Absurdná dráma

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: ImpossibleGirl (25)
Typ práce: Maturita
Dátum: 13.08.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 384 slov
Počet zobrazení: 10 285
Tlačení: 612
Uložení: 618
Absurdná dráma
-  50. roky 20. st. vo Fr. (→ dezilúzia 2. sv. vojny – obava pred zmanipulovaním človeka a pred stratou identity
-  Samuel Beckett; Eugène Ionesco
-  smer avantgardnej drámy resp. divadla
-  spolu s epickým divadlom =  smery zobrazujúce bezvýchodiskové situácie, beznádej a smútok
-  vychádza z existencializmu (‚absurdus‘= nezmyselný), ktorého hranice však posúva ďalej – zákl. námetom je pocit úzkosti, kt. vyplýva z postavenia človeka v spoločnosti; bezvýchodiskovosť problémov spoločnosti, nezmyselný život; tiež skúma človeka a jeho existenciu (donútia človeka zamyslieť sa)
-  antidráma → porušuje klasickú kompozíciu drámy:

o  Klasická dráma
1. expozícia (úvodná časť)
2. kolízia (zauzľovanie deja)
3. kríza (vyvrcholenie)
4. peripetia (rozuzlenie)
5. katastrofa (tragické riešenie konfliktu)
-  Chýba súvislý dej, zápletka, rozuzlenie a záver (je nejasný → hra stojí na divákovi, kt. sa má rozhodnúť ako dej skončil); nie je rozdelená na dejstvá, iba množstvo nesúvisiacich obrazov a výstupov
-  ZNAKY: Pre absurdnú drámu je typická nihilistická koncepcia človeka i života. Táto dráma nedáva svetu ani najmenšiu šancu na prežitie. Je veľmi subjektívna - zobrazuje najmä pocity a život jednotlivca. Všade vidí a zobrazuje skepsu a nezmyselnosť ľudského života. Zobrazuje človeka v bezvýchodiskových a nezmyselných situáciách. Prebiehajúci príbeh je neskutočný až absurdný a odohráva sa v neurčenom čase a na neznámom mieste.

-  POSTAVY:
o   málo, absolútne netypické, osamelé (→ bez možnosti a snahy niečo zmeniť); nežijú plnohodnotným životom, často konajú bezcieľne, postupne to speje až k odcudzeniu samého seba.
o   cudzí a pre nich nepochopiteľný svet, nepriateľský a plný chaosu, nereálna skutočnosť; postavy podriadené modernej dobe, ktorú však vnímajú ako niečo, čo ich ohrozuje;
o  konanie často nekorešponduje so slovami
o   nepomenované, necharakterizované, vieme o nich málo, neznáma motivácia (cieľ),
o  vzťahy: absurdné, nezvyčajné
o   ‚antihrdinovia‘, kt. sa správajú absurdne až groteskne; odnikiaľ neprichádzajú a nikam nesmerujú
o   MONOLÓGY – dlhé, veľmi časté, síce nasledujú za sebou, ale nenadväzujú logicky → nízka zrozumiteľnosť
o   DIALÓGY – nelogické; postavy medzi sebou komunikujú veľmi málo alebo vôbec, často chaoticky alebo nezmyselne – nie sú schopní komunikovať (→ žiadne riešenie); živé rozhovory (postavy si skáču do reči), ale repliky na seba nenadväzujú; výpovede sa opakujú

-  MONOTÓNNOSŤ života
o   scény bez kulís, veľmi jednoduché
o   dej bez akcie
o  opakovanie sa situácií - kolobeh života, pocit beznádeje → hry majú často krát rovnaký začiatok aj koniec →  kolobeh absurdného života pokračuje a nič sa nevyrieši ani nezmení; chodenia v kruhu
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.020