P.O. Hviezdoslav – epika

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: sp-prace (14)
Typ práce: Referát
Dátum: 10.05.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 410 slov
Počet zobrazení: 10 973
Tlačení: 730
Uložení: 735
P.O. Hviezdoslav – epika
 
Pavol Országh – Hviezdoslav /1849 – 1921/  - realizmus    
Veľká epika:  3 rozsiahle epické skladby: Hájnikova žena, Ežo Vlkolinský, Gábor Vlkolinský

Hájnikova ženabásnik tu vyjadril základný spoločenský rozpor doby – rozpor medzi šľachtou a ľudom.
Dej sa odohráva v prekrásnej hornooravskej prírode pod Babou horou. V hájovni prežíva šťastný život mladý manželský pár Hanka a Miško Čajkovci. Ich šťastie naruší zhýralý šľachtic Artuš Villáni. Pokúsi sa zviesť  Hanku. Ona ho však v obrane svojej cti zabije a zošalie z toho. Miško vezme vinu na seba. Ale po Hankinej  pravdivej výpovedi ho súd oslobodí. Hankino pomätenie pominie, keď sa jej narodí dieťa.
Básnik odsúdil príživníctvo, egoizmus a zhýralosť pánov. Proti nim stavia čestnosť, úprimnosť a statočnosť prostých ľudí.
Vonkajší rámec deja tvorí oslava nádhernej hornooravskej prírody. Skladba začína známym veršom : „Pozdravujem vás, lesy, hory, z tej duše pozdravujem vás ...“ a končí rozlúčkovým „Zbohom.“ Príroda nie je len kulisou deja, ale stáva sa organickou súčasťou ideovej výstavby diela. Prírodné obrazy zvýrazňujú dej. Môžu byť predzvesťou nejakej udalosti alebo dokončením toho, čo sme sa práve dozvedeli z deja. Podobnú úlohu majú aj ďalšie lyrické zložky, a to reflexie / úvahy o šťastí, o spôsobe života pánov a ľudu/ a piesňové vložky  /piesne maliniarok, piesne hviezd, piesne pomätenej Hanky/, ktoré zvyšujú citovú účinnosť deja.
H . – majster realistickej charakterokresby. Jeho postavy sa prejavujú v konaní, vo vzťahu k iným postavám. M.Č. – hrdý, sebavedomý, pracovitý, čestný, úctivý, ale neponižuje sa, vo vzťahu k Hanke nežný, ale i ľahko vznetlivý /prchký/.  Jeho protiklad A.V. – symbol zhýralosti, morálnej pokrivenosti šľachty. H.Č. – nežná, citlivá, verná žena, základom jej ľudskej veľkosti je morálna čistota. H. podal obraz demoralizovanej šľachty, ktorá speje k historickému zániku a na druhej strane obraz ľudu ako veľkej morálnej sily, ktorá je zárukou budúcnosti národa.

Ežo Vlkolinský
– spoločenský epos so zemianskou tematikou. Ežo sa dostane do konfliktu s matkou Esterou, ktorá nechce, aby si jej zemiansky potomok zobral za ženu sedliacke dievča Žofku Bockovie. Eža sa ujme jeho strýko Eliáš. V jeho dome sa koná veľká svadba. Na svadbe si vymieňajú názory sedliaci so zemanmi. Keď spor medzi nimi vrcholí, Ežo sa prejaví ako odporca feudálnych prežitkov, keď povie: „ Sme rovní, áno, zemän – nezemän, v tom rozdielu viac niet.“ Zemianske predsudky Estery neskôr zlomí vnúča. Jedinú perspektívu pre upadajúce zemianstvo H. vidí  v jeho splynutí s ľudom. Podobnú myšlienku vyjadril aj v epose Gábor Vlkolinský. Gábor vyrastá v zlých pomeroch. Rodičia pijú, premárnia celý majetok. Gábora nechcú za zaťa do zemianskej rodiny. Prižení sa do sedliackej rodiny Blažkovcov, kde nájde svoje šťastie.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Literatúra - maturitné témyOdporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.036