Realizmus (svetový)

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: maturanti (26)
Typ práce: Učebné poznámky
Dátum: 22.08.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 584 slov
Počet zobrazení: 4 900
Tlačení: 370
Uložení: 367
Realizmus (svetový)
Realizmus – z latinského realis – skutočný., je to umelecký smer a zároveň metóda uplatňujúca sa od polovice 19. Storočia a v priebehu 20 storočia, založená na kritickom poznávaní skutočnosti
-  Zakladateľom filozofie pozitizmu je francúz Auguste Comte (August komt)
-  Pozitizmus zdôrazňoval objektívne poznanie skutočnosti
-  Za skutočné pokladal iba to, čo sa dalo zmyslami overiť, skutočnosťami a experimentmi dokázať
-  Umeleckú metódu tohto zobrazovania nazývame realizmu
-  Typickou postavou realizmu vo všetkých spoločenských vrstvách, začínajúc podsvetím a končiac najvyššími kruhmi buržoácie a aristokracie
-  Realistický autori pravdivo zobrazovali nedostatky spoločnosti, boli kritikmi a žalobcami, pričom často využívali iróniu a satiru
-  Kým romantizmus sa najplnšie prejavil z poézii v realizme má prevahu próza
 
Anglická literatúra
 
CHARLOTTE BRONTEOVÁ
Jana Eyrová
 
EMILY BRONTEOVÁ
Búrlivé výšiny
 
CHARLES DICHENS
-  Pochádzal z chudobnej rodiny úradníka, ktorého pre dlhy uveznili. Na toto poníženie Dichens nezabudol do smrti.
Pamäti klubu Pickwikovcov – V prvom románe vo voľne pospájaných príbehoch zobrazuje putovanie Pána Pickwika a jeho troch priateľov po Anglickom vidieku zo zámerom lepšie poznať život. Pán Pickwik je typ dobráka, čudáka, ktorý chce naprávať krivdy, ale pretože je nepraktický rojko, často sa dostáva do komických situácií. Jeho sluha sa riadi zdravím sedliackym rozumom. Pod jeho vplyvom sa mení komická figúrka Pána Pickwika na charakterovú postavu, ktorého vydiera advokátska firma. Radšej sa nechá zatvoriť do väzenia pre dlžníkov, než by mal platiť vydieračom.
Oliver Twist – na osudoch osirelého chlapca prežívajúceho veľa trpkosti a ponižovania, vniká do prostredia najbiednejších Londýnskych vrstiev.
David Copperfield
Malá Doritka – Skromná a pracovitá Doritka je oporou rodiny, ktorej sebavedomí otec sa dostane so väzenia pre dlžníkov.
 
Francúzska literatúra
-  Od začiatku 19. Storočia sa dostávala do popredia buržoácia. Menili sa ekonomické, morálne i citové vzťahy a úloha literatúry bola zobraziť túto skutočnosť
 
STENDHAL (Henri Beyle)
-  Bol významný esejista a prozaik, nepriateľom aristokracie, bojoval v Napoleonovej armáde. Zúčastnil sa na významných bitkách. Napísal Napoleonov životopis. Tvorba je poznačená jeho rušných životom.
Červený a čierny – Zobrazuje pomery vo Francúzsku a v polovici 19 storočia Julien Sorel, mladý muž skoncuje s chudobou a stane sa dôstojníkom. Po Napoleonovej porážke sa dáva na kňažskú dráhu, je vychovávateľom, pomocou šarmu si získava ženy a postupuje po spoločenskom rebríčku. Postrelil svoju milenku, dostal sa pred súd, obviňuje spoločnosť. Odsúdia ho na trest smrti a popravia. Julien dobrovoľne prehráva.
Kartúza parmská – Mladý šľachtic utečie z domu a pridá sa k Napoleonovi. Je svedkom jeho porážky pri Waterllo. Sklamaný sa vracia do Talianska, kde sa pripravuje na kňažské povolanie. Dostal sa do najvyššej spoločnosti. Vášnivá povaha a milostné dobrodružstvá sa stanú príčinou jeho pádu. Život končí v kartuziánskom kláštore.
-  Stendhalovi hrdinovia sú ľudia vášnivý, nepoddajný, v ustavičnom konflikte s pokryteckou spoločnosťou, v ktorej môžu uskutočniť svoje sny. Štylistickou skratkou chcel čo najstručnejšie vyjadriť svoje myšlienky.
 
