Zóny pre každého študenta

Architektúra - hlavní predstavitelia

ARCHITEKTÚRA

HLAVNÍ PREDSTAVITELIA:
· Špan. ANTONIO GAUDÍ
· Belg. VICTOR  HORTA
DOM TASSELOVÝCH – Brusel (str.54)
· Fr. HECTOR  GUIMARD
  - VSTUPY DO PARÍŽSKÉHO METRA (str.69-71)
   GUSTAV EIFFEL
  - EIFFELOVÁ VEŽA v Paríži (305 m pri príležitosti Svetovej výstavy v Paríži 1889)
· Angl. CHARLES MACKINTOSH
  - exteriéry a interiéry v Glasgowe (str.66-67)
· Rak. OTTO WAGNER
· USA LOUIS SULLIVAN
- obchodné domy v Chicagu
· Čechy ANTONÍN BELŠÁNEK, OSVALD POLÍVKA
- OBECNÝ DOM PRAHA
JOSEF FANTA
- HL.STANICA PRAHA
 
· Slov. DUŠAN JURKOVIČ
- ŠTEFÁNIKOVÁ MOHYLA NA BRADLE
- SPOLKOVÝ DOM -Skalica
- SIROTINEC –Modra
- stavby v Luhačoviciach
  EDMUND LECHNER
- MODRÝ KOSTOLÍK –Blava
ARCHITEKTÚRA – 2 línie
 
1 línia -racionálna:
  využívala nové konštrukčné materiály= sklo, železo,
-  vychádzala z inžinierskych stavieb – mosty, haly, stanice, tržnice, knižnice...
- jej cieľom bola účelnosť a relatívna jednoduchosť
Napr. EIFFELOVÁ VEŽA (str.32 – 49)
 
2 línia- prírodná :
  Návraty do minulosti  inšpirované ORIENTOM a ĽUDOVÝM UMENÍM
- asymetria
- vlnivá línia a pohyb
- dekorativizmus
 
Hl. predstaviteľ tejto línie je :
 
ANTÓNIO GAUDÍ (1852-1926)
(str.58-61)
- žil v Barcelóne
 
· PALÁC  GUELL
- pre bohatého priemyselníka Dona Casteria Guella
- použil nápadité oblúky
- bohato členil interiér, využil drahé materiály
 
· Mestské obytné domy:
 CASA BATLÓ 
  - dynamicky zvlnené priečelia pripomínajúce prírodné útvary inšpirované barokom
  - stĺpy v podobe kostí
  - okná v tvare otvorených papulí
  - balkóny ako umrlčie lebky
  - kupola pripomínajúca cesnak
  - fasáda pokrytá mozaikami
  
 
  CASA MILÁ („La Pedrera“ - Kameňolom)
  - strecha je pokrytá bielou keramikou
  - komíny a ventilačné vývody pripomínajú neprirodzené postavy
  - charakteristické komíny sa krútia okolo svojej osi a „pomáhajú  dymu“ dostať sa von cez svoje dlhé krky

· PARK GUELL
- dal ho postaviť Eusebi Guell ako mesto- záhradu, hoci sa táto myšlienka napokon nezrealizovala, vybudovali sa aspoň spoločné priestory a záhrada, ktorá slúži verejnosti ako mestský park.
- inšpirácia v tvaroch pochádzajúcich z rastlinného  a živočíšneho sveta ( fantastický mnohofarebný drak- ochranca vôd )
- veľká zvlnená lavica
- tradičné fajansové obkladačky s figurálnym alebo štylizovaným dekorom rozbíjal a skladal do mozaiky “TRENCADÍS“.
 
· KOSTOL SAGRADA FAMÍLIA (CHrám  svätej rodiny)
- celoživotné dielo, od roku 1883 až do svojej tragickej smrti 1926(keď prechádzal v meste Gerona cez ulicu zrazila ho električka –o3 dni zomiera)- je v nej pochovaný
- stal sa samotárom a nakoniec na stavbe aj býal
- chrám bol založený na plánoch gotickej baziliky s 5 loďami
- neopracované kamene a tehly, na piliere veľké neotesané bloky kameňa
- jej  základné gotické usporiadanie zakrýva sochárska výzdoba- prírodné motívy zo sveta zvierat a rastlín+ balvany, zelené stromy z keramiky, na ktorých sedia biele porcelánové holuby, oblaky z kameňa alebo skla, ľadové cencúle, hviezdy a súhvezdia
- 3 hlavné fasády reprezentujúca ZRODENIE, SMRŤ, ZMRTVYCHVSTANIE  KRISTA s 18 vežami symbolizujúcimi 
12 apoštolov+ 4 evanjelistov+ Pannu Máriu+ Ježiša. Najvyššia meria 170 m.
- počas šp. občianskej vojny- poškodenie a zničenie Gaudiho plánov
- práce na stavbe pokračujú- predpokladané dokončenie v 2026 (100.výročie smrti), je to dominanta Barcelony, najnavštevovanejšia turistická atrakcia Španielska
Zones.sk – Najväčší študentský portál
https://www.zones.sk/studentske-prace/literatura/6923-architektura-hlavni-predstavitelia/