Literárny smer realizmus

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: janka114
Typ práce: Referát
Dátum: 28.02.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 645 slov
Počet zobrazení: 6 694
Tlačení: 406
Uložení: 389
Literárny smer realizmus, jeho najvýznamnejší predstavitelia.
H. de Balzac – Otec Goriot
F. M. Dostojevskij – Zločin a trest
Ch. Dickens – Vianočná koleda
N. V. Gogoľ – Mŕtve duše
 
Svetový realizmus vzniká v druhej polovici 19. storočia. Spoločensko - kultúrne pomery:
- priemyselná revolúcia v Európe
- zanikanie feudalizmu, vznik kapitalizmu
- rozvoj prírodných síl, prírodné vedy vplývajú na filozofické vedy – vzniká pozitivizmus
(za skutočné pokladá iba to, čo sa dá zmyslami overiť a experimentom dokázať)
- pozitivisti veľmi ovplyvnili literatúru, ktorá začala zobrazovať skutočnosť, obyčajných ľudí, každodenný život , dej sa odohráva vždy v konkrétnom spoločenskom prostredí
- hrdina je postava, ktorá vzniká ako výsledok spoločenských a osobných vzťahov
 
Romantizmus Realizmus
predstavivosť, fantázia všedný život
minulosť, budúcnosť   prítomnosť
individuálny hrdina, idealizovaný – obyčajný hrdina z rôzneho prostredia
(titanizmus) 
rozpor : sen- skutočnosť rozpor: dve nerovnaké sociálne skupiny
prevažujú básne a básn. skladby   prevažujú poviedky a romány
kompozícia diel je voľná  kompozícia diel je súvislá
 
Realizmus sa vyvíjal a má tieto fázy: opisný realizmus, kritický, socialistický realizmus (v krajinách socializmu), naturizmus (v kapitalist. krajinách - zobrazuje nahú skutočnosť)
 
HONORÉ DE BALZAC -  francúzska literatúra
- celý život mal problémy s peniazmi, pred smrťou sa oženil s Evelínou Hanskou
Ľudská komédia – románový cyklus, mal mať 137 románov, obsahuje 99 diel
- delí sa na tri časti:
1. Štúdie mravov (OTEC GORIOT, STRATENÉ ILÚZIE, LESK A BIEDA KURTIZÁN)
2. Filozofické štúdie (ŠAGRÉNOVÁ KOŽA)
3. Analytické štúdie (FYZIOLÓGIA MANŽELSTVA)
- v týchto románoch podáva obraz francúzskej spoločnosti, opis rôznych prostredí a postáv všetkých spoločenských vrstiev, podáva tu obraz malomeštiactva, mamonárstva, túžby po moci, zisku a pokrytectvo
- postavy prechádzajú z diela do diela
 
Otec Goriot
Téma: Charakter človeka je deformovaný túžbou po peniazoch, moci a kariére
Otec Goriot : asi 69-ročný starec, bývalý majiteľ obchodu s cestovinami, nasťahoval sa do penziónu ako bohatý človek, peniaze sa mu však rýchlo míňajú a on postupuje v penzióne do vyšších poschodí, čím je chudobnejší tým vyššie býva, najprv si všetci mysleli že je hýrivec, pretože za ním chodili dve mladé dámy, neskôr sa všetci obyvatelia dozvedia, že sú to jeho dcéry (Anastázia de Restaud a Delphina de Nucingeu), dcéry chodili za ním dotiaľ, kým neminul všetky peniaze, odvtedy chodil zanedbaný, dcéry sa s ním odmietli stretať, neprišli mu ani na pohreb, poslali len prázdne koče, pohreb zaplatili študenti
Eugen Rastignac: mladý, ambiciózny študent práva, ktorý prišiel z vidieka do Paríža študovať a urobiť kariéru, túži sa dostať do najvyšších spoločenských vrstiev, pod vplyvom okolností sa mení, veľmi tvrdú školu dostáva od Vautréna  (bývalý galejník), kt. ho naučí, že parížske dámy sú „predajné” a cez ne sa Rastignac môže dostať do najvyšších spol. vrstiev.
- román má dve vrstvy: 1) Vzťah otca Goriota k dcéram
   2) Vzťah Rastignaca k dcéram a k spoločnosti
Záver: Rastignac sa pomocou Delfíny dostáva do vyššej spoločenskej vrstvy
- posledná veta románu: „A teraz uvidíme, kto z koho”
- Balzac v tomto románe vychádza z presvedčenia, že človek nie je dobrý ani zlý, ale podlieha spoločenskému prostrediu.
 
