Romantizmus v slovenskej literatúre (1840-1850)

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Dievča maturantkaa
Typ práce: Maturita
Dátum: 09.03.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 191 slov
Počet zobrazení: 27 176
Tlačení: 1 115
Uložení: 1 081
Spoločensko-historické pomery
-  slovenské národné hnutia bolo pod dvojitým tlakom: národnostným maďarským a hospodárskym rakúskym
-  štúrovci bojujú za osamostatnenie slovenského národa
v júli 1843 sa Štúr, Hurban a Hodža dohodli na pravidlách slovenského jazyka na Hurbanovej fare v Hlbokom (základ: stredoslovenské nárečie)
-  už v slovenčine vyšiel almanach Nitra, Janko Kráľ v nej napísal báseň Duma bratislavská, zásluhou Štúra začali vychádzať Slovenskje národnje novini s prílohou Orol tatranský.
-  štúrovci sformulovali Žiadosti slovenského národa – národné požiadavky, demokratizácia, zrušenie poddanstva, oslobodenie Janka Kráľa, národná autonómia -> uhorská vláda vydala na Štúra, Hurbana a Hodžu zatykač – zdrhali zo Slovenska
-  vo Viedni vznikla Slovenská národná rada, organizovala oslobodenie od maďarských vojsk (nepodarilo sa) – Štúr Hurban a Hodža vyhlásení za vlastizradcov
-  po porážke maďarského povstania centralizácia monarchie – Bachov absolutizmus
 
Znaky slovenského romantizmu:
§ odklon od antiky, návrat k slovanským žánrom
§ ľudový hrdina (vidiecky pôvod)
§ námety z minulosti (aj prítomnosti) na podporu národnej hrdosti
§ malá subjektivita (okrem Kráľa a Sládkoviča)
§ kontrasty
§ hlavne lyrika, balada, pieseň
§ spojenie s prírodou
§ sylabický verš (okrem Sládkoviča)
 
Karol Kuzmány (kus od veci – ešte preromantizmus)
-  prvý predseda Matice slovenskej
-  jediný zástupca preromantizmu v SR
ﻍ  Kto za pravdu horí – báseň napísaná v revolučnom roku 1848 pod názvom Sláva šľachetným, zhudobnená  sa sala hymnickou piesňou
ﻍ  Ladislav – román, sentimentálny príbeh + prvky cestopisu, forma listov. Zeman Ladislav sa zamiluje do Hanky, pred svadbou chce cestovať po Európe (píše denník). Po návrate sa vezmú, ale Hanka predčasne zomiera.
 
1. poézia:
 
Ľudovít Štúr
-  jazykovedná, publicistická, pedagogická, politická činnosť
-  vystupoval proti pomaďarčovaniu Slovákov
-  za základ slovenského umenia určil folklór
-  ináč osobitná otázka takže zatiaľ stačí...
ﻍ  Nárečja slovenskuo alebo potreba písaňja v tomto nárečí – jazykovedný spis, dôvody uzákonenia spisovnej slovenčiny, odpoveď na útoky proti nej
ﻍ  Náuka reči slovenskej – gramatika
ﻍ   Slovanstvo a svet budúcnosti – filozoficko politické dielo, sklamanie z revolúcie, kritika Rakúska, prestal veriť, že národ sa sám oslobodí – je nevyhnutný rozpad monarchie, idealizoval Rusko a chcel s ním spojiť Slovanov.
 
Samo Chalupka
-  téma: boj za slobodu proti presile, viera v budúcnosť – bez porevolučnej depresie a pesimizmu, odhodlanosť (smrť alebo víťazstvo)
monumentalizmus – dej básní sa odohráva pri hrade, rieke, brala (spojenie s osudom postavy)
-  motív vatry ako symbol slobody
-  tvorba sa dá rozdeliť na zbojnícku tematiku (Likavský väzeň, Kráľohoľská, Kozák) a protitureckú tematiku (Boj pri Jelšave, Turčín Poničan) + boj za slobodu (Mor ho!)
ﻍ  Likavský väzeň – báseň, uväznený Jánošík uvažuje o svojom osude, nie je pesimista – verí v budúcnosť a možnosť slobody pre národ
ﻍ  Turčín Poničan – veršovaná povesť, ženu odvlečie poturčenec do otroctva – je to jej syn. Keď dotyčný zistí, že zajal vlastnú matku, chce aby zostala pri ňom a vnúčati. Ona odmieta – patriotizmus je silnejší (ťapa)
ﻍ  Mor ho! – epická hrdinská báseň, chcel vyburcovať národ do boja za svoje práva. Autor hrdinov povzbudzuje, varuje pred nebezpečenstvom – ako keby bol účastníkom. Túžba po mieri, slobode a rovnoprávnosti (Slováci) versus zotročovanie, výbojnosť (rímske vojsko). Kolektívny hrdina (skupinka Slovákov) majú všetky ideálne vlastnosti.
 
