Romantizmus

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: maturanti (26)
Typ práce: Učebné poznámky
Dátum: 22.08.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 3 901 slov
Počet zobrazení: 7 723
Tlačení: 343
Uložení: 372
Romantizmus
 
Európske romantické hnutie
(koniec 18 a 1. pol 19 stor.)
Vplyvom politického diania veľkej Francúzskej revolúcie (1789 - 1794) a buržoáznej revolúcie (1848 - 1849), nastávajú zmeny v umení a literárnej tvorbe.
Nastupujú nové filozofické zmeny :

- idealizmus – ktorý považuje za prvotnú myšlienku ducha a vedomie, druhotným je hmota a bytie
- iracionalizmus – uprednostňuje vieru a inštinkt
- sentimentalizmus – sa opiera o city, citové zážitky, vyzdvihuje prostého človeka zo starosťami a radosťami
 
V spoločnosti sa zdôrazňuje úloha jednotlivca, ktorý vzdoruje osudu, pomáha ľudstvu – titanizmus, z dôvodu rozporov jeho vnútorného sveta s vonkajším svetom sa mu začína vzdiaľovať, pociťuje osamelosť a nastupuje pesimizmus.
 
Princípy
-  utekanie do minulosti
-  uzatváranie sa do seba
-  fantáziu – protest proti stiesňujúcej skutočnosti a túžbu po krajšom živote
-  konflikt v rozpore medzi snom a skutočnosťou takzvaná harmónia kontrastov (ohavnosť – krása, dobro - zlo)
-  vytvorenie nového hrdinu – človeka túžiaceho po plnosti života a lásky, ktorý v zápase o ideál zomiera, autor sa stotožňuje s postavou
-  umelci nachádzali zdroj v ľudovej slovesnosti, najmä slovenský romantici, oživili jazyk prvkami hovorovej reči
 
Francúzska literatúra
 
VICTOR HUGO
-  Bol zakladateľom francúzskeho romantizmu, básnikom, prozaikom, dramatikom, esejistom
-  Je pochovaný v Pentheone medzi najznámejšími ľuďmi francúzska
 
Poézia:
Kontenplácie
Legenda vekov
Dráma:
Predhovor k dráme Cromwell sa stal manifestom romantizmu.
Hermani
 
Próza:
Chrám matky božej v Paríži – Dej románu sa odohráva v 15. Storočí. Základom deja sú zložité životné osudy mladej cigánky Esmeraldy, najmä vášnivá láska pokryteckého kňaza Frolla k nej. Frollo prekvapí Esmeraldu s jej milým. Kapitánom Lukostrelcom. Zo zločinu obvinia a na smrť odsúdia Esmeraldu. Hrbáč Quasimodo, zvonár v chráme ju ukryje vo veži. Kým chráni chrám pred ozbrojencami, ktorí chcú odviesť Esmeraldu, Frollo ju unesie. Zatvorí ju do starej pustovníčky, ktorá nenávidí cigánov, pretože jej kedysi uniesli malé dieťa. Pustovníka v nej spozná svoju dcéru, ale už ju nemôže zachrániť. Esmeralda zomiera, Quasimodo zhodí Frolla z veže chrámu a sám zomiera pri mŕtvej Esmeralde. Román sa vyznačuje romantickou harmóniou kontrastou : Krásna Esmeralda a škaredý Quasimodo, no aj Quasimodo, ktorý je fyzické znetvorený má šľachetnú dušu a je schopný vykonať veľké činy.
Bedári – Hlavnou postavou je Jean Valejan, ktorého nespravodlivo odsúdia na Galeje za krádež chleba. Keď sa mu po dvadsiatich rokoch podarí utiecť ukradne biskupovi 2 svietniky. Chytia ho, ale biskup vyhlási, že mu ich podaroval. Táto láskavosť dojala trestanca natoľko, že začal nový život. Chcel naprávať krivdy a pomáhať biednym.
Robotníci mora
Deväťdesiat tri
 
Nemecká literatúra
 
Útlak, nesloboda, nespokojnosť vyvolali v Nemecku hnutie zvané STURM UND DRANG – búrka a nápor. Príslušníci hnutia sa búrili proti vtedajšej spoločnosti.
 
