
Július Barč – Ivan - 3000 ľudí, Diktátor, Matka
Ivan Stodola - Jožo Púčik a jeho kariéra, Svätopluk, Marína Havranova

LITERATÚRA PO ROKU 1945

Poézia

J. KOSTRA - Moja rodná – zbierka básní , Ozubený čas, Puknutá váza, Všetko je dobre tak – zbierky - motív vojny, Ave Eva – lyrická poéma - motív lásky, ľúbostné vyznanie žene, Každý deň – zbierka - etický a humanistický vrchol jeho tvorby

P. HOROV - Zradné vody spodné – básnická prvotina, Mimóza – intímna, prírodná lyrika, Na sklonku dňa – postoj k spoločenským udalostiam, Nioba matka naša – bás. zbierka, Návraty – bás. zbierka, Zemplínske variácie – láska k rodnému Zemplínu, Defilé – zbierka

A. PLÁVKA - Tri prúty Liptova, Liptovská píšťala, Ohne na horách – zbierka , Ohne na horách, Tri vody – bás. skladba - lyrická poézia,

M. RÚFUS- Až dozrieme – zbierka , Chryzantémy, Neskorá jeseň, Chlapec – bibliofilka, Kniha rozprávok, O literatúre – eseje, Medovníkový domček – knihy rozprávok Modlitbičky, Lupienky, Zvieratníček – knihy veršov - tvorba pre deti

M. VÁLEK – Dotyky, hroziaci rozchod – Osudy, Jablko – baladický nádych , Príťažlivosť – zbierka Vzducholoď, Robinson, Zabíjanie králikov – báseň , Jesenná láska – báseň

Ľ. FELDEK - Jediný slaný domov – bás. zbierka - spätosť s přírodou, Slovák na mesiaci – zbierka - Hlava, Zelené jelene, Modrá kniha rozprávok, Zelená kniha rozprávok – tvorba pre deti, Manželstvo – báseň

Próza

František Hečko - Vysťahovalci, Slovenské verše, Červené víno, Drevená dedina

Dominik Tatarka - V úzkosti hľadania, Panna zázračnica, Farská republika, Prvý a druhý úder, Kohútik v agónii, Rozhovory bez konca, Ešte s vami pobudnúť, Prútené kreslá, Človek na cestách, Démon súhlasu, Písačky, Navrávačky

Rudolf Jašík - Na brehu priezračnej rieky, Námestie sv. Alžbety, Mŕtvi nespievajú, Povesť o bielych kameňoch, Biely chlieb, Laktibrada, Vianočná balada, Mlčanlivé vianoce

Vladimír Mináč - Smrť chodí po horách, Včera a zajtra, Modré vlny, Živý a mŕtvy, Generácia, Zvony zvonia na deň, Na rozhraní, Tu žije národ, Tmavý kút, Paradoxy, Dúchanie do pahrieb, Odkial a kam Slováci, Nikdy nie si sama

Alfónz Bednár - Sklený vrch, Hodiny a minúty, Rozostavaný dom, Kolíska, Hromový zub, Za hrsť drobných

Ladislav Ťažký- Pivnica plná vlkov, Amenmária, Evanjelium čatára Matúša.

Ladislav Mňačko - Rozprával ten kapitán, Smrž sa volá Engelchen, Ako chutí moc, Kde končia prašné cesty, Agresori, Siedma noc, Oneskorené reportáže 

Ladislav Ťažký- Aj v nebi je lúka 

Anton Hykisch - Sen vchádza do stanice, Stretol som ťa, Naďa, Obrana tajomstiev, Ján Zápoľský Stredoeurópan 

Jaroslava Blažková- Taký nepokojný vek (Malá galéria mladšieho brata), Môj skvelý brat Robinson, Tóno, ja a mravce, Ostrov kapitána Hašašara, Ohňostroj pre deduška 

Vincent Šikula- Bratislavská, Prázdniny so strýcom Rafaleom (- film Otec ma zderie tak či tak), Pán horár má za klobúkom mydleničku, Na koncertoch sa netlieska 

Ľubomír Feldek - Modrá (Zelená) kniha rozprávok (Zo žvota zrkadiel), Hviezdoslav a medveď 

Peter Jaroš - Popoludnie na terase, Orechy, Trojúsmevový miláčik, Tisícročná včela, Nemé ucho, hluché oko, Rosa, kam len oko dovidí 

Ladislav Ballek - Južná pošta (Kraj za vinicami), Pomocník

Dráma

Štefan Králik – Margaret zo zámku

Ivan Bukovčan -  Kým kohút nezaspieva

Peter Karvaš -  Polnočná omša, Veľka parochňa

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.024 s.
Zavrieť reklamu