Humanizmus a renesancia - prehľad

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: milena (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 16.07.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 220 slov
Počet zobrazení: 4 997
Tlačení: 336
Uložení: 319
Humanizmus a renesancia
 
-zač. 14. st. – zač. 17. st.
-lat. humanus = ľudský
-fr. renaissance = znovuzrodenie, obroda
 
-renesanciamyšlienkové a umelecké hnutie, epocha charakterizovaná úsilím o obrodenie antiky
-humanizmus ideový základ epochy renesancie, myšlienkové hnutie– orientácia na hodnoty človeka,
osobný rozvoj, slobodu
 
Spoločenská situácia
- H a R vznikli v severotalianskych mestách: Janov, Benátky, Florencia
-spol. sit. ovplyvnili významné objavy a vynálezy:
  ● geografické objavy: nové krajiny a kontinenty (napr. r. 1492 – Krištof Kolumbus: Amerika)
  ● vedecké objavy z oblasti astronómie (Kopernik, Galilei, heliocentrizmus)
  ● vedecké objavy z oblasti lekárstva (1. pitva)
  ● kníhtlač (Guttenberg)
  ● pušný prach
  ● kompas
-tieto objavy rozšírili obzor človeka, svet sa už nezdal nemenný, rozšírila sa čitateľská verejnosť,
  naštrbila sa autorita cirkvi a jej monopol na pravdu
-vzniká nová spoločenská trieda – meštianstvo
 
Znaky H a R:
-opiera sa o grécku a rímsku antickú kultúru, ktorej vzorom bola dokonalosť (antika je vzorom umenia)
cieľ: obroda človeka v duchu antických ideálov
-racionalizmus – úcta k rozumu
-senzualizmus – zmyslové poznanie sveta
-individualizmus – v popredí stál jednotlivec, človek je sebavedomý jednotlivec s vierou vo vlastné
  schopnosti
-zdôrazňuje prirodzený radostný vzťah človeka k pozemskému životu
-kalokagatia
-dôležitú úlohu ma rétorika
-spisovatelia najprv používali latinčinu, neskôr využívali národné jazyky a jednoduché štylistické
  prostriedky
 -heslo: „Carpe diem.“ (Užívaj dňa.)
 
Talianska literatúra
 
Dante Alighieri
-básnik, bol veľmi vzdelaný, venoval sa aj vede
-jeho tvorba je poznačená láskou k zosnulej Beatrice
 
■BOŽSKÁ KOMÉDIA
Lit.útvar: epos, zobrazujúci základné problémy stredovekého človeka
Kompozícia: 3 časti: Peklo, Očistec, Raj (každá časť má 33 spevov s približne rovnakým počtom
  veršov, spolu s úvodným spevom má  epos 100 spevov)
Obsah: Obsahom je Danteho cesta po záhrobí. Najprv prechádza peklom, deviatimi kruhmi pekla ho sprevádza básnik Vergílius, v jednotlivých kruhoch trpia hriešnici podľa toho, aké hriechy spáchali. Po prekročení posledného kruhu, kde leží nehybný Lucifer, prechádzajú do očistca, ktorý má podobu ostrova. Na ňom je diera so siedmimi stupňami, predstavujúcim sedem hlavných hriechov. Na úpätí hory je predočistec, nad vrcholom sféra ohňa a nad ňou 9 rajských sfér, nazvaných podľa hviezdnych telies na oblohe. V raji sprevádza Danteho Beatrice, ktorú chcel Dante básňou osláviť. Dielo sa však rozrástlo na celkový obraz sveta a vesmíru.
 
