Stratená generácia

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Dievča janka114
Typ práce: Referát
Dátum: 28.02.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 890 slov
Počet zobrazení: 17 640
Tlačení: 543
Uložení: 567
Stratená generácia
E. M. Remarque – Na západe nič nového
E. Hemingway – Komu zvonia do hrobu

1. a 2. svetová vojna výrazne zasiahli do života ľudí, spôsobila v celej Európe hlboký spoločenský i duchovný otras. Najväčšiu ťarchu utrpenia niesli európske národy a čiastočne USA. Prvá svetová vojna zanechala v literatúre veľmi výraznú stopu. Spisovatelia zobrazujúci vojnovú tematiku si kládli za cieľ opísať vojnové hrôzy a varovať pred nimi - vzniklo mnoho diel, v ktorých spisovatelia zobrazili utrpenie vojakov a civilného obyvateľstva.S pisovatelia odsudzovali vojny ako nespravodlivé, zobrazovali ich neľudskosť a mnohí z nich sa priamo zúčastnili bojov na fronte.
Stratená generácia je označenie pre povojnovú generáciu umelcov, pre ktorých sa svet stal len chaosom plným nestabilných hodnôt, ktorí boli sklamaní, plní dezilúzie a mali depresiu z prežitého. Pojem stratená generácia prvý raz použila Gertrúda Steinová (americká emigrantka okolo ktorej sa zoskupovali umelci), avšak prvý krát použil pojem "stratení" samotný predstaviteľ stratenej generácie - Erich Maria Remarque v jednom zo svojich diel.
Hlavnými predstaviteľmi sú Ernest Hemingway a Erich Maria Remarque. Neskôr sa k týmto spisovateľom priradili všetci tí, ktorí písali o hrôzach 1. svetovej vojny. 
Predstavitelia stratenej generácie sa riadili heslom „Minulosť nenahradíte, prítomnosťou opovrhujete a budúcnosť je vám ľahostajná.“ 
Základnou témou ich diel je sklamanie a skepsa, rozklad ľudských a spoločenských hodnôt a hľadanie východiska v úteku do prírody alebo ku kultúre. Hrdinami ich próz sú jednotlivci stratení v labyrinte sveta. Sú to obvykle rozporuplní, silno citovo založení ľudia, ktorí nikde nenachádzajú zakotvenie. Preto žijú v provizóriu a jedinou hodnotou v tomto svete je kamarátstvo. 
  Americká literatúra - ERNEST HEMINGWAY
· román Zbohom zbraniam
· autobiografické skúsenosti z prvej svetovej vojny
· romantický príbeh anglickej ošetrovateľky Catheriny Barkleyovej a amerického poručíka Fredericka Henryho
· tragický koniec – Catherine zomrie pri pôrode a porodí mŕtve dieťa
Komu zvonia do hrobu - protivojnový, protifašistický román
Motto a názov románu cituje báseň anglického básnika J. Donna („Nikto nie je ostrovom samým pre seba. Každý je kusom pevniny a ak more odmyje hrudu, Európa sa zmenší...lebo ja som súčasťou spoločenstva a preto sa nepýtaj, komu zvonia do hrobu, zvonia Tebe.)
Autor vychádza z vlastných skúseností dobrovoľníka a dopisovateľa počas španielskej občianskej vojny.
Dej románu sa odohráva v zázemí bojov v priebehu troch dní. Hlavný hrdina románu je americký univerzitný profesor Robert Jordan, ktorý sa prihlásil ako dobrovoľník do medzinárodných brigád počas španielskej občianskej vojny (sú 30-te roky, chýli sa k 2. sv. vojne). Robert plní bojovú úlohu, aj keď pochybuje o jej význame. Pripája sa k partizánskej skupine, ktorej úlohou je vyhodiť most do vzduchu a tým znemožniť prísun nepriateľských posíl v čase pripravovaného republikánskeho útoku. Spoznáva svojich spolubojovníkov a prežíva hlboký ľúbostný vzťah s Máriou, dcérou zavraždeného republikánskeho starostu. V bojovej atmosfére prežíva prchavé chvíle šťastia, začne vznikať silný ľúbostný cit, snívajú o ich spoloč-nom živote po vojne, intenzívne prežívajú každú minútu svojho života.
Počas akcie je Robert smrteľne ranený. Skupinu posiela do bezpečia a on sám kryje ich útek. Sám čaká nepriateľa, ktorého chce zastaviť. Necháva si jeden náboj sám pre seba, bojuje do posledného dychu. Hoci všetci vedeli, že R. zomrie, vedeli aj to, že jeho smrť nie je zbytočná.
 Hrdinovia uvažujú triezvo a vojnové scény sú vykreslené presne (reportážny štýl bez zdĺhavých opisov)
Dôležitú úlohu v románe zohráva vnútorný monológ.
Dobrovoľník Robert Jordan, ktorý si aj pod tlakom okolností zachováva česť.
Nemecká literatúra ERICH MARIA REMARQUE
· nemecko-švajčiarsky prozaik, pravé meno – Kramer
· novinár, predstaviteľ „stratenej“ generácie
· pred vojnou emigroval do Švajčiarska, neskôr do USA, pretože nesúhlasil s fašistami
 
