Balada (Botto, Kráľ, Wolker)

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Dievča maturantkaa
Typ práce: Maturita
Dátum: 09.03.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 647 slov
Počet zobrazení: 15 221
Tlačení: 731
Uložení: 778
Balada – epický žáner s pochmúrnym a smutným dejom, ktorý obvykle končí tragicky. Obsahuje lyrické aj epické prvky (tragédia v básnickej forme). Dej je zhustený, skôr sa iba naznačuje. Zvýšená subjektívnosť, často sa vyskytuje refrén.
 
Ján Botto (štúrovský romantický básnik)
-  námety v ľudovej slovesnosti, jeho balady sú obrazom zlého postavenia národa v porevolučných rokoch
-  jeho baladický hrdina splýva s okolím a so situáciami
-  dej sa rozvíja stupňovaním hrôzy (nie motívom boja dobro vs. zlo)
-  využíva zvukomalebné slová, dialóg, skratky
ﻍ  Žltá ľalia – rieši mravná konflikt: Adam a Eva (manželia) si dajú sľub vernosti až za hrob. Adam zomrie a Eva sa znovu vydá. Za morálny priestupok ju stíha trest – Adam si po ňu o polnoci príde z hrobu (postupne sa objavuje – stupňovanie) a ona v jeho náručí zomrie.
ﻍ  Margita a Besná – opisuje vdovu/macochu, ktorá sa veľmo chce vydať ale má takú peknú nevlastnú dcéru (sirota), že sa bojí že ju samú nikto nebude chcieť. Kočku zo žiarlivosti zhodí zo skaly do Váhu. Má výčitky svedomia – švihne jej a na tom istom mieste skočí do Váhu aj ona.
 
Janko Kráľ (tiež romantizmus)
-  vo svojich baladách  vyjadril svoje revolučné názory, nespokojnosť so svetom, sympatie k ľudu
-  jeho hrdinovia nie sú pasívni, neprijímajú osud ako príde, ale bojujú proti nemu
-  rozpor medzi ideálom a skutočnosťou, chcú vykonať veľký čin, ale v skutočnosti sa to  nie vždy podarí
-  tiež sa opieral o ľudovú slovesnosť – vyberal si riešenie mravných problémov, odsúdenie spoločnosti, poverčivosti
-  ! Víťazstvo spravodlivosti !
ﻍ  Zakliata panna vo Váhu a divný Janko – kompozične bohatšia než ľudové balady, hrdina je nespokojný, nikto ho nechápe, uťahuje sa do samoty – je divný, smutný. Najprv vystupuje v prvej osobe, postupne sa mení na „divného Janka“. Svoju odcudzenosť chce prekonať veľkým činom typickým pre romantizmus – zachrániť pannu z Váhu. (povera, že zachrániť ju dokáže len ten, kto si všetko obráti naopak.) Janko si zabudne vyvrátiť vrecká – zomiera vo vlnách Váhu.Tragickosť vykresľuje epicky, hodnotiace postoje úvahami.
ﻍ  Kríž a čiapka, Bezbožné dievky – zobrazuje mravné zmýšľanie ľudí ovplyvnené poverami, v prvej zneuctenie hrobu, v druhej snahu privolať lásku čarami. Využil ľudový jazyk, prirovnania, gradáciu, príslovia a porekadlá.
ﻍ  Pán v tŕní – moderná, sociálna balada, buričská a revolučná, kritizuje všetkých čo zdierajú chudobný ľud: bezbožný pán zabije na poľovačke človeka, zblázni sa a zomiera v mukách.
 
Jiří Wolker
-  veril v dobrých ľudí, predstaviteľ vitalizmu, láska k ľuďom, prírode aj k veciam
-  zbierka Těžká hodina obsahuje balady (bez typickej hravosti), hľadá v nich príčiny sociálnych problémov
-  epitaf si napísal sám:
„Zde leží Jiří Wolker, básník, jenž miloval svět
a pro spravedlnost jeho šel se bít.
Dřív než moh srdce k boji vytasit,
zemřel, mlád dvacet čtyři let.“
ﻍ  Balada o nenarozeném dítěti –  sociálna balada, dvaja mladí chudobní ľudia splodia dieťa, ale sú tak chudobní, že sa ho musia vzdať.
"Statisíce lidí se milovalo,
žádné dítě se nenarodilo z nich,
- ni naše se nesmí narodit.
To není hřích, to je jen bída!"  ..V závere iskierka nádeje.
ﻍ  Balada o snu – sociálna balada, venovaná Jaroslavovi Seifertovi (nobelovec), problematika sociálnych rozdielov. Ján + Mária, Ján sníval sen o kráse, dobrote (pointa: sen treba uskutočniť, treba bojovať nie len snívať).
"Tady jsou paláce - tady podkroví,
tady jsou sytí - tady hladoví,
jedni jsou otroci - druzí diktátoři,
a všichni jsou choří.
Svět je jak srdce kulatý,
a je-li do půle rozťatý,
 - umírá!!"   – kontrast medzi chudbnými a bohatými – túžba po sociálnej spravodlivosti
ﻍ  Balada o očích topičových – hlavná postava je kurič, pri tejto práci si zničí zrak a zomiera.
"Dělník je smrtelník, práce je živá
 Antonín umírá, žárovka zpívá:
 Ženo má - ženo má, neplač!!"
ﻍ  Balada z nemocnice – chorý muž v nemocnici túži po smrti, všade okolo je svetlo, len on je v tmavom kúte
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 4.4)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.010