JOHAN WOLFGANG GOETHE 1749 – 1832
-  pochádzal z bohatej meštianskej rodiny a na želanie otca vyštudoval právo na Lipsku.
-  Buričské nálady a odpor proti feudálnemu absolutizmu zobrazil v óde Prometeus
-  Nešťastné láska k Charllote Buffovej bola podnetom na napísanie románu Utrpenie mladého Werthera – Je to sentimentálny príbeh napísaný vo forme listov. Mladý vzdelaný muž sa zamiloval nešťastne do Lotty, nevesty neskôr manželky svojho priateľa, pretože sa nedokáže vyrovnať s rozpormi medzi túžbami a skutočnosťou končí život samovraždou.
Faust – Vychádza zo stredovekej povesti o legendárnemu učencovi Faustovi, ktorý nie je spokojný s výsledkami vedy a túži po pravom poznaní. V úsilí o absolútnu dokonalosť uzavrie zmluvu s diablom Mefistofelom. Prežije lásku i sklamanie a nachádza zmysel života v práci pre spoločnosť. Faust prichádza k záveru: Zaslúži ten len slobodu si, s žitím kto denne o ňu bojuje. Pred smrťou premení močaristý raj na kraj hojnosti a šťastia.
Ifigénia v Tauride
Egmont
Torguado Tasso – život básnika
 
FRIDRICH SCHILLER 1759 – 1805
-  Mladý Schiller sa chcel stať kňazom, ale otec ho prinútil ísť na vojenskú akadémiu.
-  Po skončení sa stal vojenským lekárom
Zbojníci – (dráma). Hlavným hrdinom je Karol Moon, ktorého mladší brat očierni pred otcom, aby sám zdedil majetok a bratovu milú. Oklamaný otec Karola vydedí. Zo zúfalstva, že stratil česť a snúbenicu sa stane vodcom zbojníkov, aby pomstil krivdu. Po otcovej a bratovej smrti uzná nevyhnutnosť svetských zákonov a vydá sa do rúk súdu. Hrdina zomiera pre svoju lásku k slobode a spravodlivosti.
Úklady a láska – Je to dráma, o láske šľachtica k dcére chudobného muzikanta. Hoci sa syn proti otcovi vzbúri, uverí intrigám o nevere svojej milej, až zoči – voči smrti z jeho rúk mupovie, že ho oklamali. Obaja zomierajú intrigám, sú však usvedčený.
Mária Stewartová
Panna Orleánska
William Tell- ľud vedie do boja legendárny Tell. Miestodržiteľ Gesster ho prinútil zostreliť jablko z hlavy vlastného syna. Príkaz splnil, syna nezranil, namiesto slobody ho dali bo väzenia. Tell z neho ušiel, zabil tyrana Gesstera a jeho výstrel sa stal výzvou na národné povstanie. Schiller je majstrom v rozvíjaní dramatického konfliktu a vyjadruje city a túžby zúčastníkov.
 
HENRICH HEINE 1797 – 1859
-  Bol to najrevolučnejším básnikom a prozaikom.
-  Nadväzoval na romantizmus
-  Osamelosť vyjadril : Ja neviem, čo ma tak kormúti, že smutný chodím sám.
Kniha piesní – básne mladosti, prepletané citovými, rozprávkovými a elegickými motívmi prepletané s motívmi ironickými.
Obrazy z ciest – nimi tvoril nový druh fejtónu
Nemecko, zimná rozprávka – satirická skladba, ktorá je koncipovaná ako lyrický cestopis
-  V roku 1831 odišiel do Paríža, kde žil do smrti. Tam napísal – Časové básne, Romanzero.
 
Anglická literatúra
 
GEORGE GORDON BYRON
 
-  Pochádzal z aristokratickej rodiny
-  Mal búrlivú povahu a ako člen snemovne Lordov , obhajoval práva robotníkov.
-  Znechutený prázdnym životom Londýna odišiel z Anglicka a cestoval po Európe.
-  Po návrate vydal lyricko – epickú skladbu Childe Haroldová púť – opisuje z nej cesty a úvahy pútnika po európskych cestách. Hrdina básnik je rozčarovaný veľkosvetskou spoločnosťou, cíti sa osamelý, ale súčasne sa búri proti tyranii a neslobode porobených národov.
-  Ideou slobody je preniknutá báseň Chillonský väzeň – Na hrade Chillon pri Ženevskom jazere väznia povstalca, ktorého po mnohých rokoch vyslobodia bermuský  povstalci. Nevie si zvyknúť na slobodu a cnie sa mu za väzením. Autor básni vyjadruje túžby Švajčiarov oslobodiť sa spod cudzej nadvlády.
 
PERSY BYSSHE SCHELLEY
-  Vieru v príchod nového veku vyjadril vo filozofickej veršovanej dráme –
Odpútaný Prometeus -  vychádzal z Aischylovej antickej tragédie Pripútaný prometeus, hrdina je prikovaný k skale, trpí ale nepoddáva sa. Podporujú ho mytologické bytosti, ktoré nakoniec zosadia Jupitera z trónu a Herkules trpiaceho hrdinu oslobodí. Nastáva vláda lásky a porozumenia.
 
