Česká literatúra 20. storočia v kontexte svetovej literatúry

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: maturantkaa
Typ práce: Maturita
Dátum: 23.02.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 271 slov
Počet zobrazení: 5 554
Tlačení: 525
Uložení: 502
Česká literárna moderna

Nespokojnosť so spoločenskými pomermi a stavom v českej literatúre. Bol vypracovaný Manifest českej literatúry – začiatok českej literárnej moderny – hlásanie potreby kritického postoja k životu a literatúre a potrebu vyjadrovať sa k naliehavým spoločenským problémom.
 
Otakar Březina
- zbierka Tajemné dálky – smútok a túžba po zmyslových krásach života
- zbierky Ruce a Stavitele chrámu – ospevuje prácu, ktorá prináša ľuďom úžitok a dáva životu zmysel
 
Petr Bezruč - zbierka Slezké písně – národné a sociálne problémy národa a tiež osobné problémy. Sú to zväčša sociálne balady, ktoré majú tvrdý a úderný slovník, vykresľuje tu aj prvky Sliezskeho kraja
 
Medzivojnové obdobie - poetizmus

Jaroslav Hašek
- román Osudy dobrého vojaka Švejka – Hlavný hrdina, heroikomická postava Švejk (hrdinsko-humoroická), ktorý má obchod so psami a sotáva sa do sledu udalostí 1 sv. vojny. Príbeh začína atentátom na Ferdinanda, následníka trónu a pokračuje Švejkovým vstupom do armády, až po jeho odvelenie na ruský front v Halíči. Medzitým sa odohrávajú príbehy na ktorých autor poukazuje na mravný rozklad Rakúska. Predstavený hýria a dávajú nezmyselné rozkazy a Švejk ich doslovne plní. Je pohotový na všetko vie reagovať a často sa dostáva do absurdných situácií. Švejk je úprimný dobrák, ktorý predstiera obmedzenosť. Najprv je obvinený z velezrady a keďže nechce byť odsúdený urobí zo seba hlupáka. Neobraňuje sa, lebo vie, že tým by nič nedosiaol ale vymýšľa na seba ďalšie obvinenia, horlí za vlastenectvo, čím zmätie úradníkov aj lekárov. Román sa skladá zo štyroch častí: 1. časť V zázemí – odohráva sa v Prahe
  2. časť Na fronte – odohráva sa v 4eských Budejoviciach
 3. časť Slávny výprask – odohráva sa vo vlaku na ceste na front
  4. časť Pokračovanie slávneho výprasku -  odohráva sa v Halíči
Autor tu svojsky spracoval tematiku vojny a satirou ju odsúdil a poukázal na jej nezmyselnosť. Bol preložený do vyše 50-tich jazykov, no len v originály je jeho humor jedinečne zachytený. Autor často používa jazykový humor, špeciálny slang, žargón a hovorový jazyk.
- zbierka Múj obchod ze psy a iné humoresky – objekt pozornosti jednoduchý človek, vyzdvihuje zdravý sedliacky rozum. Kritika šľachty, cirkvi, armády, mravne spustenej štátnej birokracie a pokrytectvo.

