Umelecký obraz zemianstva a iných spoločenských vrstiev slovenského národa v slovenskej romantickej a realistickej literatúre

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Dievča maturantkaa
Typ práce: Maturita
Dátum: 22.02.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 491 slov
Počet zobrazení: 5 964
Tlačení: 494
Uložení: 637
Romantizmus:
Romantická literatúra idealizovala ľud, pretože štúrovská generácia hovorila o schopnostiach a sile ľudu, ktorý má svoju dávnu históriu.

Ján Kalinčiak

Reštavrácia – autor tu vykreslil život zemanov, ich spory a charakter Dej sa odvíja pred voľbami župných úradníkov a je tu zobrazený boj dvoch rozvetvených rodín o miesto vicišpána. Námetom je obraz získavania voličov pred voľbami župných úradníkov a boj o moc medzi rodinami Potockých a Bešeňovských. Sú tu príbehy príprav na voľby a boj o zemianske hlasy medzi 2 kandidátmi na úrad vicišpána, Adamom Bešeňovským a Jánom Potockým. Dôležitú úlohu zohrávali peniaze, obaja si hlasy získavali hostinami, pijatikou a podplácaním. Obe strany majú prívržencov i odporcov. Adam Bešeňovský si je istý a prisľúbi svoju dcéru Aničku chudobnému zemanovi Števkovi Levickému, ak ho zvolia za vicišpána. Števkovi pomôže jeho strýko Ondrej Levický a podarí sa mu získať Matiáša Bešeňovského na stranu Potockých. Matiáš však svoj sľub nedodrží a prejde do radov Adama Bešeňovského. Za porušenie prísahy ho musia potrestať. Prívrženci Potockého ho chytia a postavia pred súd. Od strachu prisľúbi prejsť na stranu Potockých. Pomocou intríg Potocký dosiahne víťazstvo a Števko sa stane druhým vicišpánom. Boj o zemianske hlasy sa napokon končí kompromisom, svadbou Števka Levického s Aničkou Bešeňovskou. V povesti niet víťazov ani porazených, všetci dosiahli to po čom túžili.
V diele je veľa prirovnaní, prísloví a porekadiel.

Realizmus:
Jeho vznik a rozvoj sa oneskoril o polstoročie. Autori sa usilovali o priame zobrazenie skutočnosti, dáali rednosť súčasnej tematike a neobchádzali ani konflikty národnej spoločnosti. Témou literatúry bol aj slovenský ľud, jeho kultúrny a spoločenský život. Slovenská realistická literatúra vznikla ako výraz tvorivej generácie, ktorá vyrastala v období Matice slovenskej.
Diela realistov majú tieto charakteristické znaky:
- skutočnosť prevláda nad snom
- zaoberajú sa národným útlakom
- rozoberajú hlavne problém zemianstva, rozpor medzi šľachtou a ľudom (základný spoločenský problém tejto doby)

Svetozár Hurban Vajanský
Román – Koreň a výhonky – je tu zobrazený vzťah medzi inteligenciou, meštianstvom a sedliackym ľudom.
Koreňom má autor na mysli sedliacku rodinu Drevanskovcov a výhonkami jej mladú slovenskú generáciu (Anna Drevanská a Mirko Kladný). Sedliacke dievča Anna Drevanská sa zaľúbi do učiteľského syna Mirka Kladného (sedliaci a slovenská inteligencia). V tomto románe kritizuje maďarónov a odrodilcov. Meštiacku, väčšinou maďarónsku spoločnosť predstavuje okruh okolo notára, tragicky hynúceho uprostred veselej hostiny, čo symbolizuje skazu protislovensky orientovanej vládnucej spoločnosti. Autor hovorí o potrebe súžitia inteligencie s ľudom.

Novela – Letiace tiene – stvárnil v nej úpadok zemianskej rodiny Imricha Jablonského
Imrich a Nemec Bauer sa spoja, aby postavili pílu, no Jablonský doplatí na toto spojenectvo. Autor tým chce povedať, že zápas o národné bytie Slovákov majú šancu vyhrať iba predstavitelia slovenskej inteligencie a mladí zemania. Milko Holan a dcéra Imricha Jablonského, Ela symbolizujú perspektívu Slovákov.