Ruská literatúra
 
ALEXANDER SERGEJEVIČ PUŠKIN
-  Hoci pochádzal zo šľachtickej rodiny, od mladosti sympatizoval s odporcami carizmu. Za politické verše ho poslali do vyhnanstva na Juh.
-  Tam vznikli jeho romantické poémy – Kaukazský zajatec
  Cigáni
-  História Ruska, otázky spravodlivosti a krivdy, slobody a zodpovednosti sú témamy v tragédií Boris Godunou a v poémach – Poltava
  Medený jazdec
Romány:
 
Eugen Onegin – Veršovaný román. Mladý Onegin, znechutený životom petrohradskej vyššej spoločnosti, odchádza na vidiek, kde chce nájsť zmysel života. Pre malicherný spor zabije v súboji svojho priateľa, básnika Lenského, odmietne lásku Tatiany. Bezcieľne putuje po Rusku a po návrate do Petrohradu stretáva Tatianu ako manželku kniežaťa. Vyznáva jej lásku, ale ona ho odmieta aj keď ho ľúbi. Je predstaviteľom vtedajšieho spoločenského zriadenia.
Kapitánova dcéra – Ľúbostná príbeh mladého šľachtica a dcéry veliteľa pevnosti. Hlavný hrdina je Jemeľjan Pugačov, vodca roľníckeho protifeudálneho povstania v 18 storočí. Autor ho zobrazuje ako rozhodného a talentovaného veliteľa, nepriateľa šľachty a zástancu ľudu. Hoci je povstanie kruto potláčané a Pugačova verejne popravia, autorove sympatie sú na strane ľudu. 
 
Poľská literatúra
 
ADAM MICKIEWICZ
-  Počas univerzitných štúdií sa stal členom tajného študentského spolku, ktorým cieľom bola vlastenecká výchova, vzdelávanie a družnosť.
-  Idei v tejto skupiny vyjadril v Óde na mladosť
-  V Rusku napísal historický epos Konrád Wallenrod – Hrdina, ako člen porobeného Lipovského národa môže bojovať proti nepriateľovi, len tak, že sa uchýli k pretvárke a zrade. Získa dôveru križiakov, ba stane sa ich veľmajstrom. Ich vojská pošle do záhuby a sám tragicky zomiera. Základnou myšlienkou diela je, že silný jednotlivec preberá zodpovednosť za osudy vlasti.
Pán Tadeáš – Dejový rámec tvorí spor dvoch šľachtických rodín o starý zámok. Roztržku ukončí láska mladých. Tadeáša a Zošky, a boj proti spoločnému nepriateľovi, cárskemu vojsku.
 
Maďarská literatúra
 
SÁNDOR PETOFI
-  Pochádzal z chudobnej rodiny a jeho matka bola Slovenka z Turca.
-  Obdivoval francúzskych a nemeckých romantikov.
-  Putoval po krajine a inšpiroval sa ľudovou slovesnosťou.
Víťaz Janko – Veršovaná rozprávka, v ktorej hrdina prežije rôzne dobrodružstvá, bojuje proti Turcom. Putuje ríšou rozprávok, aby sa stretol zo svojou milou. Mŕtvu milú, utýranú macochou, prinavráti k životu. Láska a spravodlivosť víťazia.
-  Po vypuknutí revolúcie roku 1848 sa Petofi stal vodcom revolučnej mládeže a bojoval na čele povstanie. Písal revolučné básne (obete kráľov), ľúbostnú, reflexívnu a prírodnú lyriku.
Apoštol – Epická skladba. Tragický osud revolucionára pripomína udalosti z básnikovho života. Dielo je plné dramatického napätia a končí atentátom na kráľa. Autor vyjadruje nenávisť k tyranii. Je trpko sklamaný, že ľud, ktorému dopomohol k slobode sa od neho odvracia.
-  Petofi zahynul pri potláčaní povstania v boji proti ruským cárskym vojskám a pochovali ho na neznámom mieste.
 
Česká literatúra
 
JOZEF KAJETÁN TYL
-  Populárnym sa stal divadelnou hrou Fidlovačka, v  ktorej prví krát zaznela pieseň Kde domov muj. Na rozprávkovom základe je postavená hra Strachonický chudák.
 
