Vajanský, Kukučín, Tajovský

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: maturanti (26)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 22.08.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 985 slov
Počet zobrazení: 4 367
Tlačení: 314
Uložení: 416
Vajanský, Kukučín, Tajovský
 
MARTIN KUKUČÍN  (1860 - 1928)
-   Vlastným menom Matej Bencúr – Juriš
-  Narodil sa v Jasenovej na Orave
-  Študoval na gymnáziu v Revúcej, Martine a Banskej Bystrici.
-  V Kláštore pod Znievom nadobudol učiteľské vzdelanie, pôsobil v Jasenovej.
-  V Prahe študoval medicínu
-  Pôsobil v Selciach na ostrove Barč v Dalmácií ako lekár.
-  Oženil sa s Pericou Didoličovou
-  Odišiel do J Ameriky, pobudol v Buenos Aires, pracoval v nemocnici v Santiagu de Chile, usadil sa v Punta Arenas medzi Chorvátskymi vysťahovalcami.
-  Vrátil sa na Slovensko a striedavo pôsobil v Chorvátsku a na Slovensku
-  Ochorel na zápal pľúc, zomrel na Pankreas, pochovali ho na záhrebskom cintoríne, jeho pozostatky v roku 1928 previezli na Slovensko a slávnostne ho pochovali na Národnom cintoríne v Martine.
 
Poviedky:
 
Na hradskej ceste
Z teplého hniezda
O Michale
Veľkou lyžicou
Tri roje, cez deň
Rysavá jalovica – Vykresľuje život dvoch susedov, krpčiara Adama Krta a jeho kmotra Adama Trnku. Adam Krt sa vybral na jarmok predať krpce a za utržené peniaze mu žena nakázala kúpiť kravu. Na jarmoku od suseda Trnku kúpi rysavú jalovicu. Dobrú kúpu i predaj šli zapiť do krčmy. Jalovicu priviazali pred krčmou. Trnkova žena, keď ich videla, nahnevaná odišla domov aj s jalovicou. Pri hľadaní jalovice sa znovu pohádali a každý šiel svojou vlastnou cestou. Krt potúžený alkoholom mal vidiny a zažil zábavnú príhodu so psom, ktorý sa mu na cintoríne javil ako mátoha. Krt si rána spytoval svedomie a šiel hľadať jalovicu. Trnkova ju priniesla ale Krta nebolo. Pred štedrým dňom sa vrátil, priniesol zarobené peniaze. Sľúbil, že už nikdy nezoberie pálenku do úst. Sľub aj dodržal.
Neprebudený – Je to tragický príbeh dedinského chlapca, Ondráša Machuľu, husiara, ktorý je potrestaný už tým ako prišiel na svet. Najkrajšie dievča v rodine Zuzka Bežanovie mu z roztopaše povie, že si ho zoberie za muža. Ondráš vo svojej prostoduchosti uverí. Koná sa Zuzkina svadba s Jánom Dúbravovie, Ondráš sa tiež chystá na svadbu, preto ho Tetka zatvorí do komory. Vylomí zámku a ponáhľa sa na svadbu. V tom čase je už po svadbe a svadobčania sa veselia. Medzitým začne horieť šopa. Ondráš chce zachrániť husi a sám tragicky končí svoj život pod horiacimi trámami. Aj podozrenie padne na Ondráša. Vraj z pomsty. Pravda vyšla najavo, keď nemohli nájsť zváča na svadbu.

Pred skúškou
Mladé letá
Vianočné oplátky
Na podkonickom bále
Mišo
Do školy
Dies Iral (dni hnevu)

Keď báčik z Chochoľova umrie –
Predstavuje zemana a Duša Domanického z Domaníc ,, doma nemá nič,,. Svoju záchranu vidí v smrti svojho báčika z Chochoľova. Stále opakuje : Keď báčik z Chochoľova umrie.  Očakáva zmenu vo svojom živote práve zdedením majetku po báčikovi. Čaká ho veľké prekvapenie, keď má dediť majetok zistí, že báčik bol taký chudobný ako on sám.
 
