Typy rozprávačov

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: kajka (25)
Typ práce: Maturita
Dátum: 19.03.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 330 slov
Počet zobrazení: 131 524
Tlačení: 2 083
Uložení: 1 983

Typy rozprávačov

-  rozprávač je zväčša autor
-  autor nás uvádza do deja
-  rozprávač je v každom diele
-  je sprostredkovateľ medzi rozprávačom a príbehom a je nositeľom rozprávania
-  je blízky autorovi
-  väčšinou je s ním totožný, v diele často vystupujú s odlišnou tvárou

Poznáme 4 základné typy rozprávača

Autorský rozprávač

- klasický rozprávač v klasickom románe, všetko vie, všetko pozoruje , pozná vonkajší príbeh ako aj
  vnútorný svet postáv
- nazýva sa tiež VŠEVEDIACI rozprávač(3.os.,sg, min. č. )

Personálny rozprávača

- dosť podobný autorskému, ale je ohraničený jedinou postavou, prostredníctvom ktorej vidí svet
  postavy
- nekomentuje vnútorné prežívanie ostatných postáv (3.os, sg, min. č. )

Priamy rozprávač

- typický viditeľný rozprávač, je to jedna z postáv diela, väčšinou rozpráva svoj vlastný príbeh, alebo je
  svedkom, účastníkom deja , môže byť hlavnou postavou , vyjadruje SVOJE vnútorné prežívanie ,
  ostatné postavy charakterizuje iba navonok ( 1.os,sg, min. Alebo prítomný čas )

Rozprávač „oka kamery“

- je zameraný na vonkajšie znaky, črty, činy postáv, vôbec sa nezaujíma o vnútorné prežívanie, všíma si
  iba neverbálnu komunikáciu (mimiku, gestá), snaží sa to preniesť do dialógov
- tento typ rozprávača sa snaží byť zážitkový, viacvýznamový- dáva priestor čitateľovi dotvárať si
  vnútorný svet postáv
 
Spoľahlivý rozprávač je ten , kto súhlasí s autorom, čitateľ mu verí a dokáže sa s ním stotožniť

Nespoľahlivý (falošný)  nerozpráva v duchu autora, je s ním v rozpore
 môže to byť napr.: - dieťa alebo človek, ktorý ma iný vek ako ľudia v príbehu
- má predsudky voči rase, triede, pohlaviu
- má nízku inteligenciu
- trpí halucináciami, je drogovo závislý
- má osobnostné chyby( patologický hráč,trpí narcizmom)

Pásmo rozprávača sa realizuje

rozprávacími pasážami
- rozprávanie oboznamuje čitateľa s príbehom a udalosťami, väčšinou si zachováva časovú postupnosť
- rozprávanie môže byť : - objektívne - rozprávač podáva príbeh nezaujato
 - subjektívne - vyjadruje svoj vzťah k deju, postavám

opisnými pasážami
- oznamuje čitateľa s vlastnosťami postáv, opisom veci, prírodnými javmi, prostredím
- využíva sa tu charakteristika alebo opis
 
úvahovými pasážami
-  oboznamuje čitateľa s nejakým problémom, ktorý objasňuje buď rozprávač, alebo inápostava

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.036