Karel Čapek
- dráma  R. U. R. – Rozumoví univerzálni roboti. Zobrazuje expresionistickú predstavu o tom, že ľudia vytvoria také roboty, ktoré ich samotných dokážu zničiť. Továreň na roboty chŕli tieto stroje. Nároky na prácu robotov sa stále stupňujú, až sa nakoniec roboty vzbúria aod začnú prenasledovať a vraždiť samotných ľudí, aj seba navzájom. Iba láska dokáže zachrániť ľudí. Dva roboty, ktoré sú obdarené citom ožijú a zachránia život na zemi.
- román Krakatit – námetom je vynález trhaviny, ktorá dokáže zničiť celý svet. Vynálezcom je inžinier Prokop, ktorý prechádza veľmi zložitou cestou, aby pochopil, že vynález môže slúžiť len na dobré účely
- divadelná hra Věc Makropulos – o elixíre ktorý dokáže ľuďom zabezpečiť dlhovekosť. V takomto dlhom živote už pre človeka nič nemá cenu a tak táto hra končí myšlienkou „Dobré, že je smrť na svete.“
- divadelná hra Bíla nemoc – smrteľná choroba prejavujúca sa bielymi fľakmi napadá najmä strednú generáciu. Liek proti nej vynájde doktor Galin ktorí je humanista a lieči len chudobných. Na túto chorobu ochorie diktátor, ktorý má v pláne rozpútať vojnu. Doktor mu dáva podmienku že ho vylieči ak vojnu nerozpúta. Diktátor najprv váha ale neskôr v strachu o svoj život súhlasí. Doktora cestou do pláca ušliape sfanatizovaný dav. Vojna nakoniec vypukne, liek sa zachráni, ale je darovaný napadnutej krajine. Kontrast Doktor//diktátor.
- román Válka s mloky – utopistická vízia pohltenia ľudského sveta mlokmi, ktorým ľudia pomôžu dostať sa na určitý civilizačný stupeň a získať zbrane. Mloky postupne pohlcujú pevninu a veľmoci sa proti ním nevedia brániť lebo sa nedokážu zjednotiť. Jedinou šancou pre ľudí je že mloky preberú všetky ich vlastnosti a postupne sa vyvraždia sami. Román je alegória na fašizmus.
- dráma Matka - zobrazuje obdobie okolo Mníchovskej zrady. Ústrednou postavou je matka, ktorá vo vojne stratila muža i štyroch synov. Posledného syna Tonyho nechce pustiť na vojnu, chce ho uchrániť pre seba. Tvrdí, že pre vlasť už obetovala dosť. V závere, keď počuje správy z rozhlasu o tom, že nepriateľ je už blízko, že fašisti strieľajú ženy a bezbranné deti, zmení svoj názor a pustí syna na vojnu. Vloží zbraň do rúk svojho syna, so slovami „Jdi“.
 
Vítězslav Nezval
- zbierka Podivuhodný kouzelník – položil ňou základy poetizmu.
- zbierka Pantomima – montáž veršov = spájanie obrazu a textu. Spoločenská problematika
- zbierka Edison – básne ktoré oslavujú prácu vynálezcu ako aj kontrasty večerného veľkomesta
- 30 roky jeden zo zakladateľov surrealizmu v čechách:
  zbierka Absolutní hrobař
Matka nadĕje
- po vojne píše občiansku a príležitostnú lyriku:
zbierka Zpĕv míru
- dramatické diela:
dráma Dnes ješte zapadá slunce nad Atlantídou – varuje ľudstvo pred sebazničením vymoženosťou vedy a techniky
veršovaná hra Manon Lescaut
 
Česká literatúra po roku 1945

Českú literatúru po roku 1945 ovplyvnili udalosti rokov 1939 – 1945. Spisovatelia sa museli vyrovnať  s okupáciou, vojnou i s oslobodením.
  František Hrubín - v próze využíval tzv. žánrový synkretizmus – prelínanie žánrov
- próza : Romance pro křídlovku – spomienka na prvú prázdninovú lásku študenta a o niekoľko rokov mladšieho dievčaťa z prostredia kolotočov, ktoré neskôr umiera
- poézia: zbierka Krásna po chudobě – sociálne a národné problémy
zbierka Cikády - sociálne a národné problémy a istotu hľadá v domovine
zbierka Hirošima – obavy z budúcnosti ľudstva
zbierka Proměna – využíva mýtus o Daidalovi a Ikarovi. Spája ho z obrazom pokojnej pražskej plavárne a s obrazom
nového pokusu s atómovou bombou, ktorá ohrozuje pokojný deň. Autor stráca vieru v ľudský rozum. Ikaros precenil
svoje sily a skončil smrťou – ľudstvo môže vymrieť pri pokusoch s bombami.

