Pavol Országh Hviezdoslav

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: maturanti (26)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 22.08.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 396 slov
Počet zobrazení: 8 030
Tlačení: 565
Uložení: 607
Pavol Országh Hviezdoslav
-  Narodil sa vo Vyšnom Kubíne v zemianskej rodine
-  Študoval v Miškolci a v KK
-  Tam sa naučil po Maďarsky a prejavil sa ako talentovaný básnik
-  Vydal Básnické poviedky Jozefa Zbranského
-  Po zložení advokátskej skúšky žil dlhú dobu v Námestove
-  Neskôr pôsobil aj v Dolnom Kubíne, kde zanechal advokátsku prax a plne sa venoval svojej tvorbe

Lyrika:


Krb a vatra
Sonety – Obsahujú 21 zneliek, v ktorých prehodnocuje vlastný prístup k poézií
Letorasty I, II, III – V básňach je vyjadrená prirodzenosť spojenia s prírodou, Sú veršovo pestré a stroficky rozmanité.
Žalmy a hymny – Obsahuje básnikove aktuálne výzvy a predstavy
Prechádzky letom
Prechádzky jarom – Prírodná lyrika spojená s osobnými úvahovými prvkami
 Stesky
Dozvuky
Krvavé sonety – Obsahuje 32 sonetov, kde reagoval na vojnu. Básnikov postoj k vojne je jednoznačný. Vojnu odsudzuje, je pokusom o morálnu a spoločenskú analýzu tohto javu. Básnik je rozhorčený, zúfalý, nad vedomím, koľko zla, biedy a ťažkosti prináša ľuďom vojna.
 
Epika:

Hajníková žena – (lyricko – epická skladba). Mladý Artuš Viláni zvádzaj Hanku Čajkovie, ženu Hajníka Miška. V sebaobrane ho Hanka zabije a zošalie. Miško vezme vinu na seba, ale po Hankinej výpovedi ho súd oslobodí. Hanke sa po narodení dieťaťa pomätenosť stratí. V diele sa epické časti striedajú s lyrickými, aj lyrické opisy prírody počas všetkých ročných období sú v zhode s dejom podľa dramatických a harmonických životných udalostí
Ežo Vlkolinský – (epos). Predstavuje spor medzi zemanmi a sedliakmi. Predstaviteľkou zemianstva je Ežova matka Estera, ktorá bráni svojmu synovi aby sa oženil so Žofkou Bockovie, síce poriadne dievča, ale predsa len zo sedliackeho rodu. Matka svojho syna Eža vydedí, ale prichíli ho strýko Eliáš, ktorý mu vystrojí svadbu, najmä napriek Estere. Na svadbe dôjde k svade medzi sedliakmi a zemanmi. Východiskom eposu je uzmierenie matky so synom i nevestou, zásluhou ich syna Benka.
Gábor Vlkolinský – (epos). Je pokračovaním prvého eposu. Popredná zemianska rodina Šimona Vlkolinského, hospodársky i morálne vplyvom alkoholu upadá. Gábor vo svojej osamelosti sa trápi a Ežo mu adí, aby sa oženil so sedliackym dievčaťom. Deje obidvoch diel prebiehajú takmer v tom stom období.
 
Krátka epika:
 
Bútora a Čútora
Poludienom
Kain
Ráchel
Zuzanka Hraškovie
 
Dráma:
 
Herodes a Herodias – Dramatický konflikt hry tvoria životné osudy Herodesa Antipa, ktorý za cisára Tibéria vládol nad časťou Palestíny a jeho druhej manželky Herodiaty. Obaja sú nadutý a cinický, neúprosný vládcovia, ktorý musia nakoniec odísť do vyhnanstva. Ján Krstiteľ je na jednej strane hlásateľ Nového náboženstva, ale predovšetkým neúprosným kritikom životného štýlu a mravov vládcov a tyranom. Ján Krstiteľ zato zaplatí životom, ale ani tyran neujde zaslúženej odplate.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.015