Tragédia ako dramatický žáner

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Dievča janka114
Typ práce: Referát
Dátum: 28.02.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 421 slov
Počet zobrazení: 13 436
Tlačení: 497
Uložení: 476
Tragédia ako dramatický žáner
Sofokles – Antigona
P. Corneille –Cid
I. Bukovčan – Kým kohút nezaspieva
W. Shakespeare – Hamlet
J. B. Ivan – Matka
I. Stodola – Bačova žena

Tragédia (z gréckeho slova tragóidiá = spev capa, obetovaného bohom) je jeden z druhov dramatických diel, je to základný dramatický žáner zobrazujúci nezmieriteľný spoločenský alebo individuálny konflikt, v ktorom sa hrdina nachádza v bezvýchodiskovej situácii, kde v nerovnom a napätom boji je odsúdený na zánik, na smrť.
Tragédia vznikla v antickom Grécku, kde počas slávnosti na počesť boha Dionýza obetovali capa (tragos) pri tanci, speve, rozprávaní, boji atď.
Z počiatočného obdobia sú známe tragédie od Aischyla, Sofokla a Euripida.
Shakespearove tragédie: Rómeo a Júlia, Hamlet, Othello. Z francúzskych: autorov,P. Corneille a Voltaire, z nemeckých autorov: J. W. Goethe, F. Schiller.
V našej literatúre okrem iných hodno spomenúť P. O. Hviezdoslava + hore uvedených slov. autorov
 
Štruktúra klasickej gréckej tragédie sa delila na päť častí (dejstiev):
•  úvod (expozícia) – uvedenie postáv, miesta a času
•  zápletka (kolízia) – stret dvoch súperov, vznik konfliktu
•  vyvrcholenie (kríza) – prekvapujúci obrat v deji; vstup napätia do deja
•  obrat (peripetia) – ďalší obrat v deji, spomalenie deja pred záverom
•  rozuzlenie (katastrofa) - tragický, nešťastný koniec obratu, ku ktorému došlo v peripetii;
Tragédia končí smrťou hlavného hrdinu.
 
SOFOKLES – z jeho bohatej tvorby sa zachovalo sedem tragédií (Antigona, Kráľ Oidipus, …)
Antigona
má prológ + 5 dejstiev + epilóg
Dej sa odohráva sa v starovekom Grécku a zobrazuje vojnu medzi Oidipovými synmi Polyneikom a Eteoklom, kt. sa skončila smrťou obidvoch bratov. Na trón nastúpil Kreón  a dal pochovať so všetkými poctami iba Eteokla, ale pod hrozbou smrti zakáže pochovať vlastizradcu Polyneika. Antigona, sestra oboch bratov, nedbá na jeho zákaz. Považuje ho za odporujúci božím zákonom. Pochová aj druhého brata. Kreón ju zaživa zavrie do skalnej hrobky. Až výstraha veštca a prosby vlastného syna Haimona, snúbenca Antigony, ho presvedčia, aby ustúpil. Je však už neskoro, Antigona sa obesila. Haimon sa prebodne mečom a samovraždu spácha aj jeho matka.
 
WILLIAM SHAKESPEARE (angl.)
· komédie: Skrotenie zlej ženy, Sen noci svätojánskej, Mnoho kriku pre nič, Veselé panie z Windsoru ...
· historické hry: Henrich VI., Richard III.
· tragédie: Hamlet, Othelo, Kráľ Lear, Rómeo a Júlia
 
Rómeo a Júlia
hl. postavy: Júlia Kapuletová, Rómeo Montek, ich rody sú znepriatelené
- príbeh sa odohráva vo Verone v 16. st. - je vymyslený - Rómeo a Júlia sa stretávajú na maškarnom bále, boli to deti: Júlia - 13, Romeo - 15, vzniká láska na prvý pohľad, tajne sa zosobášia
Rómeo musí z mesta odísť, rodičia nútia Júliu k sobášu s iným, preto užije nápoj, po ktorom bude vyzerať ako mŕtva, a chce počkať na Rómea. Rómeo dostáva správu, že Júlia je mŕtva, prichádza na cintorín, ľahne si do hrobu a vypije jed. Júlia sa zobudí a keď zistí, že Rómeo je mŕtvy, prepichne sa dýkou. Rodiny oboch milencov sa nad ich spoločným hrobom uzmieria, no na záchranu ich detí je už príliš neskoro.
- najznámejšia scéna - balkónová (mladi ľudia si tu vyjadrujú lásku)
 