HONORÉ de BALZAC
-  Zakladateľ kritickorealistického románu vo francúzskej literatúre. Pochádzal z vidieckej dediny, túžil preniknúť do aristokratskej spoločnosti. Vyštudoval právo, chcel vydávať diela klasikou, ale dlžoby a veľa práce mu poškodili zdravie. Pár mesiacov pred smrťou sa oženil s poľskou šľachtičnou Evelinou Hanskou.
Cyklus – ľudská komédia – Obsahuje vaše 90 románov a poviedok. Autor rozdelil :
Cyklus  - štúdie mravov – osvetľuje sociálne účinky
  Filozofické štúdie – vysvetľuje príčiny spoločenských síl
 Analytické štúdie – vykresľuje princípy všetkého diania vo svete.
V ľudskej komédii vystupuje viac než 2, 5 tisíc postáv. K štúdiu mravov patrí román Gobscek, v ktorom vykreslil typ úžerníka, tvdošijne sa držiaceho svojich zásad.
Otec Goriot – Bohatý obchodník žije len pre svoje dve dcéry. Dal im celý majetok, aby sa mohli dobre vydať sa dostať sa do vyšších kruhov. Jedna sa vydá za baróna a druhá za bankára. Goriot sa presťahoval do chudobného penziónu, aby mohol byť blízko svojich dcér. Dcéry sa za neho hanbia. Platí za ne dlhy, rozpredá svoj majetok a ochudobnie. Okolie sa mu vysmieva. Jediný, kto s ním súciti je chudobný študent Rastignac. Goriot zomiera chudobný a opustený. Na smrteľnej posteli sa vyznáva Rastignancovi : Človek musí umrieť, aby spoznal, čo sú to deti. Počas deja sa mení aj charakter Rastignaca. Román sa končí jeho cinickou výzvou. : A teraz uvidíme, kto z koho.
Balzac vychádza z presvedčenia, že človek nie je ani dobrý ani zlý, spoločnosť ho nekazí, ale podlieha svojmu spoločenstvu.
Šagnerova koža – Je o tajomnom kúsku kože. Mladý šľachtic chce skoncovať so životom, pretože nemá síl napísať dielo Teória vôle. Starinár mu daruje osliu kožu, ktorá splní všetky želania. Stane sa bohatým a slávnym, ale koža sa zmenšuje a tým sa kráti jeho život. Strach zo smrti ho prenasleduje a nakoniec naň aj zomiera.
Balzac zdôrazňuje, že túžba po moci má aj zhubné následky.
Fyziológia manželstva
 
GUSTAVE FLAUBERT
-  Zobrazoval psychickú krízu človeka
-  Študoval právo, ale pre chorobu štúdiu nedokončil
Pani Bovaryová – Žena vidieckeho lekára, túži po veľkej láske. Jej milenci ju využívajú a opúšťajú, keď nemá peniaze. Keď sa chce stať úžerníkovou manželkou, spácha samovraždu. Manžel, ktorý až po ženinej smrti zistí jej neveru, pomaly zomiera.
Citová výchova – Je o nenaplnenej láske študenta k vydatej žene.
 
GUJ DE MAUASSANT
-  Pochádzal zo šľachtickej rodiny. Študoval právo, ktoré nedokončil, lebo odišiel na prusko – francúzsky front. Po vojne pracoval na ministerstve školstva, neskôr sa venoval iba literatúre – zdôraznil rôzne ľudské charaktery.
Miláčik – zobrazuje mladého karieristu, ktorému ženy pomôžu sa vyšvihnúť do vládnucich kruhov.
Mont – orol – zosmieštňuje honbu za majetkom
 
NA FRANCÚZSKY REALIZMUS NADVAZOVAL NATURALIZMUS – človeka zobrazoval, ako človeka prírody.
 
EMILE ZOLA
-  Predstaviteľ naturalizmu
Brucho Paríža
Zabijak
Germizal (žerminal)
-  Zobrazoval v nich ťažké pracovné aj životné podmienky
-  V jeho dielach sú silné realistické tendencie
 
Ruská literatúra
-  Neroľníctvo brzdilo rozvoj buržoácie v Rusku. V mestách prekvitalo úplatkarstvo, karierizmus, pokrytectvo a udavačstvo. Budúci osud krajiny sa stal hlavným problémom doby.
 
NIKOLAJ VASILIEVIČ GOGOĽ
-  Pochádzal z chudobnej rodiny ukrajinskej šľachtickej rodiny
-  Po štúdiu na Gymnáziu odišiel do SantPeterburgu, kde sa stal úradníkom, neskôr pomocným profesorom histérie na Univerzite.
Večery a lazy neďaleko Dikaňky a Mirhorod – prvá zbierka poviedok
Peterburské poviedky – uvádza na scénu mladých nenápadných ľudí, najmä úradníkov
Plášť – poviedka, cez postavu úradníka Bašmačkina, kritizuje ťažké podmienky poctivých, pracovitých ľudí, ktorý sa nedokážu brániť.
Revízor – komédia, v ktorej pranieruje mestských predstaviteľov, ich uplatkárov a strach pred odhalením. Hlavná postava je úradníček Chlestakov, ktorý predstavuje obraz dôležitosti a skutočnej duševnej úbohosti. Komédia predstavuje smiech cez slzy.
Mŕtve duše – Hrdina románu je dobrodruh a budúci podnikateľ Čičikov, cestuje po Rusku a os statkárov kupuje mŕtve duše. V statkoch autor predstavuje celú plejádu, záporných postáv odsúdených na zánik.
 