KAREL HYNEK MÁCHA
-  Narodil sa v Prahe a vyštudoval právo. Žil v biede, ochorel na infekčnú chorobu a zomrel.
Krivoklad
Marinka (Autobiografická próza)
Cikáni
-  Umeleckým vrcholom Máchovho diela je lyricko – epická skladba Máj – Kompozične je rozdelená do 4 spevov a 2 intermezz. Epickú osnovu tvoria osudy 3 ľudí. Vilém, ktorého otec v mladosti vyhnal z domu, stáva sa vodcom zbojníkov. Zavraždí zvodcov svojej milej, nevediac o tom, že je to jeho otec. Keď sa o tom dozvedá jeho milá Jarmila, postihnutá hanbou a žiaľom nad osudom Viléma skončí svoj život v jazere. Viléma uväznia a popravia. Dominantou skladby sú reflexie a obrazy prírody, takže do popredia vstupuje lyrický charakter básne. Vilém predstavuje typického romantického hrdinu. Je to výnimočný jednotlivec, silná osobnosť, vydedenec spoločnosti. Búri sa proti nej, ale pretože je osamelý hynie.
 
BOŽENA NEMCOVÁ
-  Narodila sa vo Viedni, ale mladosť prežila v Ratiboriciach, kde sa o jej výchovu starala babička – vidiecká žena. Rodičia ju vydali sa Jozefa Nemca, ktorého často prekladali z pôsobiska na pôsobisko. Zbierala ľudové rozprávky a stretávala sa zo Štúrovcami. V jej dielach vidieť blízky vzťah k ľudu a súcit s jeho utrením. Súčasne vyjadrujú optimistickú vieru človeka a jeho budúcnosť.
Babička
Obrazy venkovského života
 
KAREL JAROMÍR ERBEN
Kytice – Vychádza z dávnych predstáv o svete a z morálnych zásad spoločnosti. Tragika balád je vždy dôsledkom narušenia odvekého poriadku.
 
Balady:
Polednice, Svadební košile, Vodník – Zobrazuje zložitosti života, ľudskej duše osudu. Vynikajú dramatickosťou, hudobnosťou verša a krásnym jazykom. 
 
Slovenský romantizmus (1830 - 1850)
Slovenské národné hnutie opierajúce sa o meštianstvo a vidiecku inteligenciu sa vyvíjalo v podmienkach národnostného maďarského útlaku, hospodárskeho rakúskeho útlaku. Karol Štúr a Samo Chalúpka v roku 1829 na Bratislavskom lýceu založili Spoločnosť česko – slovanskú. Základným programom bolo samo vzdelávanie študentov, po príchode Ľudovíta Štúra aj národné a politické otázky. Roku 1836 urobili Štúrovci tajnú vychádzku na Devín, kde na znamenie vernosti slovanstvu účastníci prijali symbolické slovanské mená. Štúr si dal Velislav. V roku 1837 bola zakázaná spoločnosť česko – slovanská. Jej činnosť pokračovala na Bratislavskom lýceu na Katedre reči a literatúry česko – slovenskej, ktorej vedúcim profesorom bol Palkovič a zástupcom Ľudovít Štúr. Pre vlasteneckú činnosť v roku 1843 Štúra z katedry odvolali. Jeho prívrženci odišli s ním do Levoče. Janko Matúška napísal vtedy revolučnú báseň Nad Tatrou sa blýska!!!!!!!! V júli 1843 na Hurbanovej fare v Hlbokom sa Štúr , Hurban a Hodža dohodli o uzákonení spisovného jazyka. Ján Hollý schválil reformu, základom sa stalo stredoslovanské nárečie. Martin Hattala spracoval Hodžove pripomienky v Krátkej mluvnici slovanskej, ktoré vydal v roku 1852.
Charakteristické prvky slovenských autorov preromantickej a romantickej literatúry :
-  Hlavným literárnym druhom je lyrika, v ktorej je vyjadrená Láska k vlasti
-  Inšpiráciou je ľudová slovesnosť – ľudová pieseň – balada
-  Veršovaná epika je popretkávaná lyricko – reflexivnými prvkami
-  Vznikajú historické povesti a kratšie prózy zo súčasného života
-  Dráma nezaznamenáva taký rozsah
-  Literatúra nadväzuje na západoeurópske a slovanské literatúry, ale odmieta individualizmus a titanizmus.
Básnici a spisovatelia štúrovskej generácie:
-  Čerpajú z ľudovej slovesnosti
-  Najvýznamnejšie formy poézie – lyricko a lyricko – epické, dumy a balady
-  Najvýznamnejšia  - historická povesť
-  Tematika Slovenska, zobrazenie slovenského ľudu a slovenskej histórie
-  Národná existencia
 
KAROL KUZMÁNI
 – bol najdôležitejší teoretik romantizmu
Béla – Idilický epos. Zobrazuje jeden deň študentského majálesu na ktorom sa Béla, dcéra učiteľa zasnúbi so vzdelaným obchodníkom a uvedomelým Slovákom Milnovom. Každý obraz sa končí piesňou, čo je charakteristickým znakom romantizmu.
Ladislav – Zeman pokrokových myšlienok menom Ladislav sa zamiloval do Hanky, dcéry farára. Ladislav sa pred svadbou vyberie za radou otca, na cestu po Európe, po návrate sa s Hankou ožení. Hanka predčasne umiera. Napísal hymnickú báseň Kto za pravdu horí.
 
