Antická literatúra

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Dievča maturantkaa
Typ práce: Maturita
Dátum: 23.02.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 000 slov
Počet zobrazení: 13 020
Tlačení: 764
Uložení: 762
Zaradenie: staroveká literatúra
 
Členenie – staroveká grécka literatúra
  – staroveká rímska literatúra
 
Grécka literatúra

próza:

Homér - slepý básnik, ktorý čerpal z ľudovej tvorby
- epos Ilias – o 10-ročnej vojne medzi Trójou a Spartou. Opisuje konflikty medzi najväčšími bojovníkmi ako Achiles so súperiacimi bojovníkmi ako Hektor. Autor tu vykresľuje rôzne mytologické príbehy. Všíma si bohov ktorí raz bojujú na jednej raz na druhej strane. Báseň Achilova päta – súboj Achila (gréci) a Hektora (trójania). Apolón poradil Paridovi kde ma Achiles zraniteľné miesto. Povedal, že je zraniteľný na päte za ktorú ho matka držala keď ho kúpala v posvätnej rieke. On teda vedel o jeho slabom mieste a strelil mu tam otrávený šíp. Achiles nakoniec umrel.
- epos Odyssea – na sklonku 10-ročnej vojny kde Odysseus pomocou trójskeho koňa lsťou dobýja Tróju. Trójsky kôň = drevený kôň, v ktorom boli ukrytý spartský bojovníci, v noci vyšli von a všetkych nepriateľských bojovníkov zabili. Vojna tu bola meraním síl a bola aj zábavou pre Bohov, ktorý riadia jednotlivé osudy ľudí. Človek je voči osudu bezmocný.
 
eposveľká epická forma, ktorá vznikla v antike, jej témou je významná historická udalosť alebo významný problém doby
 
Ezop - písal bájky, ktorých väčšina sa odohráva vo svete zvierat. Zvieratá sú obohatené o ľudské vlastnosti a správajú sa ako ľudia. Jednotlivé zvieratá sú typickými predstaviteľmi ľudských vlastností  napr. líška = prefíkanosť.
 bájka Jeleň pri jazierku – To čo ma pre nás najväčšiu cenu, si zvyčajne ceníme najmenej.
Pes a kúsok mäsa – Uspokoj sa s tým, čo máš.
 
bájkratší prozaický útvar, v ktorom ľudia vyjadrili svoje predstavy o pôvode sveta a života na Zemi, o prírodných úkazoch, o bohoch a vybájených hrdinoch, vysvetľovali si nimi aj vznik názvov morí, krajín, kvetov, baje sa tradovali.
 
bájkajednoduchý príbeh, v ktorom vystupujú zvieratá a rastliny. Prostredníctvom ich konania autor zosmiešňuje a kritizuje ľudí. Jej cieľom je podať mravné ponaučenie, ktoré vyplýva na konci alebo na začiatku príbehu.
 
poézia:
- zohrávala v Grécku dôležitú úlohu, patrili tu aj piesne s doprovodom hudby (nástroj lýra) Sapfo - zriadila dom múz „Museion“ a v ňom zdromaždila mladé devy, ktoré zasvetili svoj život umeniu a Bohom. Vo svojich básniach písala o ich telesnej aj duševnej kráse.
- Óda na Afroditu – rieši problém lásky
 
ódaoslavná báseň
 
dráma:
tragédia – prestavitelia Euripides; Aischylos; Sofokles
komédia – prestaviteľ Aristofanes
 
Sofokles
- tragédia Antigona – hlavná hrdinka Antigona pochováva svojho brata Polyneika, ktorý sa v boji so svojim bratom Eteoklom chcel zmocniť vlády v Tébach. Antigona ho pochováva napriek zákazu svojho vládcu Kreona, ktorý ju zaživa uväzní v kamennej hrobke. Antigona sa tam zo zúfalstva obesí. Syn Kreona Haimon a Antigonin snúbenec sa zo zúfalstva prekole mečom. Keď sa to dozvie jeho matka Eurydika vezme si život. Kráľ Kreon si potom uvedomuje svoju chybu. Je potrestaný sám sebou. V tejto tragédii môžeme cítiť zrážku medzi mocou a mravným princípom. Cítiť tu generačný konflikt.
- tragédia Kráľ Oidipus – cítiť tu opäť mytológiu, bohovia zasahujú do osudu človeka. Človek môže svoj osud zistiť z veštiarne. Kráľ Laios sa takto dozvie, že ho zabije syn, ktorý sa potom ožení so svojou matkou a spolu budú mať deti. Aby tomu zabránil snaží sa zničiť svojho malého syna Oidipa. Dá ho odniesť do lesa, kde sa ho ujmú cudzí ľudia a vychovajú ho. Keď Oidipus vyrastie dozvedá sa, že ľudia, ktorí ho vychovali nie sú jeho rodičia a preto od nich odchádza. Cestou do Téb zabije cudzieho bohatého človeka. Tým človekom je jeho otec, kráľ Laios. Oidipus zachráni Téby pred sfingami a za odmenu si môže vziať svoju matku. Po rokoch sa dozvedá, že sa vyplnil jeho osud a preto si vypichne oči a odchádza z Téb ako tulák. Konflikt medzi človekom a osudom a tragédia spočíva v tom, že človek v tomto konflikte ustupuje. Osud je silnejší.
- obidve hry sú založené len na jednom konflikte
Rímska literatúra - čerpá zo starovekej gréckej literatúry formu, kultúru a tradície, je mladšia ako grécka literatúra
 
