Medzivojnová dráma

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Dievča maturantkaa
Typ práce: Maturita
Dátum: 23.02.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 800 slov
Počet zobrazení: 21 956
Tlačení: 1 108
Uložení: 1 022
Slovenská medzivojnová dramatická tvorba - spol. situácia – od r 1918 bola situácia v slovenskom divadelníctve zlá (nemali sme profesionálne divadlá). Prvé profesionálne divadlo bolo založené v BA roku 1919 – Slovenské národné divadlo, v KE bolo založené Východoslovenské divadlo roku 1924. Nitra Slovenské ľudové divadlo, Martin Slovenské komorné divadlo, Prešov Slovenské divadlo. V týchto divadlách bolo cítiť vplyv pražských divadiel. Mnohé hry sa hrali v českom jazyku. Na Slovensku pôsobili českí herci, režiséri, ktorí prišli na výpomoc. Neskôr sa začali hrať hry slovenských dramatikov (Hviezdoslav, Tajovský, Palárik). Postupom času sa do popredia dostávali slovenskí herci (J.Borodáč, A.Bagar, H.Meličková, V.Borodáčová, Kelto). Témy hier boli zamerané na hospodársku a socialnu situáciu, vysťahovalectvo a hrozbu vojny.
 
Ivan Stodola
- prvá hra - komédia Náš pán minister - kde s humorom zobrazil pokrytecký život malomeštiakov a ich snahu preniknúť do vyšších kruhov. Zaznamenala úspech.
- divadelná hra Čaj u pána senátora – poukazuje na nekalé praktiky pri príprave volieb.
- veselohra Jožko Púčik a jeho kariéra – satira na falošne chápaný humanizmus. Aby odhalil tvár tohto humanizmu zaviedol nás do humanistického spolku HUMANITAS. Hl. hrdina starý mládenec Jožko Púčik je svedomitý úradník v tomto spolku a čaká definitívu. Zrazu je obvinený zo sprenevery peňazí spolku. Kým sa pri vyšetrovaní nebráni, celý spolok ho podporuje, majú ho zaradeného ako prípad, ktorý potrebuje humanitnú podporu. Akonáhle sa začne brániť a vyjde najavo, že je nevinný, už nikoho nezaujíma a stráca prácu. Autor tu kritizuje falošnú dobročinnosť spolku ako aj falošnú morálku meštiakov.
- satirické komédie – Mravci a svrčkovia
- komédia Keď jubilant plače

- tragédia Bačova žena - čerpá námet zo života dedinského ľudu, konflikt je založený na omyle. V hre sa stupňuje dramatickosť konania postáv. Evin muž, bača Ondrej Muranica odišiel za prácou do Ameriky. Z Ameriky príde správa, že umrel pri banskom nešťastí. Ondrej sa však zachráni, ale stráca pamäť. Eva sa po rokoch vydala za baču Miša. Po niekoľkých rokoch pri železničnom nešťastí sa Ondrejovi pamäť znova vráti, a tak sa Ondrej vracia domov už ako boháč. Bez ohľadu na Evin nový život ju chce naspäť ako svoju zákonitú manželku. Eva sa  musí rozhodnúť medzi dvoma mužmi, ktorí ju ľúbia. Celý spor rieši dobrovoľnou smrťou.
- dráma Básnik a smrť - ako prvý dramatik zobrazil SNP.
- historická dráma Kráľ Svätopluk - prelínajú sa v nej realistické a romantické prvky.
- dráma Marína Havranová - revolučné roky 1948/49
 
Július Barč-Ivan
- debut – hra 3000 ľudí – sociálna tematika, vzbura robotníkov v Krompachoch
- hra Diktátor – podobná s Čapkovou Bílou nemocí a varuje v nej pred rozpínavosťou fašizmu
- veselohra Mastný hrniec – z obdobia slovenskej republiky – vojnové obdobie. Satiricky tu pranieruje nezdravé javy v spoločnosti ako sú karierizmus, egoizmus, pätolízačstvo,... Vyberá sa na to kocúrkovské prostredie Ťuťotín (mestečko). Hl. hrdinom je stredoškolský profesor Babík, ktorý sa z rozhlasu dozvedá, že sa má stať ministrom. On sám tým nie je veľmi nadšený, ale na nátlak jeho ctižiadostivej manželky sa rozhodne, že pôjde do BA. Všetci obyvatelia sa mu vtierajú do priazne, ale keď nakoniec zistí, že ide o omyl, všetci sa od neho odvrátia.

- dráma Matka – najväčší úspech. Ústredný je motív materinskej lásky k synom: Paľovi a Jánovi. Paľo odchádza do Ameriky za prácou a Jano sa tomu teší, brúsi si zuby na mejetok. Paľo sa vracia z Ameriky chudobný a Ján sa z návratu brata vôbec neteší. Vznikajú medzi nimi konflikty. Matka tým trpí, želala by si aby jej synovia spolu vychádzali dobre. Paľo sa vzdáva nároku na mejetok ale nepomáha to a konflikt sa stále viac vyostruje. Matka má predtuchu že všetko skončí zle, vie, že Jano neustúpi kým Paľo neodíde z domu = prvok osudovosti – prvok z antickej drámy. Aby bratov izolovala vyženie Paľa z domu, tragédii však nazabráni. Paľo je preč ale prichádza matku pozvať na svatbu, stretne a poháda sa s bratom, Jano na neho útočí z nožom v ruke, matka zhasne svetli a skríkne tu je Jano ju zabije. Matka sa teda obetuje, aby zmierila synov. Konflikt je tu spoločensko morálny.
- dráma Neznámy – črty expresionizmu a existencionalizmu
- hra Dvaja – prvky absurdnej drámy, rieši sa tu problém medziľudských vzťahov
 
Peter Zvon
- Vladimír Sýkora
- hra Tanec nad plačom – veršovaná, s prológom a epilógom, autor tu zachytáva prostredie vojnovej SR. V pracovni riaditeľa múzea zostupujú z obrazu rokokové postavy kráľa, sluhu Barnabáša a grófa. Vypukne medzi nimi diskusia o tom, ktorí svet je lepší. Či ten barokový alebo dnešný. A tak zostúpia z obrazu. Medzitým riaditeľ múzea usporadúva maškarný ples a tak títo zostupivší ľudia nie sú nápadní ani tak svojim oblečením ako správaním. Sú zdvorilí, úslužní a vyjadrujú sa vo veršoch. Skrátka majú inú mentalitu. Z toho vznikajú rôzne groteskné situácie. Ľudia ich začnú podozrievať, že sú to blázni, ktorí utiekli z neďalekého blázinca. Po veľkej naháňačke sa im pomocou riaditeľových detí podarí vrátiť späť na obraz. Spor nevyriešili. Hovori, že barokový svet bol nespravodlivý, lebo sa v mene kráľa často viedli vojny a úspešní boli len pätolízači. Na druhej strane sa súčasný svet zbavil kráľov, ale spravodlivý tiež nie je. Záver: Ľudia sa nemenia, sú vždy takí istí. Hra je preniknutá lyrickými prvkami – historické postavy sa vyjadrujú vo veršoch, sú tu prítomné tzv. songy (zhŕňajú, rekapitulujú dej)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 4.3)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.022