IVAN SERGEJEVIČ TURGENEV
-  Bol básnikom, prozaikom a dramatikom
-  Pochádzal zo šľachtickej rodiny, celý život bojoval proti nevoľníctvu
Poľovníkove zápisky – Zbierka poviedok. Zobrazuje krásnu prírodu strany Ruska, ale aj útlak nevoľníkov.
Rudin – Hrdina je vzdelaný človek, ktorý nedokáže bojovať za svoju lásku.
Otcovia a deti – Predstavuje generačný konflikt statkárskej aristokracie a revolučno – demokratickej inteligencie. Nových ľudí (deti) predstavuje lekár Bazakov. Ktorý odmieta všetko staré, dôveruje len vede, ale nenachádza cestu k novému a zomiera.
 
Turgenevevova tvorba je podriadená myšlienke o úlohe človeka v spoločnosti, láske k vlasti a k materinskému jazyku.
 
FJODOR MICHALOVIČ DOSTOJEVSKIJ
-  Študoval na vysokej vojenskej technickej škole a po skončení pracoval na ministerstve obrany
-  Neskôr sa začal venovať iba literatúre
Biedny ľudia – Sociálno – psychologický román napísaný vo forme listov dvoch osamelých ľudí – chudobného úradníka a siroty. Obaja žijú v biede a chorľavá dievčina prijíma ponuku svojho bývalého zvodcu, bohatého statkára, hoci vie že po sobáši s ním ju čaká neradostný život.
Zápisky z mŕtveho domu – Trpká väzenská skúsenosť, kde vo forme denníka zobrazil osudy ľudí, ktorý sa dostali do vyhnanstva na Sibír.
Poníženec a urazený – Je to román vyjadrený o súcite poníženými a trpiacimi ľuďmi.
Zločin a trest – Hlavný hrdina je študent Radion Raskoľnikov, ktorý si všíma rozpoltenosť ľudskej duše. Rozdeľuje ľudí na dve kategórie – obyčajný (musia sa podriadiť neobyčajným) a neobyčajný(poslaním je vládnuť). Hrdina zavraždí starú úžerníčku a neplánovane aj jej sestru. Ani po vražde, ktorá nevyplýva zo zištných cieľov, ale z cieľov čisto ideových, nieje Raskoľnikov presvedčený o svojej vine: Nezabil som človeka , ale princíp. Neskôr si uvedomuje ťarchu svojho zločinu, priznáva sa a je odsúdený na nútené práce.
Idiot – Hrdina chce prekonať zlo lásky.
Diablom posadnutý
Bratia  Karamazovovi
 
LEV NIKOLAJEVIČ TOLSTOJ
-  Väčšinou života preži v rodnej dedinke Jasná Poľana. Jeho osobný lekár bol Slovák – Dušan Makovický.
Vojna a mier – Románová epoja. V nej zobrazil život vyššej ruskej spoločnosti v prvej tretine 19 storočia. Okrem spoločnosti a rodinného života venuje veľkú časť vojne s Napoleonom za hranicu Ruska (Bitka pri Slavkove 1805), vpádu Francúzov do Ruska (obsadenie a požiar Moskvy, bitka pri Borodine 1812) a ich konečnej porážke. V románe vystupujú literárne, ale i historické postavy (Kutuzov, Napoleon, cár Alexander a iný)
Anna Kareninová – Román uvádza biblickým mottom : Moja je pomsta moja je odplata.
Anna opúšťa manžela aj dieťa pre milovaného muža. Alexej Karenin sa staral iba o svoju kariéru. Anna sa dostáva do konfliktu so spoločnosťou a končí život samovraždou.
Vzkriesenie – Je to skutočný súdny prípad, porotca, šľachtic  Nechľudov, spozná v odsúdenej prostitútke dievčinu, ktorú kedysi zviedol a otrasený jej osudom sa rozhodne napraviť svoju vinu. Ponúka jej manželstvo a nasleduje ju na Sibír. Hrdinka ho odmieta a rozhodne spojiť svoj život s politickým spoluväzňom.
 
Česká literatúra
 
JÁN NERUDA
-  Narodil sa v Prahe na malej strane, kde prežil detstvo. Dojmy, ktoré v ňom zanechalo malomestské prostredie poznačili celý jeho život i tvorbu.
Hŕbitovné kvití – Básnická zbierka, symbolika cintorína, tu nie je iba kulisou romantickej poézie, ale predstavuje pochmúrnu spoločenskú situáciu v období bachovho absolutizmu
Kniha verši
Písne kosmické- Zbierka v ktorej básnik predložil konfrotáciu obrovského vesmíru s fyzickou malosťou človeka
Arabesky –Kniha próz do ktorej zahrnul poviedky, obrázky z Parížského života.
Povídky malostranské – Vrcholné prozaické dielo znázorňujúce malú stranu v dobe spisovateľovej mladosti.
 
ALOJZ JIRÁŠEK
-  Najpopulárnejší autor historickej beletrie
Psohlavci – 1. Medzi provdy  -
2. Proti všem - Trilógia
  3. Bratstvo  -
  Trilógia zobrazujúca dobu husického hnutia od začiatku až po porážku a jeho rozpad.
Staré povesti české
Ján Hus, Ján Žiška, Ján Roháč – Historické hry s husického obdobia
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.059