dráma:
Maccius Plautus - písal komédie z ľudového prostredia, zachovalo sa 21 jeho komédií, ktoré sa odohrávajú v gréckom prostredí ale sú naplnené rímskou atmosférou

epika:
- rétorika – rečníctvo – rozvýjala sa pod vplyvom spoločenskej a politickej situácie (rímska otrokárska demokracia), predstaviteľ Cicero
- historiografia - Gaius Julius Ceasar
- filozofia – Titus Lucrecius Gaius
 
lyrika:

Vergilius

- bol známy svojimi pastierskými idilami
- najznámejšie dielo je národný epos Aeneas – tématické pokračovanie Homérovho eposu Ilias. Odohráva sa po skončení trójskej vojny, keď trójsky hrdina Aeneas hľadá svoju novú vlasť. Nachádza ju v starovekom Ríme a jeho potomkovia sa stávajú jeho novými panovníkmi. Aeneas je rímsky ideál dokonalosti, ktorý uprednostňuje potreby spoločnosti pred osobnými potrebami.
 
Horácius
- písal ódy, v ktorých poúčal mladú generáciu o spoločenskom poriadku. Poúča mladých ako byť prospešný celku aj sebe. Odmieta egoizmus a túžby po bohatstve. Ukážka Kým si mladý – „ Čo bude zajtra, nikdy sa nespytuj a každý deň, čo osud ti darom dá, prirátaj k zisku. Nepohŕdaj nektárom ľúbosti ani tancom, kým tvoja mladosť nepozná mrzutý vek šedín.“ Autor vyzíva aby si mladý človek užíval život kým môže. Táto báseň je nadčasová.
- satiry – zameriava sa na problematiku idividuálneho života. Zaoberá sa otázkou ako sa stať šťastným.
- listy – zobrazuje sám seba ako omylného človeka, ktorý hľadá životné cesty. Jeho ideálom je osobná nezávislosť človeka. Chce byť nezávislí od ľudí, od vecí.
 
Ovídius
- najčítanejší antický básnik. Písal milostnú poéziu.
- básnická zbierka Lásky – Listy Heroín (hrdinstvám)
- básnická zbierka Umenie milovať – autor sa stavia do pozície učiteľa lásky
- poézia s námetom s gréckej a rímskej mytológie:
  Metamorfózy – premeny, autor tu básnicky spracúva 250 rímskych a gréckych bájí, v ktorých sa rozpráva o premene človeka alebo o rozmanitých premenách na neživé veci z živých.
  Pygnalion – báj o sochárovi, ktorý zahorí láskou k soche dievčaťa, ktorú sám vytvoril. Jeho láska pomáha sochu oživiť. V tom mu pomáha Venuša. Touto bájou sa inšpiroval George Bernard Shaw v My fear lady.
  Daidalos a Ikaros – báj, Daidala a Ikara väznia na Kréte. Pokúšajú sa utiecť. Daidalos vymyslí voskové krídla a pomocou nich utečú. Keď letia nad morom Ikaros letí príliš vysoko, vosk sa roztopí a spadne do mora.
  Ofeus a Euridika – báj o ich nenaplnenej láske. Euridiku uštipne had a umiera. Orfeus sa vydá do podsvetia a prosí bohov aby mu ju vrátili. Bohovia majú iba jednu podmienku: aby sa Orfeus na ňu nepozrel pokiaľ budú v ríši mŕtvych. Orfeus sa obzrie a premení sa na skalu.
- básne z vyhnanstva, zbierky Žalospevy; Listy z Pont
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 3.2)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.014