Textové výrazové prostriedky

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: mirka2
Typ práce: Referát
Dátum: 18.03.2022
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 380 slov
Počet zobrazení: 30 083
Tlačení: 1 498
Uložení: 1 316

Textové výrazové prostriedky

REČNÍCKE:

* rečnícka otázka
* rečnícka odpoveď
* rečnícke zvolanie
* apostrofa – rečnícke oslovenie (Stúj noho!) 

ELIPTICKÉ: (výpustkové)

* Aferéza - automobil
* Apokopa - automobil
* Elipsa – vynechanie, výpustka
* Apoziopéza – nedokončená výpoveď
* Asyndeton – spájanie slov alebo viet bez spojok (len čiarky) 

INVERZNÉ: (opačné pomenovanie)

* Inverzia – (Kaluž vosková) – prevrátený slovosled
* Chiazmus – skrížené opakovanie, v ktorom jeden vetný celok má opačný slovosled ako druhý (O práci všetka česť, česť práci všetka) 

OPAKUJÚCE:

* Eufónia – dobrého zvuku
* Kakofónia – zlý zvuk
* Rytmus – opakovanie rovnakých javov v časovej al. priestorovej následnosti
* Paronomázia – zakladá sa na etymológii slov – využíva koreň. morfémy
  Derivácia – (Sto ráz – Stoklásky)
  Antanaklasa – (popol – popoluška)
* Polysyndeton – mnoho spojok (mnoho viazané)
* Anafora – opakovanie slov na začiatku verša
* Epifora – opakovanie slov na konci verša
* Symploké – rovnakým veršom sa začína každá strofa
* Epizeuxa – opakovanie rovnakých slov za sebou v jednom verši
* Epanastrofa – rovnakým slovom končí a rovnakým slovom začína
* Polyptoton – slovo vyskytujúce sa v rôznych pádoch
* Refrén – bezprostredné opakovanie 

DEFORMUJÚCE: (meniace tvar)

* Neologizmy – nové slová v jazyku
* Anakolút – vybočenie z väzby
* Zeugma – nelogická väzba – (zdvihol ruky a oči) 

KRYPTOGRAFICKÉ: (utajené)

* Akrostich – vytvorenie verša na základe prvých slov (písmen) v predchádzajúcich veršoch
* Chronogram – prvé písmená – rímske číslice
* Onomatopoje – citoslovcia (zvukomalebné) 

PERIFRASTICKÉ: (opisné)

* Prirovnanie – (ako)
* Pleonazmus – hromadenie synonymických výrazov (videl som na vlastné oči...)
* Antonomázia – pomenovanie (Karol IV – Otec vlasti)
* Kalambúr – slovná hračka
* Klimax – stupňovitosť - rebrík
* Antiklimax - zoslabovanie 

METAFORICKÉ:

* Kaligram – krásne písmo
* Personifikácia – zosobnenie (zviera)
* Animizácia – druh person. – oživovanie neživých predmetov (kameň)
* Synestézia – spájanie vnemov rôzneho významu – (sladké svetlo)
* Alúzia - narážka
* Oxymoron – spojenie s protikladom – (mŕtvi idú, teplo zimy)
* Metonymia – zámena mien  (kúpiť si Krasku – teda čítať Kraskove knihy)
* Synekdocha – celok je označovaný časťou alebo časť celkom (kŕdle bielych zvoncov – ovce)
* Metafora – prenesenie cudzieho podstatného mena alebo z rodu na druh, alebo z druhu na rod... (Dve štíhle sviečočky – oči) 

SYMBOLICKÉ:

* Symbol - znak
* Alegória – inotaj – inak hovoriť (nepriame pomenovanie) 

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.021 s.
Zavrieť reklamu