LUDOVÍT ŠTÚR (1815 - 1856)
-  Narodil sa v Záji Uhrovci v rodine učiteľa.
-  Študoval na nemeckom gymnáziu v Rábe a evanjelickom lýceu v Bratislave
-  Stal sa členom a neskôr vedúcou osobnosťou Spoločnosti česko – slovanskej.
-  Pôsobil ako zástupca profesora Palkoviča na katedre česko – slovanskej reči a literatúry.
-  Študoval na univerzite v Halle
-  Bol redaktorom a vydavateľom Slovenských národných novín s prílohou Orol tatranský.
-  Bol poslancom za mesto Zvolen na uhorskom sneme v roku 1847.
-  Bol pri zrode Žiadosti slovenského národa.
-  Nová uhorská vláda tieto žiadosti neakceptovala a vydala na Štúra, Hurbana a Hodžu zatykač.
-  Od roku 1851 žil pod policajným dozorom v Modre.
-  Na následky zranenie pri poľovačke zomrel a je pochovaný v Modre.
-  Potrebu uzákonenia spisovnej slovenčiny v roku 1843 odôvodnil v spise Nárečja slovenskuo alebo potreba písaňja v tomto nárečí, v ktorom zdôrazňuje, že iba ten národ je samostatný, ktorý má vlastnú jazykovú, duchovnú a materiálnu svojbytnosť.
-  V jazykovednom diele Náuka reči slovenskej sú poznatky z hláskoslovia, morfológii, pravopisu a skladby
Básnické zbierky:
Dumky večerné
Spevy a piesne
Diela:
O národných písmách a povestiach plenem slovanských
Slovanstvo a svet budúcnosti – milne sa domnieval, že slovanské národy oslobodí cárske Rusko.
SAMO CHALÚPKA (1812 - 1883)
-  Narodil sa na Hornej Lehote, jeho starší brat Jano bol dramatikom.
-  Študoval na gymnáziu v Bratislavskom lýceu teológiu a filozofiu.
-  Bol jedným z aktívnych zakladateľom spoločnosti ČSSR.
-  V roku 1830 odišiel do Poľského povstania proti cárskemu Rusku, bol zranený a po vyliečení pôsobil v rodisku ako kňaz, kde aj zomrel.
Branko – Veršovaná povesť. Je o Zvolenskom zbojníkovi, ktorý bojoval za právo ľudu a proti pánom.
Liptovský väzeň – Báseň. Je charakteristickým prvkom básnikova monumentalita – lokalizovanie básne v určitej oblasti okolo ktorej sa odvíja dej. Hrdinom je Jánošík, jeho uväznenie s viera v slobodu.
Junák
Kráľohoľská
Boj pri Jelšave – je báseň vyjadrujúca víťazstvo Slovákom nad Turkami.
Turčín poničan  - Je zaujímavou drámou o živote slovenskej ženy, ktorej odvlečú syna do Turecka. Syn ako dospelý unáša ženu do otroctva a tá v ňom spoznáva svojho syna. On ju žiada, aby ostala pri ňom a pri svojich vnúčatách. Ona však odmieta, chce žiť a umrieť vo svojej vlasti. Patriotizmus tu víťazí nad bohatstvom.
Mor ho! – Historický námet epickej básne je z čias panovania rímskeho cisára Konštantína, ktorý v roku 358 vrchol do Panónie. Dej sa lokalizuje pri rieke Dunaj. Hrdí slovenský poslovia prichádzajú k pyšnému cárovi z mierovým posolstvom. Cisár ich vyhlasuje za otrokov. Hrdinskou slovanskou odvetou je útok s výkrikom MOR HO!! V boji sú porazený, ale zahanbený je cisár pri pohľade na svojich podlých vojakov. Hrdinom básne je kolektív. Slovenskí junáci, predstavujúci ľud. Charakteristickou črtou je kontrast : Pyšný cisár vs. obetaví junáci. Básňou odsúdil podmanenie malých národov a veril v silu ľudu, ktorí si vie ubrániť slobodu. Zdôrazňoval rovnosť človeka s človekom, národa s národom. Využiva 13 slabičný verš.
 