Janko Kráľ
-  Štúrove zosadenie z funkcie zástupcu prof.Palkoviča odišiel z BA – opísal to v básni Duma bratislavská
-  nespokojnosť, buričstvo, túžba po spravodlivosti
ﻍ  Dráma sveta – reflexívno filozofická lyrika, rozpory spoločnosti, pesimistický pohľad na minulosť a prítomnosť, históriu vidí ako vládu diabolských síl, ktorá vedie k vojnám a otroctvu, verí vo víťazstvo spravodlivosti a slobody (obrodené kresťanstvo – zástupcovia Slovania)
ﻍ  Zakliata panna vo Váhu a divný Janko – balada, hrdinu chudáka nikto nechápe preto je najradšej sám (divný, smutný, neváži si svoj život). Najprv v prvej osobe, potom „divný Janko“. Nespokojnosť chce prekonať veľkým činom – zachrániť zakliatu pannu (podľa povesti ju zachráni len ten, kto si obráti všetko naopak. Johnny si zabudne vyvrátiť vrecká a tak sa utopí vo Váhu – blbá smrť...)
ﻍ  Kríž a čiapka – balada, mravné cítenie ľudu ovplyvnené poverami, zneuctenie hrobu
 
Andrej Sládkovič (Andrej Braxatoris)
-  sklamanie v láske (nemohol si zobrať Máriu Pišlovú)
-  jeden zo zakladateľov Matice
-  odlišnosť od štúrovcov: láska k žene, zmysel života (+vlastenectvo)
-  protiklady skutočnosť - ideál, cit – rozum
-  láska k žene nebráni milovať vlasť (skôr posilňuje)
ﻍ  Marína – básnická skladba, Marína je anjel alebo bohyňa, prelína sa láska k nej s láskou k vlasti. („Vlasť drahú ľúbiť v peknej Maríne, Marínu drahú v peknej otčine, a obje v jednom objímať.“)
1.časť: ideál krásy – stelesnenie: Marína, motýľ – symbol zvodcu, potom sa objaví had – skutočný zvodca. Lyrický hrdina jej vyznáva lásku.
2.časť: láska naráža na spoločenské prekážka (ako vždy...). Pokračovanie lásky k Maríne je láska k vlasti. Spomína na lásku, ale vracia sa k problémom národa. ! Poslaním človeka je naplniť život krásou ! – životná filozofia
ﻍ  Detvan – lyricko epická skladba, odpoveď tým, ktorí kritizovali slovenský národ. 5 spevov: Martin, Družina, Slatinský jarmok, Vohľady, Lapačka. Nevýrazný dej (súbor epizód, obrázkov z prírody a vidieka).
 
Ján Botto
-  vychádzal z ľudových foriem
-  balady ako reakcia na sklamanie z revolúcie, subjektívne pocity
-  alegorickosť, elegickosť, zakliate (z ľud.rozprávok)
-  viera v spravodlivosť
ﻍ  Báj na Dunaji – Slovensko je zakliata krajina, ktorá čaká na víťaza aby ju oslobodil.  (biela húska pláva po rozbúrenom Dunaji, chlapík ju zachráni)
ﻍ  Žltá ľalia – balada, porušená manželská prísaha vernosti až za hrob – test.
ﻍ  Margita a Besná – vydajachtivá vdova svoju peknú dcéru zo žiarlivosti zhodí zo skaly. Výčitky svedomia – skočí do Váhu.
ﻍ  Smrť Jánošíkova – lyrickoepická básnická skladba, hrdinský spev, sklamanie, rezignácia po revolúcii. Neopisuje Jánošíkov život, ale jeho zajatie  a popravu. Odkaz do budúcnosti: nadíde čas spravodlivosti.
Dej: Jánošíka zajali, mučia ho vo väzení – nemá pocit viny – bol spravodlivý. Zbičovaný spí, sníva sa mu o mladosti a slobode. Záver alegorický: Jánošík sa žení s kráľovnou víl – symbol slobody.
 
2. próza:
 
Jozef Miloslav Hurban
-  najaktívnejší agitátor, začal písať v spisovnej slovenčine,
-  spoluzakladateľ Matice
ﻍ  Olejkár – historická povesť, Matúš Čák má sympatie vlastencov – zidealizovaný („spravodlivý pán Tatier a Váhu“). Hl.postava Hrabovec známy ako Olejkár uverí že Čák je zlý a pripraví naňho jed. Jeho pomocník Vít (miluje Olejkárovu dcéru Ľudmilu) upozorní Čáka, ale prosí ho o milosť pre Olejkára. Toho dovlečú na hrad a odhaľuje svoju minulosť: Vít je jeho syn, ktorého vychovával pustovník a on mal zatiaľ Ľudmilu s ďalšou ženskou. (takže pravdepodobne incest....?!) Tá odchádza do kláštora, Hrabovec napriek udeleniu milosti dobrovoľne zomiera.
ﻍ  Od Silvestra do Troch kráľov – satirická novela, kritizuje odrodilstvo, nevzdelanosť, meštiactvo, klebety, pýcha.

Ján Kalinčiak
ﻍ  Bratova ruka – najkrvavejšia próza, hl.hrdina sa ožení s kočkou z rodiny, na ktorej musí podľa prísahy vykonať pomstu. Každý rok zabije jedného člena, nad posledným sa zľutuje, usekne mu len ruku ktorú si doma skryje  - nájde ju jeho kočka, on skončí na popravisku (...fuj.)
ﻍ  Reštavrácia – parodický román, predvolebnú kampaň a voľby v 19.storočí, realistické zobrazenie úpadku zemianstva, bez hl.postavy, zápas medzi Adamom Bešeňovským  a Jánom Potockým, láska Anuľky a Števka Levického.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 6)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.026