Hamlet
Hamlet, syn dánskeho kráľa, sa rozhodne pomstiť smrť svojho otca, ktorého
zavraždil vlastný brat, aby sa zmocnil trónu a oženil sa s kráľovnou – vdovou. Princ Hamlet
vykoná pomstu až po dlhom váhaní (známy je monológ Byť či nebyť?), a pritom zomierajú aj nevinní (Ofélia, ktorá ľúbila Hamleta, sa pomiatla a utopila, Oféliin brat vyzve Hamleta na súboj, v ktorom má Hamlet zomrieť otráveným mečom. Zraní princa, ale pri zámene kordov je sám smrteľne zranený). Kráľovná pripíja na Hamletov úspech otráveným vínom a umiera, ranený Hamlet zabije vraha svojho otca.
 
Othelo
- v tejto tragédii víťazi podlosť a intrigy nad čistým ľudským citom
- čierny vojvodca benátskeho vojska Othelo v žiarlivosti podľahne intrigám kariéristu Jaga a
zavraždí svoju nevinnú bielu manželku Desdemonu
- keď zistí, že sa dal oklamať, spácha samovraždu
 
PIERRE CORNEILLE [pier kornej]
dráma Cid :
- konflikt medzi láskou a cťou
- Rodrigo – Cid (pán) zabije otca svojej milej Chimeny, ktorý urazil jeho otca
- Chimena, hoci miluje Rodriga, žiada jeho smrť
- rozuzlenie je po zásahu kraľa zmierlivé: posiela Rodriga bojovať proti Maurom v nádeji, že čas všetko zahoji
 
IVAN BUKOVČAN
div. hra: Kým kohút nezaspieva
- obd. 2. sv. vojny, obdobie po potlačení Slovenského národného povstania (1944), novembrová noc
- celá div. hra je založená na existencializme → skúma ľudské bytie, správanie sa v hraničnej situácii
- dej sa odohráva v malom meste, kde zastrelili nemeckého vojaka. Veliteľ Nemcov za jedného vojaka žiadal 10 civilistov. Náhodne ich zobrali večer na ulici. Boli medzi nimi: holič Uhrík, starec, advokát, učiteľ, tulák, babica, prostitútka... Zavreli ich do pivnice a ráno (kým kohút nezaspieva) ich mali popraviť. Starosta za nich orodoval a tak nemecký veliteľ rozhodol, že popravia len jedného a oni si ho musia spomedzi seba vybrať do rána. V tejto situácii sa odkrývajú charaktery ľudí => pocity úzkosti, bezvýchodiskovosti, strachu, otázka slobody. Bukovčan postupne strháva masky, odhaľuje za dokonalou fasádou morálne trosky. Každá z postáv má svoj subjektívny dôvod, prečo má prežiť, nikomu sa nechce zomierať, ale slabšie povahy podľahnú hystérii, kt. fašisti umelo vyvolali. Tulák vraví: „Človek nikdy nemá veľa možností. No vždy má aspoň jednu: ostať človekom.“Problém vyriešil holič Uhrík tak, že zabil tuláka. Ostatní sú zhrození jeho činom, ale on sa obhajuje , že ich vlastne zachránil. Nemci však trvali na tom jednom, aby ho vybrali, nech vyjde sám von. Uhrík postupne pod nátlakom svedomia zoberie kľúč a vybehne von - zastrelia ho.
Človek by sa v každej situácii mal zachovať ako človek. Nikto nemá právo brať život iným. 
Postavy:
Fanka - gymnazistka, asi 16 roč., Ondrej- študent, starec Terezčák –bývalý horár, Babjaková-pôrodná babica, Dr. Šustek-zverolekár, Uhrík-holič, tulák, Tomko-učiteľ, pani Lekárniková, Marika Mondoková-prostitútka, Fischl-obchodník s drevom,vyjednávač. Zverolekár a pani Lekárniková sa cynicky stavajú k osudu ostatných, a len aby vyviazli so zdravou kožou. Zato Tulák, učiteľ Tomko, Ondrej a prostitútka nájdu v sebe dosť síl, aby si zachovali ľudskú česť. Najvyšinutejší je holič Uhrík, ktorý napokon v afekte zavraždí Tuláka, lebo otvorene hovoril pravdu a dráždil ho. Po tomto hroznom čine sa mu uľavilo, lebo si myslel, že mŕtveho už majú. Ostatní sú zhrození jeho činom, ale on sa obhajuje, že ich vlastne zachránil. Prinesú im kľúč od plechových dverí, keď si vyberú toho jedného, nech vyjde sám von. Uhrík postupne pod nátlakom svedomia zoberie kľúč a vybehne von - zastrelia ho.

