Prozaické vlastnosti reči v kocke

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: maturanti (26)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 22.08.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 201 slov
Počet zobrazení: 6 461
Tlačení: 612
Uložení: 611
Prozaické vlastnosti reči
- sú zvukovými prostriedkami reči, pomocou ktorých môžeme jednotlivé slová a vety zdôrazňovať, tvoriť rôzne typy viet, správne sa vyjadrovať a robiť tak našu reč príťažlivou a ľubozvučnou.

Časová modulácia reči:
Kvantita: (dĺžka) dlhá samohláska alebo dvojhláska trvá dvojnásobok trvania krátkej samohlásky.
Prestávka: rozdeľuje súvislú reč na úseky – takty, čím vzniká frázovanie:
logická (významová)
fyziologická (na nádych)
Tempo - (rýchlosť) závisí od obsahu a funkcie prejavu. Pomôže zdôrazniť, vyzdvihnúť dôležité časti prejavu.
Rytmus - (striedanie prízvučných a neprízvučných slabík)
Silová modulácia reči:
Intenzita hlasu: (sila) spolu s tempom vytvára dynamiku rečového prejavu
Prízvuk : vetný (dôraz) – na určitom slove vo vete
slovný – na slabike slova
Dôraz: intonačne vyzdvihnutie významovo najdôležitejšieho slova vo svete, býva na začiatku vety(Sám som prišiel).
Empfáza: je citový, expresívny dôraz na slabike, ktorá sa súčasne nápadne predlžuje (Ja ťa dobre poznám).

Tónová modulácia:
Melódiu: stúpanie a klesanie výšky hlasu vo vete, tónové vlnenie
klesavú – v oznamovacích vetách a doplňovacích otázkach, v rozkazovacej, žiadacej, želacej vete. (Urobím to. Kto príde?)
stúpavo-klesavá alebo klesavo-stúpavá – vetné úseky vnútri súvetia alebo rozvitej vety. (Zoznámili sme sa a viac sme sa nevideli.)
stúpavú – v zisťovacích otázkach (Čo robíš?)
 
Hlasový register: (výška hlasu) vzniká nasadením hlasu do istej výšky spolu s tempom a intenzitou hlasu moduluje jazykový prejav
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.031