Klasicizmus

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: kajka (25)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 11.05.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 315 slov
Počet zobrazení: 3 968
Tlačení: 318
Uložení: 311
Klasicizmus
- trvanie : 2. polovica 17.st – koniec 18.st
- v 17.st dochádza k rozvoju vedy, k záujmu o vesmír a prírodné zákony
- v Európe sa rozvíja nový umelecký smer, ktorý sa nazýva klasicizmus- snažil sa dodržiavať
  klasické estetické vzory odvodené z antických vzorov (vzorom bola antika)
- ovplyvňuje ho myšlienkový smer RACIONALIZMUS - považuje rozum za jediný a
  rozhodujúci zdroj poznania
v  René DESCARTES - Cogito ergo sum = myslím, teda som
  - zakladateľ racionalizmu
 
- klasicizmus podporuje daný spoločenský poriadok a jednotlivé vládnuce vrstvy
- oproti baroku hlása striedmosť, rozumnosť a disciplínu
- podporuje vznik literárnych salónov, v ktorých sa diskutovalo o umení a hodnotili sa
  literárne diela
- podporoval vznik akadémií, ktoré presadzovali čistotu formy a jazyka literárnych diel
 
Presné pravidlá klasicistickej poézie
-vytvoril ich:
v  Nicolas Boileau-DESPRÉAUX :
Básnické umenie  – podľa neho klasicistická poézia mala byť:
· Jasná s jednoduchým sujetom (dejom)
· S presným vyjadrovaním
· S dodržiavaním štýlu
Delenie
- Vysoký štýl - zobrazuje postavy z vyšších spoločenských vrstiev, zväčša s kladnými vlastn.
   - žánre sú vysoké – tragédia, óda, elégia, epos
   - písaný viazanou rečou
- Nízky štýl - zobrazuje postavy z nižších spoločenských vrstiev alebo zosmiešňujú vyššie
   postavených ľudí (panovník, kráľ)
  - nízke žánre – bájka, satira, komédia
   - písaný neviazanou rečou (zväčša prózou)
 
- prevláda rozum nad citom
- využíva sa hlavne sylabický veršový systém
 
Klasicistická dráma
- dodržiava Aristotelovu trojjednotu (m,č,d)
- v dráme vystupujú aj ženské herečky
- neprístupné miešanie žánrov a druhov (nepripúšťa synkretizmus)
- predstavitelia vysokých žánrov:
v  Pierre CORNEILLE
Cid - tragédia
   - hlavná postava Rodrigo (= Cid – pán, titul v Španielsku, ktorý dáva kráľ napríklad za boje)
   - Rodrigo je zaľúbený do Chimeny, majú mať svadbu ale Chimena urazí
   Rodrigovho otca (vysmeje sa mu, opľuje ho) a Cid sa pomstí zabitím, aby očistil otcovo
meno
   - kráľ rozhodne, že sa môžu zobrať po roku
   - ale medzi tým musí ísť Rodrigo bojovať proti Maurom
- záver narúša znaky klasicistickej drámy, nekonči smrťou a nie je tu  dodržaná
    jednota času (príbeh trvá dlhšie ako 36 hodín), v jednom meste (ale nie na
    jednom mieste
- písaný viazanou rečou
- 1 dejová línia
 
v  Jean RACINE
Faidra : - tragédia
  - zobrazuje ničivú lásku ženy k nevlastnému synovi
  - jej čin je potrestaný
 
v  Gavrila Romanovič DERŽAVIN
- autori jeho básne prepisovali podľa pravidiel, pretože boli kvalitné
- písal ódy (vysoký žáner)
- jeho poézia narúšala pravidlá klasicizmu
- patrí do obdobia rozkladu klasicizmu
- ovplyvnil viacerých ruských básnikov (napr. Puškina)
- napísal:
Boh (óda)
Na dobytie (óda)
 