IVAN STODOLA - spojnica medzi realizmom a novými smermi
 
Bačova žena – tragédia
-  častý námet - muž odišiel do USA privyrobiť si (bača Ondrej Muranica), doma nechal
  ženu a dieťa
- v bani, kde robil, došlo k nešťastiu, veľa mŕtvych,  žena dostala oznámenie o jeho smrti,
o rok - dva sa vydala za baču Miša.
- Pri železničnom nešťastí sa Ondrejovi vracia pamäť, vracia sa domov ako bohatý človek a kupuje si panstvo. Chce, aby sa Eva k nemu vrátila. Eva spácha samovraždu (sebaobetovanie pri neriešiteľnom konflikte).
· kritizuje zlé sociál. podmienky a s tým súvisiace vysťahovalectvo -  ťažká práca v Amerike.
 
JÚLIUS BARČ-IVAN
 
Matka – psychologická dráma s vplyvom expresionizmu, 3 dejstvá - konflikt 2 bratov o peniaze (ako Kain a Ábel)
 
Hl. postavami sú matka a jej dvaja synovia Jano a Paľo. Dej sa odohráva v baníckom prostredí. V postave matky je niečo iracionálne, osudové až veštecké - má dar: vie predvídať budúcnosť – trpí 2x (keď predvída a keď sa to stane)
(Matke sa prisnil sen, že v bani sa stane nešťastie  a jej muž zahynie. Bránila mužovi ísť nasledujúci deň do bane, no on jej neveril. Na ďalší deň ho vyniesli mŕtveho z bane.)
 
Jano žije s matkou a Paľo odišiel za prácou do Ameriky.
Jano má otcovu silnú povahu, majetok má preňho veľký význam.
Paľo má povahu po matke, matka ho vychovávala tak, aby vždy ustúpil, aby ho Jano nezabil. Má milú Katu. Paľo sa vzdal časti majetku a Jano mu za to kúpil lístok do Ameriky. Paľo odchádza, za Katou začal chodiť Jano.

Neskôr sa matke prisní ďalší sen, že Paľo sa vracia z Ameriky –splnil sa jej. Jano sa neteší príchodu Paľa, bál sa, že príde o majetok, aj láska medzi Paľom a Katou sa obnovila.
Matka nechce stratiť ani jedného, lebo cíti, že jeden z nich bude musieť odísť.
 
Paľo doniesol z Ameriky Janovi nôž, matka v tom vidí predtuchu tragédie  - vie, že jej synovia smerujú k tragickému stretu, kde jeden umrie
Paľo raz príde domov opitý, vzniká roztržka s Janom a matka ho chce zachrániť tým, že Paľa vyháňa z domu. Paľo býva u svojej milej Katy. Neskôr príde oznámiť matke, že sa
budú brať. Prišiel Jano, po ostrej výmene názorov sa začnú biť, matka sa postaví medzi synov,  zhaslo svetlo a Jano namiesto Paľa zabil nožom matku – obetovala sa. 
- Jano vyčíta matke, že z neho urobila vraha, lebo ho nemala rada
- podstata hry spočíva v hlbokej analýze charakterov a v nastolení zložitých psychologických konfliktov.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 4.9)

Maturitné témy z literatúryZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.022