Svetový romantizmus

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: maturantkaa
Typ práce: Maturita
Dátum: 09.03.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 584 slov
Počet zobrazení: 25 829
Tlačení: 1 040
Uložení: 988
-  obdobie medzi dvoma revolúciami (VFR sloboda rovnosť bratstvo, neskôr v celej Európe), nádej na nové spoločenské usporiadanie – nádeje sa nesplnili – vlna revolúcii v Európe; revolúcie potlačené; myšlienky nacionalizmu a liberalizmu, vznik nových štátov, kapitalizmus
 
1) PREROMANTIZMUS (sentimentalizmus)
-  odmietal nespravodlivosť feudalizmu, zdôrazňoval citové hodnoty
-  hrdinovia často precitlivelí, poznačení tragédiou, túžia po slobode; únik z nepriaznivej reality do ideálneho sveta minulosti alebo exotických krajín
-  používali sa symbolické miesta (jazerá, cintoríny, zrúcaniny, mesačný svit) a symbolické postavy (mních, pustovník, pútnik)
 
Jean Jacques Rousseau (F)
-  rozum neprináša len pokrok, ale aj negatíva, vyzdvihoval cit ktorý je prirodzený
-  krásu života vidí v prírode, jednoduchom dedinskom prostredí a rodine
Rozprava o pôvode nerovnosti medzi ľuďmi
-  pôvod nerovnosti a problémov vidí v súkromnom vlastníctve, aj keď je to jedno zo základných práv; chce návrat k prírode
Spoločenská zmluva
-  za ideálnu vládu považuje demokraciu; chce slobodu a rovnosť ľudí, ktorí sú nositeľmi moci v štáte
Emil alebo O výchove
-  pedagogický román; nápravu chýb chce dosiahnuť prevýchovou ľudí; návrat k prírode, prirodzený a citovo bohatý života
 
Johann Wolfgang Goethe (N)
-  vyjadril túžbu po svete, kde by sa človek mohol slobodne rozvíjať
-  ovplyvnený hnutím Sturm und Drang (búrka a vzdor) – hl. predstaviteľ Herder, boli zameraní proti aristokracizmu a osvietenstvu. Chceli slobodu človeka, uprednostňovali cit a srdce, prírodu a život v nej.
Utrpenie mladého Werthera
-  román vo forme denníka, motív je nešťastná láska k Charlotte Buffovej (autobiografické črty)
-  Werther sa beznádejne zamiluje do Lotty, nevesty svojho priateľa – konflikt medzi cťou a láskou rieši samovraždou (no to je hrdinstvo...)
-  Werther má bohatý vnútorný svet, obdivuje prírodu a Homéra, je citlivý, výbušný, vášnivý, humanisticky založený,  jeho reč je emocionálne podfarbená, plná zvolacích a nedokončených viet, citosloviec
Faust
-  dvojdielna veršovaná tragédia, námet zo stredovekej ľudovej legendy
dej 1.časť: doktor Faust sa oslobodil od náboženských dogiem a teraz chce poznať podstatu sveta. Vo svojej túžbe po poznaní zapredá dušu diablovi Mefistofelovi, ktorý mu okrem iného vracia mladosť a umožňuje mu prežiť lásku s Margarétkou (Grétkou? v jednej knihe tak v druhej inak). Tá ma podiel viny na smrti ich dcéry, v žalári čaká na popravu.
dej 2.časť: Faust je na cisárskom dvore, pomôže cisárovi a zamiluje sa do Heleny. Má s ňou miminko ale ona aj mimčo zomrú. Vyžiada si od cisára úrodné územie, kde budú žiť slobodní ľudia – ušľachtilý zámer ho zachráni pred zatratením. V závere zisťuje, že zmysel života treba hľadať v tvorivej práci pre ľudstvo. „Zaslúži ten len slobodu si žitím, kto denne o ňu bojuje“
-  kopec filozofických, politických, vedeckých a etických názorov
-  možnosť jednoty sveta vidí v harmonickom zdokonaľovaní spoločnosti a ľudí
 
Friedrich Schiller (N)
-  predstaviteľ obdobia Sturm und Drang;
Zbojníci - dráma, protest proti feudálnemu absolutizmu, tyranii, bezpráviu
Úklady a láska - tragédia, téma lásky medzi príslušníkmi rozličných spoločenských tried (šľachtický syn Ferdinant + chudobná mešťanka Lujza)
William Tell - dráma, boj švajčiarskeho ľudu proti Habsburgovcom (14.storočie)
 