- predstavitelia nižších žánrov:
v  Jean Baptiste POQUELIN (MOLIÉRE)
- dramatik, herec, majiteľ divadelnej spoločnosti, s ktorou 13 rokov hral na FR vidieku
  a neskôr aj v Paríži na dvoroch
- písal odvážne satirické veselohry, v ktorých zosmiešňoval pokrytectvo, šľachtu, cirkev
- napísal 33 divadelných hier
- medzi najznámejšie patria:
Lakomec
Mešťan šľachticom
Mizantrop
Zdravý nemocný
Škola žien
- zomrel počas divadelného predstavenia na javisku pri hre Zdravý nemocný
 
Lakomec : - komédia v 5. dejstvách
 - písaná v próze
  - autor v nej chcel dokázať, že peniaze deformujú ľudské charaktery a vzťahy
 - vynikajúco vykreslil charakteristické črty jednotlivých postáv a to hlavne
  Harpagona, ktorý obmedzuje svoje deti (Eliza, Kleant), intriguje, okráda
 služobníctvo a strata peňazí pre neho znamená úplné šialenstvo, koniec
zmyslu života
 - autor chce poukázať na to, že peniaze z neho robia otroka
 - aj keď je z nižších žánrov, dodržiava tu jednotu miesta, času, deja
 - Postavy:
Harpagon – Kleantov a Elizin otec, zaľúbený do Marianny
   Kleant – Harpagonov syn, Marianin milý
Eliza – Harpagonova dcéra, Valérova milá
Valér – Anzelmov syn a Elizin milý
   Mariana – Kleantova milá a Harpagonova vyvolená
   Anzelm – Valérov a Marianin otec
  Frozína – dohadzovačka
  Majster Šimon – sprostredkovateľ
  Jakub – Harpagonov kuchár a kočiš
   Šidlo – Kleantov sluha
  Pani Klaudia – Harpagonova slúžka
  Ovsík , Trieska – Harpagonovi lokaji
  Policajný Komisár a jeho pisár
 
Obsah:
Harpagon je lakomý a veľmi pokrytecký človek. Jeho deti Eliza a Kleant sú celkom
iní ako on. Všetci ľudia, ktorí Harpagona poznajú, mu nepovedia inak ako držgroš. Je taký chamtivý, že truhlicu s peniazmi si zakope do záhrady, aby mu ju náhodou niekto neukradol. Pravidelne chodí truhlicu kontrolovať. Peniaze má radšej ako vlastné deti. Bojí sa, aby od neho nežiadali peniaze. Najradšej by ich zosobášil tak, aby svadbu zaplatil niekto iný. Elizu sľúbi bohatému Anzelmovi, ktorý je ochotný si ju zobrať aj bez vena. Eliza však ľúbi Valéra. Anzelm veľmi dobre pozná Elizinho otca, uvedomuje si jeho lakomstvo, chtivosť a neláskavé zaobchádzanie s vlastnými deťmi. Valér sa rozhodne dať k Harpagonovi do služby, aby sa mohol votrieť do jeho priazne. Začne Harpagonovi lichotiť, na všetko mu prikyvuje. 

Kleant zahorí láskou ku chudobnej dievčine Mariane. Zdôveruje sa s tým sestre Elize. Uvedomuje si, že lakomý otec nebude s jeho svadbou súhlasiť. Dokonca ho chce oženiť s vdovou, ktorá je oveľa staršia ako on. Aby však veci neboli tak jednoduché, starý Harpagon sa chce oženiť tiež, za svoju nevestu si vybral Marianu, ktorú ľúbi Kleant. Dozvedel sa o nej, že je veľmi skromná a nenáročná. V svojej lakomosti si vyrátal, že to bude dobrá nevesta pre neho, lebo ho nebude stáť veľa peňazí. Vo všetkom mu pomáha dohadzovačka Frozína, ktorá je taktiež veľmi chamtivá a zlá. Hargapon si všimne, že ako si Kleant a Mariana dobre rozumejú a chce vedieť, čo si myslí o svojej budúcej macoche. Ten aby neprezradil svoje city povie, že sa mu veľmi nepozdáva.

