Stredoveká literatúra

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Dievča maturanti (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 16.11.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 649 slov
Počet zobrazení: 5 515
Tlačení: 394
Uložení: 399
Stredoveká literatúra
Jej hlavným vzorom bola kniha kníh (Biblia), kladie sa tu dôraz na synkertizmus /prelínanie umeleckej a vecnej literatury/, využívaný rétoricý štýl a hyperboula /zveličovanie/. Delí sa na svetskú a náboženskú.
 
A) Svetská – Hlavné útvary sú epické – rytiersky epos sú tu hrdinské eposy  a rytierske /oslavné/ piesne – zahŕňajú predstavy rytierskeho ideálu, ktoré sa prelínajú s kresťanskou etiketou – zároveň mali aj „publicistickú funkciu“ lebo podávali info o bojoch /historicke piesne/. Každá postava zosobňuje určitú morálnu vlastnosť. Typické sú protiklady: odvážny - zbabelý, vernosť a zrada, kresťania a neveriaci ...
Príbeh postupne svojim dejom vytvára dokonalého rytiera, ktorý je verný svojmu lénnemu pánovi, Bohu, je odvážny a pohŕda smrťou.
 
FRA – Pieseň o Rollandovi (Anonym) – Hrdinský epos/oslavná rytierska pieseň (Pieseň o Rolandovi je typickou piesňou s námetom rytierskeho hrdinstva. Predstavy rytierskeho ideálu sa prelínajú s kresťanskou etikou. Je v nej zobrazená križiacka výprava proti Saracénom. Roland je rytier, ktorý velí vojsku. Spolu so svojím vojskom padne do pasce a je jasné, že všetci zomrú. Napriek tomu bojuje až do konca. Mal pri sebe aj roh, aby mohol zavolať pomoc, ale rozhodol sa nezavolať nikoho, aby Karlove vojská neoslabil. Nakoniec sa rozhodol zničiť svoj meč Durandal, aby sa nedostal do rúk nepriateľa.
Karlove vojská zvíťazia proti Saracénom.

NEM – Pieseň o Niebelungoch
- Wagner podľa nej napísal operu
- hlavné postavy sú Siegfried a Kriemhilda
- krátky obsah:
Siegfried sa ožení s Kriemhildou a získa poklad Niebelungov. Siegfried je idealizovaný rytier. Jeho priatelia chcú získať poklad. Siegfried má len jedno zraniteľné miesto na tele. Jeho priatelia nakreslia na jeho chrbát kríž a tam ho zasiahnu. Kriemhilda sa rozhodne, že svojho manžela. Vydá sa za Attilu (kráľ Hunov), ktorého nahovorí ho, aby vyvraždil všetkých burgondov. Aj ona pri tom príde o život.
RUS – Slovo o pluku Igorovom
- po rusky sa rytierske eposy nazývajú byliny /epický žáner ruskej ľudovej slovesnosti o hrdinstve bohatierov – viaže sa síce na historicé udalosti, ale realita sa v nich značne zveličuje a dopĺňa o fantastické motívy/.
- krátky obsah:
Hlavným hrdinom je knieža Igor. Je v nej opísaný boj proti Polovcom (kočovný kmeň). Igorovo vojsko je porazené. Igora zajmú a jeho manželka doma prosí prírodné sily, aby mu pomohli. Igorovi sa podarí ujsť zo zajatia. Potom čo ujde zorganizuje novú výpravu proti Polovcom.
 
B) Náboženská –  modlitby, piesne, mystériá, legendy, životopisy.
Súčasťou stredovekej náboženskej literatúry sú legendy / Obsahovala životné príbehy svätcov so zázračnými a fantastickými prvkami a motívmi. Opisovala reálnu historickú udalosť, ktorá obsahuje jednu vec nie celkom realistickú./
František z Assisi – ITA – cirkevný reformátor (1182-1226),básnik, potulný kazateľ, hlásateľ chudoby a zakladateľ rehole františkánov. Zachovaná prvá pamiatka z talianskej literatúry – Spievanka.

Staroslovenská/staroslovienská/ literatúra – príchod Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu 863– jazyk ako spôsob šírenia kresťanstva (knieža Rastislav v tom videl spôsob ako bojovať proti kultúre a politike Východofranskej ríše). K a M zostaviil 1. slovanské písmo – Hlaholiku a Staroslovienčinu – preložili do nej mistrál (omšovú knihu) , evanielia, Breviár (modlitebná kniha pre kňazov), Žaltár (knihu žalmov) a spevník a súdny zákonník pre svetských ľudí.
 
Konštantín – Proglas – je to veršovaný predslov k sv. evanieliu – cca 9. st.). Oslavuje v ňom slovanský preklad písma a vyzdvihuje jazyk ako základ vzdelanosti, pretože len vzdealný človek môže byť duchovne živý.
„ A ešte väčšmi od človeka z kmeňa,
Je mŕtva duša, každá duša bez písmena“
 
Metod – preložil starý zákon (okrem kníh mahabejských) a napísal niekoľko cirkevných spisov.
 
Moravsko-panónske legendy alebo Panónske legendy je súhrnné označenie pre staroslovienske písomné pamiatky: Dielo obsahuje viaceré prvky legendy. Využitie idealizácie, niektoré prvky legendy sú oslabené – konanie zázrakov(Konštantín mení kalnú vodu na čistú, Konštantín vytvorí písmo na základe božieho vnuknutia). Má dve časti:

- Život Konštantínov (=Život sv. Konštantína, Legenda o Konštantínovi; napísal asi Kliment Ochridský (Bulharský) v rokoch 873-879 vo veľkomoravskej dvorskej škole)
- Život Metodov (=Život sv. Metoda, Legenda o Metodovi; napísal asi sv. Metod a sv. Gorazd pred a tesne po 885)

Patria k základným zdrojom informácii o začiatkoch rozvoja kresťanstva u nás a o dejinách Veľkej Moravy.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 1.5)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.015