2) ROMANTIZMUS
-  rušil hodnoty klasicizmu a osvietenstva - uprednostňoval tvorivú slobodu, cit, vášeň, fantáziu a vôľu, záujem o jednotlivca a jeho psychiku
-  znaky: individualizmus, subjektivizmus, modernizmus
-  dôležitá je sila prírody, minulosť, mystika, exotika,
-  začala upadať viera v rozum, zdôrazňuje sa subjektívnosť, cit a obrazotvornosť, schopnosť vcítiť sa, fantázia, spontánnosť
-  v literatúre je hrdina v rozpore so spoločnosťou, nepochopený a nespokojný, výsledky jeho individuálnej revolty vedú k tragédii a pesimizmu
romantický hrdina – často vydedenec spoločnosti, väčšinou je idealizovaný, túži po láske ale nenachádza ju, miluje zidealizovaný obraz ženy, konflikt so svetom – únik do fantázie alebo do prírody, snaží sa zmeniť svet ale keď sa mu to nepodarí, je pesimistický
romantická hrdinka – spútaná konvenciami, kvôli ktorým odmieta vášnivú lásku
 
(a)  ANGLICKÝ ROMANTIZMUS
George Gordon Byron
-  ťažké detstvo (otec alkoholik, mama hysterka + mal telesnú vadu a kríval); nenávisť k moralizovaniu
Childe Haroldova púť - romantický epos s autobiografickými prvkami: Harold je intelektuál, sklamaný melancholik presýtený životom, nevie sa zmieriť so svojím osudom, smúti nad strateným životom; protestuje proti tyranii a bezpráviu
Chillonský väzeň  - báseň, idea slobody ako záruka šťastnej budúcnosti : túžba Švajčiarov vyslobodiť sa spod nadvlády; na hrade Chillon pri Ženevskom jazere väznia povstalca, vzbúrenci ho oslobodia ale on si nevie zvyknúť na slobodu a chýba mu basa
 
Percy Bysshe Shelley
-  spájaný s „titanizmom“ – vzdor proti osudu a vyššej moci
Odpútaný Prometeus
-  básnická dráma, oživil antickú báj o Prometeovy, ktorý sa vzoprel bohom a dal ľuďom oheň (v gréckom mýte sa Prometeus podrobí Diovej vôli, tento trpí až kým tyrani nie sú porazení); viera vo víťazstvo dobra nad zlom a ľudí nad tyranmi

(b)  FRANCÚZSKY ROMANTIZMUS
Victor Hugo
-  zložitý vývoj politického svetonázoru, nakoniec bol za demokraciu
-  po neúspechoch v politike odišiel do dobrovoľného vyhnanstva na malý ostrov, kde žil skoro 20rokov
Chrám Matky Božej v Paríži
-  román, príbeh o škaredom ale dobrom Quasimodovi, krásnej Esmeralde a pokryteckom kňazovi Frollovi
-  zachytáva život spoločenských vrstiev v stredovekom Paríži (bieda ľudí vs. zákernosť aristokracie a cirkvi) – dôležité sú kontrasty
dej: Fyzicky škaredý ale duševne ušľachtilý zvonár chrámu Quasimodo tajne miluje cigánku Esmeraldu. Tá sa priznala k zločinu, ktorý nespáchala a je odsúdená na smrť. Zachráni ju kňaz Frollo, ktorý ju miluje. Ona ho nechce a tak ju vydáva smrti. Quasimodo zhodí Frolla z chrámovej veže a umiera objímajúc mŕtvu Esmeraldu. (podnetom na napísanie bolo slovo „osud“ ktoré Hugo našiel napísané na stene vo veži)
Bedári - románová skladba, zobrazuje osudy trestanca Jeana Valjeana; zápas s nespravodlivosťou zákonov
Cromwell - dráma, jej úvod sa stal manifestom francúzskeho romantizmu
 
(c) NEMECKÝ ROMANTIZMUS
Heinrich Heine
-  rozišiel sa s politickými a vlasteneckými názormi ostatných romantických nemčúrov; emigroval do Francúzska
Kniha piesní najznámejšia skladba Lorelei - zbierka básní, hlboko vyjadruje osobné aj všeľudské zážitky; odpor k sociálnym krivdám
 
Jakub a Wilhelm Grimmovci - zberatelia nemeckých ľudových rozprávok, verili, že v ľudovej poézii sa prejavuje aj božský duch, venovali pozornosť svetu jednoduchých ľudí; odmenou v ich rozprávkach nie je len bohatstvo, ale aj šťastie v skromnosti
 