Obaja súrodenci za pomoci Šidla, Kleantovho sluhu, uvažujú o tom, ako sobáš prekaziť. Kleant si chce zobrať pôžičku, zisťuje však, že za ňu musí zaplatiť veľké úroky. V rozhovore so sprostredkovateľom zisťuje, že prepožičavateľom je jeho vlastný otec. Hneď sa rozhodne ísť za otcom a povie mu, čo si o tom všetkom myslí. Po prudkej hádke otec syna vyháňa z domu.
 Medzitým Kleantov sluha Šidlo nájde zakopaný poklad a prezradí to svojmu pánovi, spoločne ho vykopú a odnesú. Keď to zistí Harpagon, žiali nad stratou svojho pokladu. Jeho peniaze sú pre neho viac, než vlastný život. Z krádeže obviňuje nového sluhu Valéra. Ten si však myslí, že ho obviňujú, že je tajne zaľúbený do jeho dcéry Elizi a prizná sa, že je do nej zaľúbený a žiada ju o ruku. Harpagon ho však odmietne s tým, že má pre svoju dcéru lepšieho a bohatšieho pytača. Vtedy sa Valér priznáva, že je bohatý, lebo je synom dona Thomasa d´Alburcyho. Don Anzelm sa spytuje Valéra, či má nejaké dôkazy o tom čo hovorí. Valér mu prezradí, že má prsteň po otcovi. Vyjde najavo, že Valér je Anzelmov syn. Taktiež, že Mariana je jeho dcéra.

Kleant sa rozhodne otcovi povedať, že to on našiel pokladnicu s peniazmi. Povedal mu však, že ak sa mu nedovolí oženiť s Marianou, všetkým povie, aký je jeho otec človek. A tak vyjde najavo, že Mariana a Valér sú súrodenci, ktorí sa stretávajú so svojim otcom po šestnástich rokoch. 

Harpagon nakoniec so svadbou Kleanta a Mariany súhlasí, za podmienky, že mu bude vrátená truhlica s peniazmi. Taktiež so svadbou Valera a Elizy, za podmienky, že Anzelm zaplatí výdavky za obidve svadby. Nakoniec sa všetko dobre skončí, každý dostane to, čo najviac miluje, Eliza Valéra, Kleant Marianu a Harpagon truhlicu.
 
v  Jean de la FONTAINE
Bájky
 
- začiatkom 18.st sa začína vo svete rozvíjať OSVIETENSTVO - nová spoločenská a politická
   ideológia, ktorá sa snažila v mene rozumu a vedy
   prekonať náboženské ideológie a absolutizmus
   - zdôrazňovalo, že ľudia sú si
  od prírody rovní, teda nemá význam vládnuť
  despoticky ale osvietenecky
   - presadzovalo právo jednotl.
   na slobodu myslenia presvedčenia
  - kládlo dôraz na vzdelanie
v  Denis DIDEROT
Encyklopédia : - 35 zväzkov
   - pokus o zhrnutie všetkých vedných poznatkov, filozofií a remesiel

v  Daniel DEFOE
Robinson Crusoe : - dobrodružný román
 
v  Jonathan SWIFT
Gulliverove cesty : - filozofický román s ostrým satirickým zafarbením
 - kritizuje v ňom pomery v Anglicku
 - rozdelený na 4 diely
  - hlavná postava Gulliver putuje:
· Krajinou liliputánov (trpaslíkov)
· Krajinou obrov
· Cestuje na lietajúci ostrov a ostrov kúzelníkov
· Cestuje do Zeme múdrych koní
 
v  Carlo GOLDONI
- taliansky dramatik , ktorý sa inšpiroval Commediou dell Arte, avšak odstránil z nej
  masky a zaviedol záväzný dramatický text
- napísal:
  Sluha dvoch pánov
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.014