Mila Haugová - básne a diela

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: studak
Typ práce: Referát
Dátum: 13.04.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 484 slov
Počet zobrazení: 4 836
Tlačení: 395
Uložení: 416
Mila Haugová
 
Mila Haugová sa narodila v roku 1944 v Budapešti. Vyštudovala VŠ poľnohospodársku v Nitre. Pracovala ako učiteľka. Teraz je redaktorkou literárneho mesačníka Romboid. Do slovenskej poézie vstúpila pomerne neskoro svojim debutom Hrdzava hlina (1980), ktorý vydala pod pseudonymom Mila Srnková. Prvotina obsahuje básne s rôznym tematickým zameraním.
 
Poetika:
 
1) krehká intímna lyrika:
báseň Za očami –
„1  postav nôž medzi nás
  aby to ne-
  bolelo“

2) prírodná lyrika – prírodné motívy:
Prírodný opis sa stáva východiskom reflexie o ľudskom šťastí, láske a medziľudských vzťahoch, vstupuje do zákutí ľudskej duše i tela, pričom využíva výrazne frekventované symboly:

-  jaskyňa, hlina, hniezdo, oheň, deň, noc, korisť, Lovkyňa, perie, krídla, zem, stromy…

„Pamäť z jaskýň.“
„Prútené hniezdo, kamenný
príbytok, teplé zimovisko...
Katedrálu ženy z peria krídel...
Stopu vo vlasoch Lovkyne?“
„nevidená v priezračných tieňoch,
skrytá poloskrytá za kmeňmi stromov“
 
3) neuveriteľná presnosť a kultivovanosť výrazu – výber umeleckých prostriedkov
· využívanie symbolov, kľúčových slov a archetypálnych (starobylých, pôvodných) emblémov:
-  oči, ústa, kríž, maska, tvár, nôž, oheň, tma, rýľ, jama, hlina, katedrála…

„Smrť nás
udržuje bdelých
na tvári
mŕtvych bohov
zlatá maska
v nej živé tvoje oči“
 
· viacúrovňová obraznosť – zložitosť a silná expresivita metafor:
  „4  pozri sa tvárou
  cez oči noža vy-
  počúvaj tmu (zákon tela)“
 
· výtvarné videnie – úzky vzťah k výtvarnému umeniu (inšpirácia osobnosťou Petra Ondreičku):
· nedodržiava interpunkciu
· nadväznosť na ondrušovsko-stachovsko-mihalkovičovskú i štrpkovskú líniu
 
· témy –
láska (jej krása i úskalia, bolesť, túžba), vzťah muža a ženy:
„Vykopte mi vedľa neho jamu,
moje miesto je tam“

Žena prekročí mŕtveho muža a ide za láskou.“
Princíp lásky je povyšovaný nad všetko, láska stojí nad smrťou, je silnejšia ako ona. Autorka  nestvárňuje lásku úplne idylickú, bezproblémovú, práve naopak plnú dramaticky prežívaných citov.
Láska a smrť ide ruka v ruke. Celý svet je plný lásky, ale aj smrti. Postava zasiahnutá smrťou blízkeho človeka túto situáciu rieši láskou.
 
- existenciálne témy – ťažoba ľudského bytia, hľadanie jednoduchého ľudského porozumenia, smrť milovaného človeka
„Smrť nás
udržuje bdelých“

„Vykopte mi vedľa neho jamu,
moje miesto je tam;
67 rokov som ho
nemohla ani vystáť
a teraz bez neho
zošaliem.“

- ja a moje vnútro
 
· lyrický subjekt –


- autentická citová pamäť (text je senzuálne nasýtený - umožňuje čitateľovi precítiť presný autentický vnem)
„vlhký zvierací dotyk“
-  polemicko-diskurzívny „ženský hlas“ – rozumne hodnotí a analyzuje
-  autorka túžiaca po porozumení, partnerstve a láske
-  snaha zbaviť sa civilizačných masiek (zažívať napriek fatálnej tragickosti osudu a života v ohrození len „čisté dni“ a „plody svetla“ – oslobodenie sa)

· upriamenie sa na -

- primárne medziľudské vzťahy a ich princípy (vzťah muža a ženy)
-  vnútorný svet človeka = obnažujúce „výpravy“ do seba

- erotické a temné vrstvy ľudského nevedomia (nevedomie ako niečo neovládané racionálne)
„3  zhasni oheň, po noci deň,
kvetom vy-
dýchni jeho tela“

- „soc-realizmom“ tabuizované témy
· nadčasovosť
· priame citácie alebo inšpirácia z tvorby iných autorov -

- báseň Za očami – inšpirovaná veršami Jána Ondruša
odkaz na knihu Lawrenca Ferlinghettiho: Smutná nahá jazdkyňa
„na Magrittovom obraze; smutná nahá jazdkyňa v medzerách medzi perom a papierom.“
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.026