Na západe nič nové – protivojnový a pacifistický román; je príbehom autorovej generácie
Téma: prvá svetová vojna. Priamy rozprávač a protagonista - citlivý chlapec - Paul Bäumer  retrospektívne, chronologicky uvádza množstvo epizód z vojenského výcviku, budovania zákopov na západnom fronte, bojových stretnutí, v ktorých sú opísané moderné zbrane a vojenské postupy (šrapnely, bomby, bojový plyn, bubnová paľba, zákopová vojna). Dielo zobrazuje kontrast: front – zázemie. Boje dokresľujú opisy prírody, humorné scény, drastické a surové expresívne opisy. V závere knihy preberá slovo autor a oznamuje Paulovu smrť niekoľko dní pred koncom vojny, čím potvrdil jej absurditu, lebo oficiálne správy z frontu oznamovali: „Na západe nič nové“. Román si získal svetovú slávu dokumentárnosťou a autentickosťou osobnej výpovede mladého človeka, kombinovanou s jeho úvahami.

Dej: Jeden z mála románov, ktorého celý dej sa odohráva na bojisku. Skladá sa z 12 kapitol označených číslom. Román nemá silnú hlavnú dejovú líniu. Spojovacím článkom jednotlivých obrazov zo života (a smrti) mladých vojakov je postava Paula Bäumera, ktorý odchádza priamo zo školy na front po výzvach fanatického učiteľa Kantorka, aby si študenti splnili svoju vlasteneckú povinnosť. Siedmi spolužiaci - veľkí kamarátsti (septimáni) sa dostanú spolu do oddielu. Zažívajú stupídnosť niektorých veliteľov, z ktorých vyniká desiatnik Himmelstoss z výcvikového tábora pre nováčikov. Paul spoznáva hrôzy vojny na západnom fronte, postupne stráca priateľov a svojich spolubojovníkov, vytriezvie z nacionalistického opojenia: uvedomuje si nezmyselnosť vojnového besnenia. Umiera v posledných dňoch vojny, vedomý si toho, že návrat do mierového života by bol takmer nemožný
 
Epizódy- spolužiak príde o nohu a niekto sa ho pýta či i môže vziať jeho kvalitné topánky; Paul prvýkrát zabije človeka vojaka, smrteľne ho poraní a vidí ho umierať, rozmýšľa prečo ho zabil, nájde jeho doklady a fotku rodiny; Katzinsky(Kat, veliteľ a priateľ) je ťažko ranený, Paul ho nesie, ide sa mu ťažko no chce mu pomôcť, rozpráva sa s ním, do ošetrovne ho donesie mŕtveho.

Román Cesta späť – voľne nadväzuje na Na západe nič nového – zobrazuje Paulových spolubojovníkov, ktorí sa vracajú do mierového života, ale po prežitých hrôzach vojny sa nevedia prispôsobiť životu v mieri. Napísal aj veľa románov z 2.sv. vojny: Noc v Lisabone, Víťazný oblúk, Tiene v raji – tiež ostrý protest proti vojne.
 
Medzi autorov stratenej generácie patrí aj ROMAIN ROLLAND a jeho novela Peter a Lucia
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Maturitné témy z literatúryZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.014