Zóny pre každého študenta

Slovenská literatúra (próza) medzivojnové obdobie

Slovenská literatúra (próza) medzivojnové obdobie
Ovplyvňuje ju expresionizmus, socialistický realizmussk naturisti.
1.Prechodná generácia: Martin Rázus a Štefan Krčméry.
- sú to básnicy, ktorí tvoria prechod medzi realizmom (Hviezdoslav, Vajanský) a mladou generáciou (Smrek, Lukáč), kt nastúpila po 1.sv. vojne.
 
Martin Rázus: evanielický farár, medzi jeho najznámejšiu poéziu patrí MaroškoMaroško študuje. Prvé básnické zbierky: Z tichých i búrnych chvíľ, To je vojny, Hoj – zem drahá (1917/19).
Medzi jeho slávne básne patrí – Stretnutie (je to básnická Poéma/rozsiahla báseň/ - fiktívny rozhovor s matkou – vyjadruje tu nespokojnosť, že nikdy nebol šťastný – cítil sa ako kameň v panskej záhrade, pretože aj keď pracoval v NR SR, kde chcel pomáhať ľuďom ešte viac sa od nich vzdialil) a Prométeus (autor sa cíti ako Prométeus. Oheň je symbolom horlivosti, ktorým chce dať silu sk národu. Bohovia=vrchná spoločnosť – má pocit že v tomto boji ostáva sám- boj prehráva).
Štefan Krčméry– 1892-1955– vydal encyklopédiu (literárno-histor.)–150 rokov SK literatúry.

2. Medzivojnová literatúra: neo symbolizmus - zvukomalebnosť
  - smutné témy
  - autor je veľký empat
Emil Boleslav Lukáč: Taedium Urbis (zbierka Dunaj a Seina) – hnus z mesta – v tejto básni autor vyjadruje napätie a kontrast medzi mestom a dedinou – sonet. Napísal ju počas štúdia v Paríži, kde sa mu očividne nepáčilo. Paríž mu prišiel ako zhluk všetkého zla. Dedina mu bola milšia.
- Paradoxon – (zo zbierky O láske neláskavej). Láska sa nemá dávať najavo, lebo tak sa upevňuje vzťah. Lukáč tu dáva najavo svoju neistotu.
 
Ján Smrek : Básnik a žena: báseň rpzdelená na 5 častí:
-  1. časť. – básnik stretne ženu v zime – v zasneženom parku
-  2.časť. – Pokračovanie jarné
-  3.časť. – Letná noc na vode
-  4.časť. – Padajú listy (náhly rozchod zo strany ženy – lebo nechcela väzniť prozaika)
-  5.časť. – Po rokoch (po 10 – on ju ešte stále ľúbi)
 

E. B. Lukáč

Ján Smrek

Dvaja protinožci sk literatúry (toho istého obdobia) – Ján Števček

1. Životné osudy

báseň Spoveď – neverí v dobro, všetko je zlé

Odsúdený k večnej řízni – presimistická zbierka až na jednu báseň/Milujem svoj deň/- už nie je taký zatrpknutý-otvára sa novému,peknému.

2. Básnické prívlastky

poeta doctus – študovaný básnik

poeta natus – básnik rodený

3. Básnický program

Spoveď – „chcem milovať smútok a chcem mu byť oddaný“

Cválajúce dni(zbierka) – Triumf(báseň)
– „kto sa zrodil, aby prachom zeme brodil nech! V mojej duši veselosť a smiech!“4. Básnické smery

neosymbolizmus

vitalizmus (FRA)

5. Vzťah k domovu

má vrelí vzťah k domovu, ale nenávidí mesto – stále naň kydá a sťažuje sa

tiež vrelí vzťah k domovu, ale rovnako otvorený je k mestu a zahraničiu – je udivený a nadšený (Willage and City – báseň)

6. Láska k žene

láska je pre neho utrpenie a bolesť

láska je liek na bolesti (Básnik a žena)

Ladislav Novomeský – ľavicová avantgarda – intelektuáli DAV (Daniel Okáli, Andrej Sirácky, Vladimír Klementis – vytvorili skupinu a časopis s tým istým názvom – sympatizanti socializmu – hlásali ptori fašizmu a spájali sa so sovietskými autormi).
Básne L. Novomeského: Báseň – báseň voľných predstáv – je veľmi skromný (síce sa nenarodil pod Betlehemskou hviezdou či čo...
Fiasko – (zbierka Nedele) založená na kontraste. Figurína v pekných šatách (bohatá vrstva) – sklo – mladá krajčírka, ktorá tie šaty šila (chudobná vrstva) – delí ich len čiara – vytrína.
Slúžka – sociálna balada – Slúžka Furko Maria tu predstavuje 1000ce iných obyčajných chudobných žien, kt. dúfajú, že aspoň raz pocítia svet lesku a zábavy...dúfajú márne.
Romboid – (geometrický kosodĺžnik) – obraz krivdosti sveta. Je to venovaná Jankovi Kráľovi – prejavil tu poetizmus (1924 Praha – V.Nezval+K.Teige), sociálnosť a baladickosť, konfrontuje tu detské sny so svetom dospelých.
Otvorené okná – zbierka 1935.
 