Pavol Országh – Hviezdoslav
Hájniková žena – autor rozvíja konflikt medzi hlavnými hrdinami z ľudových vrstiev – hájnik Miško Čajka a jeho žena Hanka a šľachty Artuša Vilániho
Hanka je pracovitá, pekná a verná manželka, no neunikne chtivému pohľadu Artuša Vilániho. Prvýkrát ju navštívil v horárni a odmietla ho. Miškovi sa však nepriznala. Keď Miško ide na panskú poľovačku, Artuš prichádza opäť k Hanke a tá ho v sebaobrane zabije. Miško sa vracia z poľovačky, vidí čo sa stalo, a tak zaprisaháva svoju ženu, aby nepovedala pravdu, že zabila Artuša. Miško berie všetku vinu na seba. Hankina tragédia sa stupňuje tým, že jej zomrela matka. Hanka duševne ochorela. V deň súdu však prichádza do súdnej siene a povie pravdu, že v sebaobrane zabila Artuša. Súd Miška oslobodí. Hankine pomätenie sa pominie a narodí sa im dieťa.

Ežo Vlkolinský – autor odsúdil zemianstvo a poukázalna nutnosť splnynutia s ľudom
Ežo je synom hrdej chudobnej zemianky Estery, je pôvodom zeman. Zaľúbi sa do sedliackeho dievčaťa Žofky Bockovej a chce si ju vziať za ženu. Matka je proti tomu vzťahu a vyženie ho z domu. Svadbu im vystrojil strýko Eliáš, nie preto, že s ním súhlasí, ale aby urobi napriek Estere. Po rokoch stretáva estera malého chlapčeka ktorý sa jej pozdraví a prizná sa, že vie, že je jeho stará mama. Estera si uvedomila, že urobila chybu. Záver je zmierlivý.
Autor na vtedajšie postavenie zemianstva hovorí, že zemania už nemôžu ovplyvňovať spoločnosť.

Gábor Vlkolínsky – zobrazil zemianstvo v hospodárskom i mravnom úpadku
Gábor žije v rodine, ktorá upadá morálne i materiálne. Gáborová matka aj otec začali piť a majetok ide dolu vodou. Jeho rodina je na posmech svetu. Odmietajú ho všetky zemianskej dievčatá. Nenachádza východisko a chce spáchať samovraždu. Zachráni ho však jeho bratranec Ežo.
Autor vidí perspektívu ďalšieho vývoja Slovákov v spojení zemianstva a sedliactva.

Martin Kukučín
Keď báčik z Chochoľova umrie – autor zachytil úpadok zemianstva a jeho neschopnosť zasahovať do osudov národa
Hlavný hrdina je Aduš Domanický. Nemá nijaký majetok, chváli sa zemanom a svoju záchranu vidí v smrti báčika z Chochoľova. Ondrej Tráva predáva obilie a sníva sa mu, že ľudia sa menia na ovce, on ich strihá a predáva. Ondrej uveril Adušovi, že je bohatý zeman a dal mu obilie s tým, že mu potom zaplatí. Po čase Ondrj nemá peniaze ani obilie a vyberie sa za Adušom do Domaníc. Ondrej vidí, že Aduš žije v chudobnom dobe, cíti sa byť oklamaný a žiada, aby mu zaplatil v podobe stromov – jaseňov, ktoré má v záhrade. Aduš sa zmení a prosí ho, aby počkal, že sa iným spôsobom vyrovnajú, že mu zaplatí. Nemôže mu dať stromy, lebo pod nimi sú pochovaní jeho predkovia a tam má tiež už svoje miesto aj báčik z Chochoľova. Záver je harmonický, úsptupčivý.

Rysavá jalovica – hlavné postavy: Adam Krt a jeho kmotor Adam Trnka
Adam Krt, ktorého žena vystrojila na jarmok, podarilo sa mj predať krpce a od kmotra kúpil jalovicu. Ako bolo zvykom, kmotrovci išli zapiť oldomáš. Krt priviazal jalovicu pred krčmou. Trnkova žena išla okolo nevediac, že bol uzavretý obchod, zobrala jalovicu domov. Keď vyšli z krčmy, nevedeli ju nájsť. Krt nemal ani peniaze, ani jalovicu. Krt išiel so strachom domov, videl duchov na cintoríne, lavičku, ktorá uteká, ale najviac sa bál svojej ženy Evy, ktorá ho vyhnala. Eva Krtová sa neskôr dozvedela k akému omylu došlo a plakala za mužom. Krt išiel zarobiť peniaze na pílu, prišiel domov a zaprisahal sa, že už nikdy na pijatiku nesiahne.

