Epika a lyrizovaná próza

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Dievča kajka (24)
Typ práce: Maturita
Dátum: 10.05.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 283 slov
Počet zobrazení: 4 045
Tlačení: 347
Uložení: 321
EPIKA
- gréc. epikos = dejový, vyrozprávaný
  od epos = slovo, rozprávanie
- prevláda v nej rozprávanie ako makrokompozičný postup
- má veršovú alebo prozaickú podobu
- zakladá sa na deji, rozprávaní príbehu, udalostí
- charakteristickým znakom je časová následnosť a postupnosť
- typický je rozprávač
- dej sa uskutočňuje na základe istých konfliktov medzi postavami
- z vývinového hľadiska má 2 podoby:
ü  Prvotnú (základnú) – realizovanú ústnou formou
ü  Druhotnú (odvodenú) – realizovanú ako literárny text
 
- v súčasnosti sa epické žánre označujú súhrnným názvom próza, čo vyplýva z toho, že v epike sa úž iba
  zriedkavo používa veršovaná forma
- próza prvotne znamená neviazanú formu reči a pokladá sa za jednu zo základných foriem literárnej
  tvorby
- ak je v próze viac lyrických prvkov hovoríme o lyrizovanej próze
 
Lyrizovaná próza
- špecifický druh prózy s utlmenou dejovosťou a so zvýšenou subjektívnosťou a expresívnosťou
- tému zväčša čerpá z dedinského prostredia
- k lyrizovanej próze patria také významné diela ako: Drak sa vracia (D. Chrobák)
Tri gaštanové kone (M. Figuli)
Jozef Mak (J.C. Hronský)
- prozaické diela s fiktívnym (vymysleným) obsahom sa niekedy označujú aj termínom BELETRIA
- klasické epické žánre:
Báj (témou je život bohov, vznik sveta, pôvod človeka, zvierat, rastlín)- najstarší epický útvar
Balada (so smutným až pochmúrnym dejom, tragický záver, výskyt lyrických výpovedí)
Epos (hrdinská, náboženská, duchovná tématika)
Kronika (vyznačuje sa chronologickým radením historických udalostí bez opisu príčinných
súvislostí)
Letopis (oficiálny posto k historickým udalostiach, neobsahuje súkromné záznamy)
Bylina (žáner ruskej ľudovej slovesnosti o hrdinstve ruských bohatierov)
Historická pieseň
Exemplum (objasňovali určitý morálny pojem alebo problém so zámerom vychovávať veriacich)
Legenda (obsahovala životné príbehy svätcov, výskyt zázračných motívov)
Rozprávka
Povesť (má vždy reálny, historický podklad)
Bájka (výchovný zámer, zvieratá alebo neživé predmety konajú ako ľudia)
Podobenstvo
Novela
Poviedka
Román
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)

Literatúra teóriaZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.027