-epos predstavuje alegorickú púť duše jednotlivca, ale aj celého ľudstva k spáse a k Bohu
–štruktúra skladby (peklo, Očistec, Raj) zodpovedá 3 stavom ľudskej duše (pozemská ľudskosť,
  očistenie, obrátenie)
-číselná symbolika: 3 časti, 33 spevov, 3 sprievodcovia
-symboly, alegória
-Dante – symbol ľudského osudu, celého ľudstva
-Vergílius – symbol pozemského rozumu
-Beatrice – predstavuje náboženstvo a teológiu
-princíp gradácie (v Pekle - od menších hriechov po väčšie)
-božská komédia predstavuje celistvý obraz dejín a sveta, Dante do nej vložil celé svoje vzdelanie
 (antická mytológia, kresťanská filozofia, teológia, mystika, svetové i talianske dejiny, astronómia,
 hudba)
 
Giovanni Boccaccio (bokačo)
-prozaik, tvorca novely
-dielo: Dekameron -zbierka 100 noviel, v ktorých 10 urodzených mladých ľudí (7 žien a 3 muži) uteká pred morom z Florencie na vidiek, kde 10 dní  rozpráva každý po 10 príbehov
 
Anglická literatúra

William Shakespeare
-básnik, dramatik (vrcholný predstaviteľ alžbetínskej drámy)
-písal komédie, tragédie, historické hry
 
Znaky jeho drámy: -neobmedzenosť miesta, času, tém
  -obraz pozemského života, kladných i záporných vlastností ľudí
  -hrdinovia sú silní jednotlivci, samostatne rozhodujú o svojom živote, ich činy
vyplývajú z ich charakterov, nevzdávajú sa svojich ideálov, ani vtedy, keď musia
zomrieť
  -príčinou tragédie je často ľudská vášeň alebo nálada
  -verš (blankvers) sa strieda s prózou
  -komické prvky nie sú ostro oddelené od tragických prvkov
-diela:
● Poézia: Sonety – lyrická zbierka, obsahuje 154 sonetov, dominuje téma lásky a priateľstva
● Dráma:
-komédie: -bojujú o lásku a dobré vzťahy medzi ľuďmi
-Skrotenie zlej ženy, Sen noci svätojánskej, Mnoho kriku pre nič, Veselé panie z Windsoru
-tragédie:  -konflikt dobra a zla, ľudskosti a podlosti
  -Rómeo a Júlia, Hamlet, Othelo, Macbeth, Kráľ Lear
-historické hry: -s vlasteneckým pátosom
  -Henrich VI., Richard III. 
 
Rómeo a Júlia – tragédia, príbeh nešťastne končiacej lásky milencov, ktorý pochádzajú zo
znepriatelených rodov (Kapuletovcov a Montekovcov), rody sa zmieria nad
zbytočnými obeťami svojich detí

■HAMLET

 
-vrcholné dielo svetovej renesančnej drámy
Lit. útvar: veršovaná tragédia (psychologická dráma mladého človeka)
Kompozícia: - 5 dejstiev
   -zvláštny kompozičný prvok divadlo v divadle (divadelná hra v divadelnej hre – herci 
hrajú hru, ktorú im upraví princ Hamlet)
Téma: -odzrkadlenie spoločenských a mravných hodnôt renesančného Anglicka
 -príbeh mladého dánskeho princa Hamleta, ktorý je postavený pred dilemu, či uprednostniť osobný
 život, alebo povinnosť, stojí tu proti sebe vina a pomsta či trest, život v klamstve alebo smrť, aby sa 
 hlavný hrdina presvedčil o pravde, zavrhne osobné šťastie, lásku a vydáva sa za blázna,
-túžba hrdinu po naplnení vznešených ideálov s pocitom povinnosti potrestať zlo
Priestor: Dánsko, starý hrad Elsinor
Dej: je založený na motíve vraždy a pomsty
V Dánsku zomrie šľachetný kráľ Hamlet a po zvesti o smrti otca sa zo štúdií vracia princ Hamlet. Na hradbách Elsinoru sa zjavuje duch nebohého kráľa. Synovi vyjaví, že ho zabil vlastný brat Claudius, ktorý sa oženil s jeho vodovou, princovou matkou a zmocnil sa trónu. Zaprisahá ho, aby ho pomstil, princ hľadá dôkazy. Vyspelý intelekt mu nedovolí konať impulzívne. Váha a dá možnosť protivníkovi konať okamžite, čo mu privodí záhubu, Claudius proti nemu splieta intrigy a pomáha mu komorník Polonius, ktorý nežičí vzťahu medzi svojou dcérou Oféliou a Hamletom, Princ predstiera šialenstvo a obetuje lásku. Získa dôkazy o strýkovej vine, ale omylom zabije Polonia, kráľ ho posiela do Anglicka, kde ho majú odstrániť. Podarí sa mu utiecť, vracia sa na Oféliin pohreb, tá sa pomiatla a utopila. Leartes chce pomstiť otcovu i sestrinu smrť, prijíma kráľov návrh na súboj, v ktorom má Hamlet zomrieť otráveným mečom. Kráľovná nevdojak pripíja na Hamletov úspech otráveným vínom, Leartes princa zraní, ale sám smrteľne zranený umiera, no ešte stihne prezradiť pravdu, Hamlet z posledných síl zabije Claudia, na dánsky trón nastupuje nórsky princ Fortinbras.
 