JANKO KRÁĽ (1822 - 1876)
-  Bol najsubjektívnejším a najrevolučnejším básnikom štúrovej školy
-  Básnik, ktorý tvorivo využíval ľudovú slovesnosť a vytvoril nový typ balady, kde hrdina je odhodlaný zápasiť s prekážkami.
-  Narodil sa v Liptovskom Mikuláši, v meštianskej rodine
-  Študoval v Kežmarku, Levoči a na lýceu v Bratislave
-  V revolučných rokoch 1848 – 49 v Honte spolu s priateľom Jánom Rotaridesom vyzýval ľud proti pánom.
-  Za buričstvo dostal 19 mesačný trest v Šahách a Pešti.
-  Posledné roky života prežil v Zlatých Moravciach, ako chudobný advokát
-  Zomrel na tyfus. Nie je známy jeho portrét a hrob.
-  Proti zosadeniu Ľ. Štúra z funkcie profesora demonštroval s básňou Duma Bratislavská
Orol
Orol vták
Krajinská pieseň – touto básňou privítal revolúciu
Jarná pieseň – je najkrajšou básňou o slobode
Šahy – je najobšírnejšou revolučnou báňou, v ktorej zobrazil celý tragický príbeh revolúcie, lúči sa so svojimi nádejami a snami. Vidí len tmavú budúcnosť a neočakáva lepší osud svojho národa.
Balady:
Povesť
Skameneli
Kríž a čiapka
Zverbovaný
Bezbožné dievky
Pán v tŕni
Kvet – Je nárekom dievčaťa, ktoré matka vydala za bohatého starého vdovca. Dievča sa lúči s matkou a umiera od žiaľu.
Zakliata panna vo Váhu a divný Janko – V prvej časti podáva lyrický obraz svojho vnútra, nenachadzajúcej nikde pokoj. S hrdinovou rozorvanosťou kontrastuje idylický obraz prírody, uvedený pastierikom, ktorý po lúčkach blúdi s ovčičkami. Zdrobneniny ako prejavy lásky k rodnému kraju charakterizujú celý tento obraz. Dedina aj najbližší nechápu Janíka, divného, hrdého, ukrutného, divého. Nepochopenie vháňa hrdinu do samoty, do prírody. V závere prvej časti sa temné hrdinovo vnútro premieta do tmy a tajuplnosti nočnej prírody. Lyricky hrdina, ktorý vystupuje zväčšia v prvej osobe, mení sa na baladickú postavu divného Janka, ktorý sa rozhodne oslobodiť zakliatu pannu. Druha časť básne je baladický príbeh. Janko sa vyberie z domu do temnej noci. Uvidel zakliatu pannu vo Váhu a vrhol sa do vody, aby ju zachránil. Krátky záverečný epilóg zobrazuje posmrtné splynutie hrdinu s prírodným okolím. Pastierik ide dolinôčkou, prináša novinu o Janíkovej tragickej smrti. V závere balady však vzdor a titanstvo z obrazu hrdinu miznú, čo naznačujú aj zdrobneniny. Idyla tak víťazí nad tragikou, láska nad vzdorom. Ideovým zámerom balady napriek jej pochmúrnosti a tragike je šľachetná obeť za blízkeho. Janko predstavuje typického romantického hrdinu. Túži po plnosti života, ale v zápase o uskutočnenie svojho sny hynie.
Poézia:
Dráma sveta: Cyklus takmer 70 básní vyjadrujú pesimistický nadhľad na minulosť a prítomnosť. História sa javí ako boj o moc nad svetom, ako vláda diabolských síl, ktorá vedie k vojnám a zotročeniu ľudstva. Vo veršovanom dialógu (Zloboh) – minister, autor predstavuje utláčateľov a ich metódy riadenia štátu. V básňach Remeselník, Sedliak a Ovčiar zobrazuje ťažký život ľudu.
Jánošíková tematikaZ pred revolučného obdobia pochádzajú aj básne s Jánošíkovou tematikou – Janko, Žobrák, Zbojníkova balada, známe ako Výlomky z Jánošíka
Janko – Je obrazom mladého pána, zhnuseného mestom a hľadajúceho uspokojenie v nepokojnej prírode. Pri divokej jazde v snehovej víchrici mu zamrzne kočiš a on sa zamýšľa nad životom chudobného ľudu.
Žobrák -  Zobrazil na pozadí prírodnej scenérie hrdinu, ktorý trestá pánsku svojvôľu a hoci ho pánska presila dokaličí, vnútorne ho nezlomí. Po rokoch preoblečený za žobráka, putuje po krajina a hlása príchod novodobého Jánošíka , ktorý: Nezastane ako ja, iba pri Varíne, ale ukáže sa celej Uhorskej krajine.
Zbojníkova balada – Vyjadruje odpor proti pánskemu svetu, ktorý básnik vkladá do úst Jánošíkovho hrdinu.
 