3. Nadrealizmus : vznikol zo surrealizmu, ich základným zdrojom sú voľné asociácie (predstavivosť a sen, niečo čo nám spontánne napáda – deje sa to mimo nášho vedomia – podvedomie).
Rudolf Fábry – 1935 – Uťaté ruky – prvé dielo sk nadrealizmu.
Cyklus fair play :
„ Za cenu umenia vzdávame sa umenia.... vzdávame sa starých predstáv“ – nové chápanie krásna – KŔČOVITÁ  KRÁSA – AUTOMATIZOVANÉ  VERŠE.
-  Štefan Žáry
-  Vladimír Reisel
-  Pavol Bunčák
-  Július Lenko
-  1938 – Manifest nadrealistov – Áno a Nie – vyjadrujú v ňom že nadrealisti budú za všetko nové a pokrokové a sú proti všetkému reakčnému, fašizmu a vojne.
Rudolf Fábry – vrchol SK nadrealizmu 1946 – Ja je niekto iný.
- Féneo – tajomná bytosť o ktorej nám básnik píše. Má 5 častí:
1.časť – Miesto venovania
2.časť – Stretnutie s Féneom
3.časť – Druhé stretnutie s Féneom
4.časť – Ja som to
5.časť – Prológ k epilógu
Vysvetlením by bolo, že Féneo ako diabol pozná i druhú tvár sveta, o ktorej je schopný informovať i nás. Prorokuje, zatracuje i vysvetľuje – Féneo je v každom z nás, je to naša „temná“ stránka.
 
4.Katolícka moderna:
-  Hlavný svetový predstaviteľ: Henri Bremond- čistá poézia ( básnik je premostenie medzi človekom a Božským princípom sveta )
-  Katolícka moderna: pomenovanie dané istej skupine slovenských básnikov ( kňazov a laikov ), ktorí sa vo svojej tvorbe opierali o Boha
-  Zakladá sa na kresťanskom realizme + národných tradícií
-  Priekopník KM na SVK: Pavel Gašpar Hlbina (zb. Cesta do raja- duchovný pohľad, náb. meditácií) - inšpirácia v čistej poézii
-  Intelektuálna náročnosť
-  Reflexívnosť
-  Vychádza zo symbyolizmu, surealizmu a poetizmu
-  Pavol Ušák Oliva, Karol Strmeň...
Rudolf Dilong – vyštudoval teológiu, 1905 – 1986(Pitsburg)
–  1945–emigroval ITA-Argentína-USA
–  Básnické zbierky: Mladý Svadobník a Mesto s ružou (nechal sa inšpirovať Parížom, vzdáva tu hold francúzskym surealistom)
–  Písal aj memoáre – Zaklatia mladosť (spomienky na detstvo)
Janko Silan –Mal vlastný ideál krásna – prírodné motívy – najmä Tatry.
Diela:
-  zb. Piesne z Javoriny- otázky II. svet. vojny, kontrast medzi večnosťou a dočasnosťou
-  zb. Úbohá duša na zemi- odpúšťanie nepriateľom, náb. presvedčenie, nár. hrdosť
 
 
SK medzivojnová PRÓZA:Ladislav Nádaši Jégé (pseudonim Ján Grob) – vzor mu bol Emil Zola (naturalista/kladú dôraz na podstatu človeka, nie na jeho pôvod – nevyhýbajú sa surovým obrazom krvi+napätia) v diela Peniaze.
Román: Adam Šangala:
Literárny žáner: Historický román z obdobia protireformácie v Uhorsku
Téma: Nespravodlivosť spoločenského poriadku a náboženský fanatizmus, autor tu zároveň poukazuje na pasivitu ľudí.
Dej - odohráva sa na Orave v dedine Kozinej, v Žiline, na hrade Beckov a v Trnave.
Adamovi obesili otca pre pytliactvo a rozhodol sa odísť z domu, vydal sa do sveta, cestou sa zastal obyčajného sedliaka, kt. bil gróf Markoč. Adam buchol do grófa poriskom sekery a gróf ho dal prenasledovať. Zachránil sa tak, že vstúpil do vojska. Dostal sa na hrad Beckov, kt. vlastnili evanjelici – gróf Praskovský. Gróf mal syna Ondreja a nevestu Nemku Brigitu. Adam musel z Beckova ujsť, lebo grófka sa ho zľakla, myslela si, že vidí mátohu a potratila. Zatvorili ho, Adam nevedel prečo.

Z väzenia mu pomohol ujsť evanjelický kňaz Konôpka. Ušli z Beckova a prišli do Trnavy. Adam bol zaľúbený do Betky Pohánkovej a celý čas o nej sníval. Oženil sa s ňou, ale vyšlo najavo, že pomohol Konôpkovi ujsť z väzenia a po 5 rokoch vyšlo najavo, že Adam zbil grófa Markoča. Prezradila to Betka svojej kamarátke. Adama popravili, bol obesený tak, ako jeho otec. Nepomohli ani prosby u arcibiskupa Petra Pázmanya. Historickosť románu zobrazil aj prestup evanjelikov do katolíckej cirkvi za peniaze (konvertovať).
Mihvok – sluha – predstavuje nebezpečenstvo a zlo.
Zones.sk – Najväčší študentský portál
https://www.zones.sk/studentske-prace/literatura/6309-slovenska-literatura-proza-medzivojnove-obdobie/