(d)  RUSKÝ ROMANTIZMUS
Alexander Sergejevič Puškin
-  obdobie proticárskych vzbúr, láska k človeku a nenávisť k dobe, zomrel pri súboji
Eugen Onegin
-  filozoficko-spoločensko-ľúbostný román: Onegin je „zbytočný človek“, šľachtic plný predsavzatí, ale neschopný ich uskutočniť
-  do domu statkára Larina privedie básnik Lenský šľachtica Onegina. Ten sa na vidieku nudí. Larinovci majú 2 dcéry, jedna (Oľga) je snúbenica Lenského a druhá (Tatiana) chce Onegina. Ten ju nechce a poúča ju o zdržanlivosti. Z nudy začne Oľgu (nebalí lenského, ale jeho oľgu) a v súboji Lenského zabije. Potom sa bezcieľne motá po Rusku, stretáva vydatú Tatianu, ktorá jeho lásku odmietne.
Kapitánova dcéra
-  historická próza, opisuje Pugačovove povstanie: opisuje ho ako dobrého veliteľa a spravodlivého človeka, nepriateľa šľachty a ochrancu ľudu; povstanie je potlačené a Pugačova popravia; autor sympatizuje s ľuďmi a ich bojom za slobodu
 
(e)  POĽSKÝ ROMANTIZMUS
Adam Mickiewicz
-  člen hnutia za poľskú samostatnosť – šups do vyhnanstva do Ruska
Konrad Wallenrod - historický epos, hrdina Wallenrod sa zriekol osobného šťastia aby mohol pomôcť svojej vlasti Litve: ako člen podrobeného národa môže bojovať len pretvárkou a zradou – stane sa veľmajstrom križiakov a ich vojská pošle na smrť, pričom sám zomiera

(f)  MAĎARSKÝ ROMANTIZMUS
Sándor Petofi
-  chcel slobodu a ľudskosť, písal vlasteneckú, revolučnú aj ľúbostnú poéziu; vodca revolučnej mládeže v revolúcii 1848; ovp. Kráľa, Hviez.
Apoštol - epická skladba, tragický osud revolucionára (kus autobiografické), dielo končí atentátom na kráľa; nenávisť k tyranii, vízia zmeny v sp.
 
(g)  AMERICKÝ ROMANTIZMUS
Edgar Allan Poe
-  majster krátkej poviedky, zakladateľ detektívnej novely; atmosféra hrôzy a tajomna, používanie symbolov, považovaný za predchodcu hororov
-  báseň aj próza vzniká rozumovou úvahou, nie náhodou inšpiráciou
Havran - básnická skladba, téma smrti Lenory, posol smrti v podobe havrana; smútok ako základ krásna
Vraždy na ulici Morgue - det. poviedka, matka a dcéra brutálne zomrú, susedia sa nevedia zhodnúť na výpovediach, vyšetruje to detektív na dôchodku Dupin
Jama a kyvadlo, Zánik domu Usherovcov, Tell-tale heart - hororové poviedky; motívy smrti, psychopatizmu, hrôzy a strachu
 
(h)  ČESKÝ ROMANTIZMUS
Karel Jaromír Erben
Kytice - zbierka 13 básní, balady o morálke a spoločnosti; tragika je dôsledkom narušenia prirodzeného poriadku; predstavy o absolútnej slobode sú ilúzie
 
Karel Hynek Mácha
-  podobne ako Byron. rozpor medzi človekom a osudom, medzi  ideálom a skutočnosťou, vôľou a predurčenosťou
-  prevažne lyrika, hľadá zmysel života, vyústenie do pesimizmu, nebol spokojný s dobou, sníval o slobode
Máj
-  lyrickoepická báseň, naj dielo českého romantizmu (súčasníkmi nepochopené), dej  len ako východisko pre filozofické úvahy a opisy prírody
dej: Vilém je typický romantický hrdina – vylúčený zo spoločnosti, stane sa vodca zbojníkov. Jeho otec zvedie jeho kočku Jarmilu, Vilém ho nespozná a zabije ho. Ako otcovrah je odsúdený na smrť. Jarmila skočí do jazera. Vilém pred popravou uvažuje o ľudskom živote a smrti.
-  rozpory medzi životom a smrťou, nesmrteľnosťou a vedomím zániku; kontrasty: smrť v mladosti, v máji uprostred rozkvitnutej prírody, počas rozvíjajúcej sa lásky
 
Božena Nemcová
-  v manželstve nebola happy, aj finančné problémy; vzor mala v babičke
Babička - výsledok hľadania človeka, v ktorom by sa spájalo všetko ušľachtilé; spomienky na babičku, jeden rok života na vidieku, povinnosti aj radosti, všedné dni aj sviatky; dej nemá súvislú líniu, zachytáva jednotlivé obrazy; babička stelesňuje životnú silu, harmóniu, ideál ľudstva
V zámku a v podzámčí - kontrast života pánov a poddaných - zvieratá majú väčšiu cenu ako chudobní; dúfa, že to zmení morálne napravená buržoázia;
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.036