Slovenská literatúra po roku 1945 – poézia

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: maturanti (26)
Typ práce: Učebné poznámky
Dátum: 22.08.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 039 slov
Počet zobrazení: 11 571
Tlačení: 471
Uložení: 509
Slovenská literatúra po roku 1945 – poézia
 
Spoločenské podmienky
1945 – 1948
Po skončení 2 svetovej vojny vznikla ČSR. Tieto roky boli dosť dramatické a túto situáciu využili komunisti, ktorí za podpory Stalina vo februári 1948 nastolili komunizmus
Tvorí ešte staršia generácia autorov – Nadrealisti, Katolícka Moderna
Vychádzala priečinková literatúra starších autorov – Jesenský, Smrek, Lukáč . . .
S novými zbierkami sa hlásili i nové generácia – Mihálik, Horov, Kostra
Píšu sa básne o Stalinovi, fašizme, SNP, kolektivizácií, spriemyselňovaní, jednoducho čierno biele videnie sveta.
Jedinou uznávanou metódou bol socialistický realizmus.
 
1948 – 1956
Bolo to obdobie tvrdej komunistickej diktatúry, obdobie kultu Stalina. Hranice štátu boli zatvorené, krajina sa ocitla v izolácií zo Západom.
Jedinou uznávanou metódou bol socialistický realizmus – schematizmus
Umenie slúžilo cieľom Komunistickej strany
Básnici toho obdobia – Plávka, Lajčiak
 
1956 – 1969
V roku 1956 končí obdobie kultu osobnosti, boli odhalené zločiny Stalina. V ČSR nastalo uvoľnenie, umelci mali oveľa väčšiu slobodu, ako pred tým. V roku 1968 obsadili ČSR vojská Varšavskej zmluvy. Do poézie vstupuje nová generácia básnikov s novými provokatívnymi zbierkami – Milan Rúfus – Až dozrieme, Miroslav Válek – Dotyky.
Významnú úlohu zohral i časopis Mladá tvorba, v ktorom publikovali mladí začínajúci autori. V roku 1958 sa na stránkach časopisu prihlásili konkretisti - trnavská skupina.
V 60 rokoch v tomto časopise začali uverejňovať svoje básne aj osamelý bežci. V 2 polovici 60 rokoch sa v Slovenskej literatúre prejavili ďalší autori, ktorí sa nesformovali do žiadnej skupiny – Ján Burásy, Štefan Moravčík, Lýdia Vadkerdy – Gavorníková, Kamil Peteraj
 
1969 – 1989
Je to obdobie normalizácie. V krajine opäť zavládla atmosféra strachu zväzu spisovateľov, mali zákaz publikovať. Ich diela odstránili z knižníc, mnohé boli zošrotované. Išlo o spisovateľov, ktorí kritizovali komunizmus. Koncom 80 rokov sa začína uvoľňovať komunistický režim, mnohí spisovatelia samizdatu vystúpili z ilegality a tento proces vyvrcholil pádom komunistického režimu v roku 1989 počas tzv. Nežnej revolúcie.
 
JÁN KOSTRA
-  Debutoval básnickou zbierkou – Hniezda, sú tu spomienky autora na detstvo, tematika rodného kraja, lásky k žene -. . . . .
Moja rodná – Motív ochrany domova, reakcia na 2 svetovú vojnu a násilné rozdelenie ČSSR
Na 2 svetovú vojnu reaguje aj v zbierkach – Ozubený čas, Puknutá váza, Presila smútku.
Ave Eva – zbierka, v ktorej vzdáva hold ženám a ich kráse
Jeho zbierky  po roku 1948 sú poznačené schematizmom, píše o oslave ZSSR, Stalina, oslavuje úspechy socializmu.
Zbierky:
Na Stalina
Za ten Máj
Javorový list
V 60 a 70 rokoch píše aj ľúbostnú a reflexívnu lyriku – Šípky a slnečnice, Len raz
 
PAVOL HOROV
Zradné vody spodné – Zbieka, kde sa inšpiroval poetizmom a nadrealizmom
Nioba – matka naša – K tejto zbierke symbolom pre život sa stáva matka – ochrankyňa dobra, ľudskosti v duchu antickej filozofie. Horov matku mýtologizuje – je nezničiteľná, prekoná i najväčšie utrpenie a zápasy s neľútostným svetom.
 
VOJTEH MIHÁLIK
Trpky – zbierka zachytáva problémy partnerských vzťahov (ľahostajnosť, bezohľadnosť, sebectvo) a trpké životné osudy žien – obete mužského egoizmu
Anjeli
Vzbúrený jób
 
MILAN RÚFUS
-  Pochádza z Liptova
-  Vyštudoval slovenský jazyk a dejepis na FF v Bratislave, kde pôsobil ako vysokoškolský profesor.
Až dozrieme – Zbierka, obsahuje básne s rozličnou tematikou o otcovi a matke, o domovine z čias vojny, reakcie na aktuálne problémy vo svete o živote človeka a o osude ľudstva
Chlapec maľuje dúhu – V zbierke sú básne o pominuteľnosti človeka, o zrode, smrti, o vzbure jednotlivca, proti nepriaznivému osudu.
Zvony
Modlitbičky
Medovníkový domček
 
