Zóny pre každého študenta

Chronologiký prehľad literárnych smerov:

Chronologiký prehľad literárnych smerov:
1. staroveká literatúra
2. antika
3. stredoveká literatúra
4. humanizmus a renesancia
5. barok
6. klasicizmus a osvietenstvo
7. preromantizmus a romantizmus
8.  od romantizmu k realizmu
9.realizmus
10. literárna moderna
11. literatúra medzi 2 svetovými vojnami
     - lyrizovaná próza  - medzivojnová dráma
12. literatúra po roku 1945
     - od 1945 do 1989   - od 1989 do súčastnosti
Zones.sk – Najväčší študentský portál
https://www.zones.sk/studentske-prace/literatura/596-chronologiky-prehlad-literarnych-smerov/