ANDREJ SLÁDKOVIČ (1820 - 1872)
-  Vlastným menom Andrej Braxatoris
-  Študoval na piaristickom gymnáziu v Krupine, na univerzite v Halle
-  Pôsobil ako farár v Radvani a Hrochoti
Sônety v rodine Dušanovej
Marína – Je ústredné lyrické dielo romantizmu. Básnická skladba o mladosti, kráse a láske.

- Časť – je lyricko – epická, je vyjadrením hlbokej lásky k Márii Pišlovej (jeho žiačka)
- Časť – je rexlexívno – symbolická, láska nádobúdza spoločenský charakter. Prelína sa láska k dievčine s láskou k vlasti. Premýšľa  nad mladosťou, mladosť je stav duše, túžbou po kráse, láske, naplnení života.

Detvan – Je lyricko – epická skladba s 10 veršovými strofami. Skladbu tvorí 5 spevov:

- Martin -  Oslava detvianskej prírody. Martin Hudsovie zabije sokola, ktorý sa vrhol na zajaca.
- Družina – Martin je na salaši pri vatre v kruhu valachov, hrajú na fujare, gajdách, spievajú a tancujú. Dozvie sa, že sokol patril kráľovi Matiášovi. Vracajú sa zo saláša, vyslobodí Elenu z rúk zbojníkov. Jedného zbojníka zabije.
- Slatinský jarmok – Martin na jarmoku stretne kráľa Matiáša s družinou a ospravedlňuje sa za zabitie sokola. Kráľ ho odmení kantárom a koňom.
- Vohľady – Elena je ideálom Slovenky. Preoblečený kráľ ju zvádza, ona ho odmieta lebo ľúbi Martina, kráľ jej daruje prsteň.
- Lapačka – Martin vstupuje do čierneho pluku kráľa Matiáša pod podmienkou, že si môže ponechať kroj, fujaru, valašku a Elenu. Martin je charakterný, spravodlivý, čestný bojovník proti zlu a zástanca utláčaných. Elena je prekrásna slovenská deva, milá charakterná, verná a priama.

Nehaňte ľud môj – prejav vlastenectva.
 
JÁN BOTTO (1829 - 1881)
-  Študoval na lýceu v Levoči a vyštudoval v Pešti zememeračstvo
-  Pôsobil ako zememerač v Banskej Štiavnici a v Banskej Bystrici
Básne:
Orol
K Mladosti
Báj na Dunaji
 
Balady:
Žltá ľalia – Vypovedá o manželskej vernosti. Eva sa po manželovej smrti vydá a Adam si ju berie do hrobu.
Ctibor – Je balada o potrestaní pána z Beckova, ktorý znesvätil Nedeľu poľovačkou.
Margita a Besná – Vykresľuje udalosť v Strečnianskej doline, macocha sotí nevlastnú dcéru zo skaly, o rok sa pomätie a zo zúfalstva skočí tiež zo skaly.
Smrť Jánošíková – Je to lyricko – epická básnická skladba a zobrazuje 3 záverečné fázy Jánošíkovho života – Zlapanie, Väznenie, Smrť
Tvorí ju úvod a 9 spevov:

- Spev – Je oslavou života hôrnych chlapcov, no i náznakom blížiacej sa Jánošíkovej smrti.
- Je obrazom jeho zlapania
- Sa Jánošík lúči so svojou milou
- Snivá Jánošík vo väzení krásny sen o mladosti
- Sa zamýšľa nad svojim osudom, túži po slobode
- Vedú ho ku šibenici
- Lúči sa s rodným krajom, popravia ho
- Je obrazom Slovenska, ktoré je zakliate
- Zjavenie – je alegorický, vyjadruje mystickú skladbu Jánošíka s Kráľovnou víl. Jánošík je nesmrteľný
 