Ján Otčenášek - novela Rómeo, Julie a tma – v čase 2 sv. vojny v pretektoráte čechy a morava po Heidrichovom atentáte. Študent Pavel miluje židovské dievča Ester. Ich láska končí tragicky keď Ester zastrelia Nemci. Paralela so Shakespearovou tragédiou, kde tiež lásku zničí nepriateľstvo rodín. Autor hovorí o súčasnej pdobe nešťastnej lásky 2 mladých ľudí.
 
Bohumil Hrabal - novela Ostrě sledovane vlaky – v čase druhej svetovej vojny v protektoráte kde cez príbeh mladého železničiara odhaľujeme atmosféru tej doby. Príbeh v ktorom nachádzame mnoho humorných epizód sa končí tragicky keď mladý železničiar vyhodí do vzduchu vojenský nemecký vlak, ktorý vezie muníciu na front a zahynie guľkou nemeckého vojaka.
 
Milan Kundera
- román  Žert – príbeh založený na konflikte dvoch vysokoškolákov v 50 rokoch: Ludvíka Jahna (kritický a ironický k okoliu) a Pavla Zemánka (prispôsobivý karierista). Ludvík zo žartu napíše na pohľadnicu slova „Optimism je opiem lidstva... Ať žije Trockij.“ Za to ho vylúčia zo školy ako nepriateľa socializmu. Dostáva sa na vojenskú službu k PTP-kom. V tom všetkom má prsty Pavel. Po rokoch sa mu chce Ludvík pomstiť za svoj zbabraný život. Zvedie jeho ženu a hrubo ju poníži, ale pomsta sa minie účinku, lebo Zemánkovi je žena ľahostajná a chce sa s ňou rozviesť. Ponížená Helena sa pokúsi spáchať samovraždu, no núspešne. Ludvík zisťuje, že nič nemožno odčiniť, že všetky krivdy budú zabudnuté.
- kniha 3 poviedok Směšné lásky
- román Neznesitelná lehkost bytí – príbeh dvoch manželov, ktorí emigrovali do Švajčiarska. Tereza si nevie v zahraničí zvyknúť a preto sa vracia domov. Tomáš ju nasleduje aj keď tu nemôže vykonávať prácu ako lekár, kvôli kritickým článkom ktoré napísal. Odídu preto na vidiek, kde pracujú v JRD. V závere pri autohavárii zahynú.
 
Václav Havel - predstaviteľ absurdnej drámy
- jednoaktovka Audience – založená na dialógu medzi robotníkom  Vaňkom (bývalom autorovi divad. hier) a jeho majstrom v pipovare. Majster musí písať na Vaňka hlásenia ŠTB, každý týždeň. Keďže mu dochádza fantázia, ponúkne mu miesto skladníka, kde bude môcť písať div. hry, ak tie správy bude písať on. Vaňek sa zdráha, že nemôže na seba donášať a už voôbec nie keď s týmto systémom nesúhlasí. Majster sa rozľútostí a vyčíta Vaňkovi že princíp mu je milší ako pomoc človeku. Medzitým majster stále žiada Vaňka aby pozval do pivovaru herečku Jiřinu Bohdalovú. Skôr než sa majster dočká odpovede stále zaspí, keďže počas rozhovoru popíja pivo. Keď sa zobudí začína rozhovor znova od začiatku – absurdita. Hra sa končí Vaňkovým konštatovaním že všetko je to na hovno.
- hra Largo Desolato – o disidentovi ktorého prenasleduje ŠTB. Po týmto tlakom stráca svoju identitu a zisťuje, že to nakoniec vôbec nie je on
- Dopisy Olze – listy ktoré písal manželke z väzenia
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Diskusia: Česká literatúra 20. storočia v kontexte svetovej literatúry

Pridať nový komentár


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.020