Neprebudený – hlavný hrdina Ondráš Machuľa, dobrák, mentálne zaostalý, bol husiarom
Zuzka Bežanovie za ním chodila s jedlom a prekárala ho, že kedy sa bude ženiť a žartovne ho navodila na myšlienku, že môže byť jeho ženou. Nepochopila však, že Ondráš to berie vážne a že sa na svadbu chystá. Jedného dňa sa dozvedá, že Zuzka sa vydáva za gazdovského chlapca. Je z toho nešťastný. Jeho teta ho v deň jej svadby zamkla v dome, no on napriek tomu na svadbu prichádza a vidí, že Zuzka sa vydáva. Počas svadby vypukol požiar a hrozilo, že sa prenesie na Bežanovie dom, horela Bežanovie stodola. Svadobčania si mysleli, že požiar založil Ondráš a priviazali ho k plotu. Zuzka ho oslobodila a Ondráš chce zachrániť Bežanovie husy, čo sa mu však nepodarilo, lebo zahynul.

Jozef Gregor – Tajovský
Maco Mlieč – hlavný hrdina Maco Mlieč je dedinský sluha, osobne zanedbaný, špinavý
Celý život pracoval u gazdu za jedlo, tabak a pár kusov odevu, spal v stajni. Na sklonku života má výčitky svedomia, že môže byť niečo gazdovi dlžný. Gazda ho však veľkodušne uspokojí, že všetko je v poriadku. Keď zomrel, gazda mu vystrojil pohreb. Bohatá časť dediny ho vychválila, chudobná povedala: “Veď ho mal za čo pochovať.”
Autor zobrazil zaostalosť v myslení nemajetných dedinských ľudí, ktorí si neuvedomovali, že sú vykorisťovaní a boli spokojní so svojím postavením.

Božena Slančíková – Timrava
Ťapákovci – Ťapákovci žijú zaostalým patriarchálnym životom, v jednom dome ich žije 16, sú málovravní, leniví.
Dve ženy sa vymykajú, sú iné než ostatní členovia rodiny, Iľa – kráľovná, ktorá sa snaží zmeniť život Ťapákovcov, zmodernizovať ho. Je nespokojná s podmienkami, v ktorých žije. Druhá žena Anča – zmija, je životne postihnutá, mrzáčka, v tvári pekná, v detstve prekonala obrnu. Fyzický nedostatok ju trápi, poznačil jej charakter, najviac jej vadí Iľa. Vyšíva pekné výbavy pre budúce neveste, hoci vie, že nikdy nebude mať také šťastie, žeby ju niekto ľúbil. Nakoniec sa Iľi podarí presvedčiť jej muža, aby odišli od Ťapákovcov a aby si postavili vlastný dom.

Skon Paľa Ročku – hlavný hrdina Paľo Ročko si dokaličil ruku, aby nemusel ísť na vojnu, lebo veľmi ľúbi Zuzku, dievča z bohatej rodiny. Zoberú sa, avšak žijú vo veľkej biede a popri chudobe sa postupne vytráca aj láska. Postava Paľa vyjadruje protest proti spoločenskej nespravodlivosti, je umocnený aj Paľovou smrťou.

FRAZEOLOGIZMY
- sú ustálené slovné spojenia, napr. prirovnania, porekadlá, príslovia, ustálené slovné spojenia, napr. bežať ostošesť, vziať rozum do hrsti, tichá voda brehy myje, buchnúť klinec po hlavičke
- majú prenesený význam
V umeleckej literatúre sa frazeologizmy využívajú predovšetkých v epickej próze (ako prostriedok štylizácie hovorovosti alebo jazykovej charakteristiky ľudského typu).
- funkcia: bližšie priblížiť, charakterizovať
Druhy frazeologizmov: a) ľudové (porekadlá, príslovia)
b) intelektuálne (čítať v knihe života)
c) europeizmy (vziať nohy na plecia, rozťať gordický uzol)
d) idiomy (od buka do buka, dínom dánom)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Diskusia: Umelecký obraz zemianstva a iných spoločenských vrstiev slovenského národa v slovenskej romantickej a realistickej literatúre

Pridať nový komentár


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.016