MIROSLAV VÁLEK
-  Pracoval ako redaktor v časopise Mladá tvorba a v Romboine
-  Bol predsedom zväzu slovenských spisovateľov
-  Pôsobil vo vysokých funkciách komunistickej strany
-  Od roku 1969 bol ministrom kultúry
-  Nadviazal na avantgarné smery ako poetizmus, surrealizmus
-  Jeho básne sa označujú originálnymi metaforami a slovnými hrami.
Dotyky – Zbierka vyvolala veľký ohlas literárnej kritiky, lebo odmietol čiernobiele videnie reality. Do centra svojho záujmu postavil človeka s jeho intímnymi citmi a problémami
Príťažlivosť – autor tu porovnáva prítomnosť a minulosť, uvažuje o ľudkej civilizácií a o ohrození ľudstva.
Domov sú ruky, na ktoré smieš plakať
Nepokoj
Milovanie v husej koži
Slovo
 
Trnavská skupina – Konkretisti
-  Zakladateľom bol Ľubomír Feldek
-  Odmietali schematizovanú poéziu a hlásili sa k avandtgardným európskym básnickým smerom
-  Vyzdvihovali právo básnika na experiment a slobodné vyjadrovanie
-  Píšu prostú poéziu
-  Tvorba má mnohé črty s tvorbou poetizmu
-  Píšu ľubozvučné verše
-  Využívali maximálne množstvo metafor
-   Báseň nadobúda konktretnu podobu až v čitateľovom vedomí
-  Kládli dôraz na jazyk, jazykové novátorstvo
 
ĽUBOMÍR FELDEK
Hra pre tvoje modré oči – debut, k čitateľom sa nedostal, celý náklad bol zošrotovaný
Jediný slaný domov – zbierka, skutočný debut. Po rokoch schematizmu prináša táto zbierka verše moderné, spontánne, pravdivé a úprimné
Kriedový kruh – zbierka, základnou témou je tematika lásky, všíma si najmä manželskú lásku, harmonický manželský vzťah
 
JÁN STACHO
Svadobná cesta – zbierka, debut, zobrazuje skutočnosť až metafory, cez symboly, slová v zbierke majú úplne iný význam ako v bežnej reči
Dvojramenné čisté telo
Apokryfy
 
JÁN ŠIMONOVIČ
Pyramída
Obrazotvorná lúka
 
JOZEF MIHALKOVIČ
Ľútosť
Zimovisko
 
JÁN ONDRUŠ
Šialený mesiac – pokladá sa za najtypickejšiu zbierku konkrétizmu
 
Osamelí bežci
-  Sformovali sa v roku 1963
-  V roku 1964 uverejnili v časopise Mladá Tvorba manifest : Tajnosti trojnových Slávikov – Bol napísaný obrazným štýlom a pôsobil provokatívne. Odmietal oficiálne hodnoty. Odmietali zasahovanie ideológie do literatúry. Poéziu chápali ako nehatené sebavyjadrovanie.
 
IVAN LAUČÍK
Pohyblivý v pohyblivom
Sme príbuzný na začiatku – tieto zbierky sa  vyznačujú experimentátorstvom, zložitým a ťažko dešifrovateľným jazykom. Obe zbierky kritika odmietla.
 
PETER REPKA
Sliepka v Katedrále – Využil metódu montáže a techniku filmového strihu. Zbierka končí slovami - ,, Osamelí všetkých krajín, spojte sa! Amen ,,
 
IVAN ŠTRBKA
Krátke detstvo Kopijníkov – Je to zbierka, debut spája fantazijný svet detstva. Historické etapy ľudstva a modernú ľudskú civilizáciu.
Tristan Tára – tematika detstva
KONIEC OSAMELÍCH BEŽCOV
ŠTEFAN MORAVČÍK
-  Moderný, netradičný, všíma si mladého človeka očareného láskou a jej erotickými prejavmi
-  Neskôr vo svojej tvorbe čerpá motívy z prostredia z ktorého pochádzal (Záhorie)
-  Cieľavedome sa zameriava na otázky a problémy našej histórie a na hľadanie koreňov nášho národného spoločenstva
Moravianska Venuša, Maľované Jarmá, Erosnička, Slávnosti baránku, Čerešňový hlad
 
DANIEL HEVIER
Motýli kolotoč – v nej spracoval ľúbostné, prírodné a rodinné motívy
Elektronkový klaun – tu zobrazuje svet reálnych úzkostí, radostí, svet rodiny a deti.
Nonstop
 
Barbarská generácia
-  Ich tvorba sa spája zo založením časopisu Dotyky
ADRIÁN TURAN
IVAN KOLENIČ
TATIANA LEHEŇOVÁ
JOZEF URBAN
-  Všetci spomenutí začali písať a viacerí aj publikovať ešte pred rokom 1989. Ich poézia sa nachádza mimo sociálneho života. Nezaoberajú sa otázkami spoločenského spolunažívania. Ich veľkou témou je vlastný životný pocit.
 
Najvýraznejšími osobnosťami textárskej tvorby uplynulých desaťročiach boli –
KAMIL PETERAJ
BORIS FILAN
-  Zaslúžili sa o výrazné zlepšenie kvality slovenských textových piesní a vznik modernej poppoézie
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.017