Romány:
 
Dom v Strání – Kompozícia románu sa člení na 4 časti :
1. Láska medzi Katicou a Nikom
2. Katicino úsilie vymaniť sa z vlastného prostredia
3. Nikova snaha priblížiť sa k sedliactvu
4. Nikov rozchod s Katicou a úsilie pani Anzuly o urýchlenie rozvodu
Smrť Mateho Beraca (otec Katici) je symbolickým epilógom románu. Časové rozpätie deja sa zhoduje so striedaním ročných období. Hlavným hrdinom románu je Težák Mate Berac. Je to sedliak s pozitívnymi vlastnosťami, ktorý tvrdo pracoval aby si zachoval a upevnil svoju existenciu. Snažil sa o zachovanie tradícií, bol zrastený s pôdou. Jeho najmladšia dcéra Katica sa kriticky stavia k ocovým názorom.  Zaľúbi sa do Nika, syna šovy Anzuly, statkárky, ktorá je múdra, rozvážna a pracovitá.
Mať vola
Bohumil Valizlosť Zábor
Lukáš Blahosej Krasoň
 
Hry:
 
Obeta
Komasácia
Bacúckovie dvor
 
SVETOZÁR HURBAN VAJANSKÝ (1847 - 1916)
-  Narodil sa v rodine Jozefa Miloslava Hurbana.
-  V Ba a v Pešti študoval právnickú akadémiu.
-  Po skúsenostiach u okupácie slovanskej Bosny a Hercegoviny
-  V roku 1878 ako vojak R-U armády pôsobil v Martine ako spisovateľ, novinár, kritik a politik.
 
Zbierky
 
Tatry a more – Zobrazuje autorov nedobrovoľný pobyt v Južných Slovanov a venoval ju Adolfovi Hejbukovi
Spod jarma
Verše – Zobrazuje spoločenské pomery na slovensku
 
Novela:
 
Letiace taniere – Sú obrazom úpadku zemianskych rodín a ich pozemkového vlastníctva s prenikaním kapitalizmu do výrobnej sféry. Základným motívom je stavba píli a spojenectva nemca Rovena zo slovenským statkárom Jablonským, ktorý sa končí v neprospech Jablonského, ktorý si uvedomí, že nie je vhodné spolčovať sa s nemeckým príšelcom, kapitalistom. Autor vidí spoločenskú záruku v spojení Eli Jablonskej, ktorá pochádza zo zemianskej rodiny s predstaviteľom mladej inteligencie Milkom Holanom, synom učiteľa.
 
Romány:
 
Suchá ratolesť
Koreň a výhonky
Kotlín
 
JOZEF GREGOR TAJOVSKÝ
-  Narodil sa v Tajove pri BB
-  Bol najstarší z 10 detí a preto dostal do opatery starého otca
-  Tu spoznal základné mravné a sociálne hodnoty, čo sa prejavilo v jeho tvorbe, ktorej
-  časť venoval starému otcovi
 
Poviedky
 
Žliebky
Prvé hodinky
Do kúpeľa
Maco mlieč – Je najkrajšie zobrazená postava jednoduchého človeka, s ľudskými vlastnosťami, ktoré sú v rozpore s jeho odpudzujúcim zovňajškom. Maco už od malička za krajec chleba, pár kúskov odevu a trochu tabaku slúži u chamtivého gazdu, richtára v jednej osobe. Autor je rozprávačom príbehu, nehodnotí postavy, ponecháva všetko na čitateľovi
Apoliena – Je slúžka, ktorá ohluchla , pretože ju otec v opitosti zmlátil, učni ju častujú posmeškami a svoje správanie zmenia vtedy, keď zistia čo bolo príčinou jej hluchoty.
Mamka Pôstková – Predá perinu, aby nezomrela v dlhoch
 
Dráma
 
Ženský zákon
Statky – zmätky – Bezdetný gazdovia Palčíkovci sa dohodnú so starými Ľavkovcami, že ak ich syn Ďuro popýta za ženu Zuzku Kamenskú oni ich potom príjmu do svojho domu a ak ich budú dobre opatrovať, tak im prepíšu majetok. Ľavkovcom sa plán zapáčil. Ďuro sa rozlúči s Betou, ktorá kvôli nemu opustila svojho muža. Po svadbe Palčíkovci mladým vyčítajú, že nie sú dosť pracovitý a Zuzke dohovárajú, že je k mužovi chladná a odmeraná. Ďuro chodí za Betou a Zuzka je z toho nešťastná. Čaká dieťa , snaží sa každému vyhovieť, ale niekto nie je spokojný. Ďuro ju ponižuje, kročí na ňu a dohovára sa s Palčíkom, že ak si privedie druhú ženu podľa jeho výberu, tak sa bude lepšie starať o majetok. Zuzka teda odchádza. Ďuro podpichnutý Betou začína od Palčikovcou vymáhať prepísanie majetku. Starý vykríkujú mladým, že ich aj tak okrádajú. Ďuro prosí Zuzku o odpustenie, ale ona mu neverí a nechce sa ku nemu vrátiť. V závere Palčíkovci sľubujú Zuzke, že budú pamätať na jej syna a postarajú sa oň.

Matka Blúznovci 
Tma  Hrdina
Hriech  Smrť Ďurka Langsfelda
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.024