Šagrénová koža
- má rozprávkový motív a hlavná myšlienka je vzostup a pád hlavného hrdinu
- hlavný hrdina: Filip Valentín - chudobný ctižiadostivý mladík sa rozhodne sa spáchať samovraždu, lebo je bez peňazí. Od neznámeho človeka dostane čarovnú kožu, ktorá plní všetky jeho želania, ale koža sa s každým splnením jeho želania zmenšuje a odmeriava časť jeho života. Filip usporadúva bohaté hostiny, získava lásku krásnych žien, má všetko, ale nie je spokojný. Zomiera zo strachu pred smrťou
 
CHARLES DICKENS  - anglická literatúra 
 
 - sociálne romány: Oliver Twist,  David Copperfield 
- v jeho dielach sa odráža: a) spomienky na detstvo (ako 10 - ročný začal pracovať v továrni)
b) kritika sociálnej nespravodlivosti - obrazy nešťastných ľudí
román Vianočná koleda
Sebecký a krutý starý mládenec Ebenezer Scrooge vlastnil firmu. Keď zomrel jeho spoločník Jacob Marley, ani sa neunúval vymazať jeho z firemnej tabule. 
Scroog bol chladnokrvný, starý chamtivec, nikto ho na ulici nepozdravil a každý sa ho bál, nenávidí všetkých ľudí, jediné hodnoty preňho predstavujú úspech a bohatstvo. Vianoce vníma ako ďalší stratený deň. keď sa nepracuje a muší dať svojmu zamestnancovi voľno.
Do firmy ho prišiel pozrieť jeho synovec a zároveň ho pozval na štedrovečernú večeru. Scroog mu nato odpovedal, že Vianoce sú podvod. Synovec odišiel a vzápätí prišli ľudia, ktorí vyberali príspevky pre chudobných. Scroog im nič nedal a vyhodil ich. Aj chlapca, ktorý spieval koledy hneď odohnal. 
 
V noci na Štedrý večer ho však navštívi duch jeho mŕtveho spoločníka a varuje ho pred cestou. ktorú si zvolil. Vzápätí starca navštívia ďalší traja duchovia: duch minulých. súčasných a budúcich Vianoc. Scrooge vďaka nim spomína na detstvo. sleduje obyčajné šťastie ľudí žijúcich okolo neho a má možnosť nahliadnuť aj do budúcnosti. ktorá znamená už len osamelosť a smrť v samote a zabudnutí.
Prvý duch – Duch minulých Vianoc mu ukázal niektoré výjavy. Najprv mu ukázal Vianoce u pána Fezzwiga, u ktorého sa zaúčal. Videl, ako sa všetci, aj on zabávali a boli šťastní. Zapôsobilo to na neho. 
Potom videl seba a svoju snúbenicu. Tá sa s ním vtedy rozišla, lebo začínal mať radšej peniaze a zisk ako ju. Videl aj ako mohol vyzerať, keby sa vtedy oženil so svojou snúbenicou. Mal by veľa detí a bol by šťastný. 
O chvíľu prišiel po neho druhý duch – Duch súčasných Vianoc. Ukázal mu najprv ulicu, kde robili ľudia vianočné nákupy. Potom mu ukázal večeru na Štedrý deň upisára. Jedlo mali skromné, ale chutné a všetko si spríjemnili. Po večeri nasledoval prípitok. Pripili si aj na pána Scrooga, ktorý ho zamestnával. Tento prípitok veľmi dojal Scrooga. Duch mu ukázal aj Vianoce u jeho synovca Freda. Ten sa zabával so svojou ženou a priateľmi. Smiali sa Scroogovi, ktorý povedal, že Vianoce sú podvod.
To sa už Scroog zmenil. Chcel zmeniť svoj život, chcel byť lepší. 
Posledný tretí duch bol Duch budúcich Vianoc. Ukázal mu, ako bude vyzerať jeho život, ak sa nezmení. 
Duch ho zobral na cintorín. Ukázal mu opustený náhrobok. Scroog na ňom prečítal meno : EBENEZER SCROOG. 
A vtedy sa Scrooge rozhodne. že už nič nebude také ako doteraz... Scroog kúpil veľkú morku a poslal ju Cratchitovcom. Obliekol sa a išiel navštíviť svojho synovca. Ten bol veľmi potešený.
Scroog sa ponáhľal do firmy, pisárovi zvýšil plat a skamarátil sa sním. Už nikdy nestretol troch duchov. 
Scroog sa stal lepším ako sľuboval, mal veľa priateľov a bol šťastný 
Vianočná koleda - rozprávka či duchársky príbeh - sa stala symbolom predstáv o posolstve Vianoc.. 
Posolstvom Vianočnej koledy je, ako by mali vyzerať pravé Vianoce – šťastné, veselé, v kruhu ľudí, ktorých máme radi. 
Aj  dnes by mnohí potrebovali lekcie od troch duchov, aby sa na svet pozerali s láskou a radosťou.

