Periodizácia DVK

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: anika (26)
Typ práce: Referát
Dátum: 13.07.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 378 slov
Počet zobrazení: 6 004
Tlačení: 502
Uložení: 537
PERIODIZÁCIA DVK (Dejiny výtvarnej kultúry)
 
   I. PRAVEKÉ UMENIE - PREHISTORICKÉ
(beztriedna prvotnopospolná spoločnosť)
 
1.)  Paleolit - 540.tis.p.n.l. – 10.tis.p.n.l.
2.)  Mezolit -10.tis.p.n.l. – 4.tis.p.n.l.
3.)  Neolit a eneolit -5.tis.p.n.l. – 2.tis.p.n.l.
4.)  Bronzová a železná doba - 2.tis.p.n.l. -1.tis.p.n.l. 
 
 II. STAROVEKÉ UMENIE
(otrokárska spoločnosť)
 
1.)  Egypt – (stará, stredná, nová ríša) 3.tis.p.n.l. – 1.tis.p.n.l.
2.)  Mezopotámia - 3.tis.p.n.l. –r.539 p.n.l
(Sumersko-akkadské obd.,Babylonsko- asýrske obd.)
Chetitské, Perské, Sýrske umenie
India, Čína
  Egejská kultúra – Mínojská a Mykénska kultúra (predchodkyňa gréckej kultúry)
3.)  Grécko – 10.stor.p.n.l. -1.stor.p.n.l
(prehistorické, archaické, klasické, helenistické obd.) 
 Etruská kultúra - 7.stor.p.n.l. -3.stor.p.n.l (predchodkyňa rímskej kultúry)
4.)  Rím - 3.stor.p.n.l. -3.stor.n.l
5.)  Kresťanská antika 1.stor. -6.stor.n.l
 
III. STREDOVEKÉ UMENIE
(feudálna spoločnosť)
 
1.)  Byzancia - 9.stor. -12.stor.
2.)  Románsky sloh - 11.stor. -13.stor.
3.)  Gotický sloh - 12.stor. -15.stor.
 
IV. NOVOVEKÉ UMENIE
(rozklad feudálnej a vývoj buržoáznej spoločnosti)
 
Renesancia a manierizmus - 15.stor. -16.stor.
1.)  Barok a rokoko - 17.stor. -18.stor.
 
V. MODERNÉ  UMENIE
(umelecké smery a hnutia 19. a 20. stor.)
1.)   19.storočie :
· Klasicizmus
· Empír
· Romantizmus
· Realizmus
· Impresionizmus
· Postimpresionizmus, Neoimpresionizmus
· Symbolizmus
 
2.)   20.storočie :
Umelecké smery a hnutia 1.pol.20.storočia - MODERNA
· Secesia
· Fauvizmus
· Expresionizmus
· Kubizmus
· Futurizmus  
· Orfizmus
· Purizmus
· Konštruktivizmus
· Funkcionalizmus
· Dadaizmus
· Suprematizmus
· Surrealizmus
· Bauhaus
 
Umelecké smery a hnutia 2.pol.20.storočia - POSTMODERNA
· Rayonizmus
· Syntetizmus
· Skupina de Stijl
· Parížska škola
· Novoklasicizmus
· Nová Vecnosť
· Socialistický realizmus
· OP ART
· POP ART
· Kinetické umenie
· Land art
· Body art
· Grafity art, Street art
· Nová figurácia
· Konceptualizmus
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.034