JOZEF MILOSLAV HURBAN (1817 - 1888)
-  Narodil sa v Bechove v rodine evanjelického farára
-  Študoval na lýceu v Bratislave a bol najaktívnejší člen spoločnosti ČRSR
-  Stal sa kaplánom v Brezovej a neskôr farárom v Hlbokom, kde sa Štúr, Hurban a Hodža v roku 1843 uzniesli, prijali spisovnú slovenčinu
-  Vydával časopis Slovenské pohľady
Prechádzka po považskom svete
Korytnícke poháriky
Od Silvestra do troch kráľov – Je to satirická novela, ktorá sa odohráva v Bruchosloviciach. Príbeh je o starom, bohatom a lakomom mládencovi Ďorďovi Šuplatovi, ktorý hľadá bohatú nevestu. Keď sa dozvie, že jeho slúžka Ilona vlastní výherný žreb, zoberie si ju za ženu. Aké je jeho nemilé prekvapenie, keď sa dozvie, že žreb ešte pred losovaním predala advokátovi Brožkovi, ktorý ho venoval priateľovi, slovenskému spisovateľovi Milonskému, vďaka čomu si mohol zobrať za ženu Ľudmilu.
Svadba krále Veľkej Moravy
Svätoplukovci – sú to prózy z obdobia VM
Olejkár – Je historická povesť, ktorá má romantický štýl. Dej je napínavý, vyjadruje vášnivú lásku, intrigy, pomstu, víťazstvo dobra nad zlom. Dej sa odohráva v Trenčíne. Začína sa opisom tmavej, búrlivej, hrôzostrašnej a tajuplnej silvestrovskej noci na sklonku 13 storočia, keď k Trenčianskemu zlatníkovi prichádza Olejkár Hrabovec, aby namiešal jed pre Matúša Čáka. Ich počínanie odhalí Víd, ktorý chce utiecť s Hrabovcovou dcérou Ľudmilou do Čiech. Nastáva odhaľovanie postáv, Hrabovec sa na súde priznáva k svojej vine a odhaľuje svoj život. Kedysi ľúbil zlatníkovu dcéru Želmíru, narodil sa im syn. Jeho bohatá zemianska rodina nesúhlasila so svadbou s chudobnou devou. Želmíra zo zúfalstva spáchala samovraždu a Hrabovca rodičia vydedili. Synov dal do výchovy a stal sa liečiteľom. Oženil sa s peknou, bohatou dievčinou Miladou a mali svoju dcéru Ľudmilu. Keď Víd dospel zaľúbil sa do Ľudmili, vzal si ho za pomocníka. V závere spoznajú, že sú súrodenci. Zlatníka odsúdili na smrť. Hrabovec dobrovoľne končí život, Víd vstúpil do služieb Martina Čáka a Ľudmik s matkou dali postaviť kláštor, v ktorom sa usadili.
Gottšalk
Slovensko a jeho život literatúry
Život Ľudovíta Štúra
 
JÁN KALINČIAK (1822 - 1871)
-  Narodil sa pri Martine a študoval v Gemeri, Levoči a na lýceu v Bratislave.
-  Bol redaktorom a vydavateľom časopisu Orla v Martine
Bozkovci – Historická povesť z čias Matúša Čáka
Milkov hrob – Je povesť z čias M. Čáka, keď sa Milko zriekne svojej lásky za záchranu Žiliny pred pomstou svojho soka. Márne sa obetoval, pretože Vladimír (sok) ho dá zákerne zavraždiť a sa mieste jeho hrobu Vladimír nespozná Máriu v preoblečení a zabije ju. Jeho zasiahne blesk.
Bratova ruka – Je povesť o ženbe Mikuláša Badanského, s príslušníčkou rodu na ktorom musí vykonať krvnú pomstu. Každý rok zabije jedného jej člena. Nad posledným svojím švagrom sa zľutuje a odtrhne mu iba ruku, ktorú doma skrýva a nájde ju jeho žena. Tak sa odhalili jeho zločiny, on sám umiera na popravisku.
Púť lásky – Je najkrajšia romantická povesť. Dej sa odohráva na Myjave v čase Tureckých vpádov. Janko Čermok, pán hradu Branč, chce získať najkrajšie Myjavy, Žofiu. Jeho sok v láske, Ago Osman ho počas svadby zajme. Žofia ho chce vyslobodiť a po mnohých útrapách sa dostane k Osmanovi, ktorý zistí, že Žofiu nezíska a Černoka oslobodí. Preoblečeného za Turka ho zabijú sedliaci. Žofia od žiaľu zomiera.

Mládenec slovenský
Knieža Liptovské
Mních
Svätý duch

Reštavrácia –
Sú to konflikty romantické. Láska s prekážkami, prísaha, zrada i súd. Je to boj o moc medzi rodinami Potockých a Bešeňovských. Dejová línia je veľmi jednoduchá. Sú to príbehy z príprav na voľby a boj o zemianske hlasy medzi dvoma hlavnými kandidátmi na úrad vicišpána, Adamom Bečeňovským a Jánom Potockým. Rodina Levických sa pridáva striedavo na obe strany. Dôležitú úlohu v predvolebnom boji zohrávajú peniaze. Obaja si získavajú hlasy pijatikov. Obe strany majú prívržencov i odporcov. Bešeňovský, istý si víťažstvom, prisľúbi svoju dcéru Aničku chudobnému Števkovi Levickému, ak ho zvolia. Jemu pomôže jeho strýko Ondrej Levický. Pomocou intríg Potocký dosiahne víťazstvo a Števko sa stane druhým vicišpánom. V povesti niet víťazstvo ani porazených všetci dosiahli to čo chceli.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.026