F. M. DOSTOJEVSKIJ  - ruská literatúra
- román  Zločin a trest-  vrchol svetového realizmu, psychologický román V celom diele sa autor zaoberá duševným rozpoložením hlavnej postavy a kladie na to niekedy väčší dôraz ako na samotný dej.
- príbeh sa odohráva v Petrohrade, hlavná postava je Raskoľnikov, ktorý prichádza do Petrohradu študovať. Pre chudobu musí čoskoro zanechať štúdia. Je to rozpoltená osobnosť. Je človek, ktorý veľmi silno vníma cudziu bolesť. Riskuje svoj život, aby zachránil z plameňov deti, podelí sa so svojimi peniazmi, hoci ich má sám málo. Je to nadaný a bystrý mladý človek. Zároveň je aj hrdý, uzavretý a samotár, možno aj preto, lebo verí vo svoju výnimočnosť. No jeho hrdosť je zraňovaná na každom kroku: musí sa skrývať pred domácou, ktorej je dlžný a chodí von v otrhaných šatách, za čo sa mu okoloidúci vysmievajú. A tak dospeje k teórii o obyčajných ľuďoch podriadených neobyčajným ľuďom, ktorí môžu spáchať aj zločin. Súčasťou tejto “teórie“ bolo aj to, že existujú dve skupiny ľudí. Prvá sú takzvaní neobyčajní ľudia, ktorá majú vládnuť a druhá, to sú obyčajní ľudia, ktorí sa musia podriadiť.
Raskoľnikov  mal takú teóriu, že keď zbaví svet zlého človeka, tak by mal by za to odmenený a nie potrestaný.
Po dlhých úvahách sa rozhodne zabiť starú úžerníčku, aby získal „slobodu“ pre seba i ostatných.
K tomu, že zabil dve v podstate bezbranné stareny došlo preto, lebo nepochopil jednu zásadnú vec a to, že aj zlí ľudia sú ľudia.
Neskôr príde na to, že vykonal nemorálny čin a sám sa udá a odchádza na nútené práce spolu so Sofiou (Soňou)  dcérou opilca Marmeladova (dobrosrdečná, pre biedu jej rodiny sa stala prostitútkou, nakoniec dobrovoľne odchádza s Rodionom) na Sibír na osem rokov. Tam R. pochopí, ako veľmi Sofiu miluje a osem rokov, ktoré má stráviť na nútených prácach mu pripadá ako osem dní.
 
L. N. TOLSTOJ
Vojna a mier - jedno z najväčších diel svetového realizmu, románová epopeja, zachytáva ťaženie Napoleonových vojsk proti národom Európy
- popri histórii tu vykresľuje predstaviteľov všetkých spoločenských vrstiev
Anna Kareninová
- hlavná postava Anna - typ krásnej obdivovanej ženy, ktorá sa vydala za
omnoho staršieho, vysokopostaveného cárskeho úradníka. Má s ním syna, žije v prepychu a
blahobyte. Jediné čo jej chýba je láska muža - zaľúbi do poručíka Vronského. So svojou láskou sa neskrýva. Postupom času mizne ich veľká láska. Hoci má dieťa s Vronským, túži ako matka po prvom dieťati. Román končí smrťou Anny, ktorá sa hodí pod kolesá vlaku.
 
N. V. GOGOĽ
Mŕtve duše
Autor tento román označil ako poéma s podtitulom "Dobrodružstvá Čičikova". Odohráva sa v Rusku v prvej polovici 19. storočia. Čičikov cestuje po ruskom vidieku a prehovára statkárov, aby mu predali mŕtve duše, teda nevoľníkov, ktorí už zomreli, ale musia za nich platiť dane. 

Doklad o tom, že je ich vlastníkom, predloží banke, a tak si na nich môže brať finančné pôžičky. V iných krajoch si ich môže dať do zálohy a získavať na nich rôzne prostriedky. Takto sa chce Čičikov obohatiť. Jeho počínanie však odhalia, dostáva sa do väzenia. 

Podarí sa mu však v krátkom čase väzenie opustiť. Rozhodne sa, že týmto "remeslom" bude aj naďalej pokračovať, ale v inej gubernii a ešte prefíkanejšie. Počas svojej cesty sa stretáva s celou galériou statkárskych a úradníckych typov.
Idea: Autor kritizuje otrasné pomery v absolutistickom Rusku, prehnilosť systému, korupcia úradníkov a vplyv peňazí na charakter človeka.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Maturitné témy z literatúryOdporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.019