Typy rozprávačov

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Dievča kajka (24)
Typ práce: Maturita
Dátum: 11.05.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 348 slov
Počet zobrazení: 91 357
Tlačení: 1 698
Uložení: 1 638
Typy rozprávačov
-  rozprávač je zväčša autor
-  autor nás uvádza do deja
-  rozprávač je v každom diele
-  je sprostredkovateľ medzi rozprávačom a príbehom a je nositeľom rozprávania
-  je blízky autorovi
-  väčšinou je s ním totožný, v diele často vystupujú s odlišnou tvárou
 
Poznáme 4 základné typy rozprávača
 
Autorský rozprávač
- klasický rozprávač v klasickom románe, všetko vie, všetko pozoruje , pozná vonkajší príbeh ako aj
  vnútorný svet postáv
- nazýva sa tiež VŠEVEDIACI rozprávač(3.os.,sg, min. č. )
 
Personálny rozprávača
- dosť podobný autorskému, ale je ohraničený jedinou postavou, prostredníctvom ktorej vidí svet
  postavy
- nekomentuje vnútorné prežívanie ostatných postáv (3.os, sg, min. č. )
 
Priamy rozprávač
- typický viditeľný rozprávač, je to jedna z postáv diela, väčšinou rozpráva svoj vlastný príbeh, alebo je
  svedkom, účastníkom deja , môže byť hlavnou postavou , vyjadruje SVOJE vnútorné prežívanie ,
  ostatné postavy charakterizuje iba navonok ( 1.os,sg, min. Alebo prítomný čas )
 
Rozprávač „oka kamery“
- je zameraný na vonkajšie znaky, črty, činy postáv, vôbec sa nezaujíma o vnútorné prežívanie, všíma si
  iba neverbálnu komunikáciu (mimiku, gestá), snaží sa to preniesť do dialógov
- tento typ rozprávača sa snaží byť zážitkový, viacvýznamový- dáva priestor čitateľovi dotvárať si
  vnútorný svet postáv
 
Spoľahlivý rozprávač je ten , kto súhlasí s autorom, čitateľ mu verí a dokáže sa s ním stotožniť
Nespoľahlivý (falošný)  nerozpráva v duchu autora, je s ním v rozpore
 môže to byť napr.: - dieťa alebo človek, ktorý ma iný vek ako ľudia v príbehu
  - má predsudky voči rase, triede, pohlaviu
  - má nízku inteligenciu
  - trpí halucináciami, je drogovo závislý
  - má osobnostné chyby( patologický hráč,trpí narcizmom)

 Pásmo rozprávača sa realizuje :
rozprávacími pasážami
- rozprávanie oboznamuje čitateľa s príbehom a udalosťami, väčšinou si zachováva časovú postupnosť
- rozprávanie môže byť : - objektívne - rozprávač podáva príbeh nezaujato
 - subjektívne - vyjadruje svoj vzťah k deju, postavám

opisnými pasážami
- oznamuje čitateľa s vlastnosťami postáv, opisom veci, prírodnými javmi, prostredím
- využíva sa tu charakteristika alebo opis
 
úvahovými pasážami
-  oboznamuje čitateľa s nejakým problémom, ktorý objasňuje buď rozprávač, alebo inápostava
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 7.4)

Literatúra teóriaZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.015