-autor oživil antickú tragédiu s reťazou smrtí zúčastnených
-kritizuje tmárstvo vo svedomí i v dušiach stredovekých ľudí, zamýšľa sa nad hodnotou jednotlivca,
 ktorý nemôže byť šťastný vo svete lži a zločinu,  zaznieva strach z toho, čo bude po smrti (Hamletov 
 monológ)
Postavy:
Hamlet  -mladý dánsky princ
  -predstiera šialenstvo, aby mohol vykonať spravodlivú pomstu
  -na jednej strane trpí pocitom nespravodlivosti, na druhej strane váh, či je on ten pravý, kto
  môže napraviť krivdu a potrestať vraha
  -nie je len odporcom nelegálnej vlády a nemravného, nedôstojného manželstva matky a strýka,
ale aj kritikom pomerov, ktoré vládnu v Dánsku
  -vyčíta matke, že ľahko zabudla na svojho muža a po dvoch mesiacoch sa stala ženou
vlastného švagra, ktorý sa mu nemôže rovnať
-intelektuál, burič, melancholik, váhavec, skeptik, pomstiteľ
-ďalšie postavy: Claudius, Gertrúda (Hamletova matka), Polonius, Ofélia, Horatio (Hamletov priateľ)
Forma: -autor strieda vznešený štýl reči s dialógmi jednoduchých ľudí (napr. hrobár)
  -divadlo v divadle
  -nadprirodzený prvok – postava mŕtveho kráľa
  -dialógy, Hamletov monológ – brilantná úvaha nad zmyslom ľudského života
  -humor a vtip (napr. v scéne s hrobármi – prvý hrobár neznámemu vysvetľuje, že mladého princa poslali do Anglicka, pričom nevie, že sa rozpráva práve s tým princom)
 
LITERÁRNA TEÓRIA
 
Novela – za je zakladateľa sa pokladá G. Boccaccio, epický žáner stredného rozsahu, má presne vymedzenú kompozíciu bez väčších odklonov od ústrednej dejovej línie, charakteristické sú: neočakávaná pointa, stručnosť, úspornosť výrazu, leitmotív (motív, ktorý a tiahne celým dejom) a zvrat, málo postáv, zobrazuje 1 udalosť, dej odráža každodenný život
 
Sonet – lyrická básnická forma so záväzným počtom veršov 14 usporiadaných 4 +4+3+3
 
Alžbetínske divadlo – spoločnosť profesionálnych hercov, ktorí vystupovali pred kráľovnou, aristokraciou, ale i mešťanmi a chudobou; hrávali v hostincoch alebo mali svoje budovy za hradbami mesta; vystupovali v okrúhlej budove s otvoreným dvorom pre chudobu, na javisku sedela šľachta; herci používali jednoduché rekvizity – nábytok, vetvičky, kostýmy; ženské úlohy hrávali muži
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.019