Epické divadlo, absurdné divadlo, americká dráma

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: mirka2
Typ práce: Maturita
Dátum: 03.11.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 909 slov
Počet zobrazení: 5 935
Tlačení: 289
Uložení: 326
Moderné umelecké smery vo svetovej dráme – epické divadlo, absurdné divadlo, americká dráma
 
Epické divadlo
- zakladateľ Bertold Brecht
- rozvinulo sa v 30-tych tokoch, kedy už tradičné divadlo nevyhovovalo
- je to dráma s prvkami epiky - dáva prednosť príbehu má však rozprávača (komentátora) príbehu, ktorý vysvetľuje dej alebo konanie jednotlivých postáv
- obľubuje historické témy, lebo dáva prednosť príbehu, príbeh je bez pointy
- používa medzititulky, piesne, songy často nahrádzajú repliku postavy, má veľa postáv
- v divadle nie sú dejstvá, ale scény
- scéna sa mení – prestavuje pred divákom (nezaťahuje sa opona)
- využívajú sa neobvyklé inscenačné techniky (film)
- epické divadlo núti diváka rozmýšľať a zaujať spoločenský alebo občiansky postoj
- ďalší autori: E. Piscator, F. Dürrenmatt, P. Weiss, T. Dorst a ďalší
 
BERTOLD BRECHT (1898 -1950)
- nemecký dramatik, režisér, divadelný teoretik
- pochádza z rodiny architekta
- vyštudoval medicínu
- bol povolaný do armády a na hrôzy vojny reagoval básňami a songami
- žil aj v exile, striedavo vo Švédsku, Dánsku, Nórsku
-  v roku 1948 sa vrátil do Berlína, kde založil divadelný spolok, ktorý zožal veľké úspechy
- pôsobil ako dramatik a režisér v “Berlínskom divadle“, založil princípy epického divadla („nie vžívať sa, ale prežívať“)
 
- dramatická tvorba:

- prelomová hra - Muž ako muž (1. epické divadlo)
- div. hra - Žobrácka opera
- preslávila sa svojimi piesňami a postavou Mackieho Messera (vodca londýnskeho podsvetia)
- kľúčové dielo epického divadla - Matka Guráž a jej deti

- odsúdil vojnu prostredníctvom efektu odpútanosti
- má historický námet - 17.stor., 30-ročná vojna
- hlavná postava - žena - Matka Guráž (Anna Fierlingová) - má drsné spôsoby, má dvoch synov a jednu nemú dcéru
- M.G. - obchodníčka, so svojím obchodníckym vozom tiahne Európou so švédskymi vojskami
- vojna ju živí, prežíva strasti (príde o majetok, stratí dvoch synov a nakoniec aj nemú dcéru)
- príde o všetko a stále nechápe, že vojna ju o všetko obrala
· Život Galilea
-  vznikla pri príležitosti rozštiepenia uránu nemeckými vedcami
-  idea: autor uvažuje o ľudskom konaní pod tlakom okolností a tiež sa zaoberá zodpovednosťou vedcov voči ľudstvu, zodpovednosťou za výsledky svojej práce
-  Galileo Galilei pod nátlakom inkvizície odvolal svoje názory a trpel výčitkami svedomia
· Kaukazský kriedový kruh- veľmi experimentálna hra
-  strieda sa tam voľný verš s rytmizovanou prózou a v jazyku sú orientálne a ľudové prvky
-  inšpirovaný orientálnymi príbehmi
-  zachytil zápas dobra a zla
-  rozprávačom príbehu je spevák a hovorí o udalostiach, ako kaukazský ľud povstal proti gubernátorovi (zabili ho)
-  jeho žena pri úteku z paláca zabudne na svoje dieťa, ujme sa ho slúžka
-  pri spore o dieťa sudca rozkáže obom ženám, aby nad kriedovým kruhom držali dieťa za ruky
-  slúžka sa bojí, že dieťaťu ublíži a odmieta
-  sudca hodnotí, že pravou matkou je slúžka
 
Absurdné divadlo
- divadelná forma existencializmu
- filozoficky vychádzala z existencializmu, je depresívne
- vylúčilo z drámy dej, zápletku aj rozuzlenie
- scény na seba nenadväzujú
- monológy, dialógy sú často nelogické, neosvetľujú dej (ak by tam mal byť)
- o postavách a ich motivácií nič nevieme, hrdina je osamelý
- je to groteska o absurdnosti života
 
EUGEN IONESCO
–  zakladateľ absurdného divadla, franc. dramatik rumunského pôvodu
–  dramatická tvorba:

- Nosorožec
- Kráľ umiera
- Plešivá speváčka

–  nadväzuje na dramatickú tradíciu
–  prvé absurdné dielo
–  všedné javy – absurdita

- Stoličky - starí manželia sa rozhodnú spáchať samovraždu

–  pred smrťou sa rozhodnú pozvať si hostí a rečníka, ktorý by mal vysloviť ich posolstvo
–  hostia neprídu, existujú len v mysliach manželov a sú ako stoličky (38)
–  na záver príde rečník, ktorý vydáva neartikulované zvuky, pretože niet nijakého posolstva, ktoré by mohol človek odovzdať druhým
 
SAMUEL BECKETT (1906 - 1989)
–  dramatik, prozaik írskeho pôvodu, tajomník Jamesa Joycea
–  písal anglicky, francúzsky (väčší úspech), v r. 1969 dostal Nobelovu cenu
–  "Bol to veľký spisovateľ, písal na hranici reálna a nereálna a bytostne ohmatal kostru absurdity."
–  vychádzal z existencializmu a tvrdil, že bezútešnosť sa prejavuje hlavne pred smrťou
· divadelná hra – Čakanie na Godota
–  dá sa interpretovať z rôznych hľadísk
–  bola hraná na všetkých divadelných scénach
–  idea: človek celý život čaká na niečo, čo môže pozitívne zmeniť jeho život, ale čo neprichádza (= Godot = Boh?)
–  1. dejstvo:
–  Vladimír a Estragón sú tuláci, ktorí trávia čas nezmyselnými rozhovormi
–  čakajú na pána Godota, ktorý má rozhodnúť o ich živote
–  nevedia o ňom nič, ani či ho dobre čakajú a prečo
–  scéna je oživená príchodom agresívneho pána Pozza a jeho oddaného sluhu Luckieho
–  na záver príde chlapec, ktorý oznámi, že Godot nepríde
–  2. dejstvo:
–  je rovnaké ako prvé, len pán Pozzo je slepý a odkázaný' na pomoc sluhu
–  na záver príde tiež chlapec, ktorý oznámi, že Godot nepríde
· hry Posledná páska, Koniec hry, Ó, krásne dni
· v závere života napísal divadelnú hru Obraz
– bola zložená z jednej vety a tá mala 1200 slov
· Búrlivé ticho
– 3 dejstvá a 1800 slov
 
Skupina rozhnevaných mladých mužov
–  vznikla v Anglicku, najprv v dráme potom v próze .-
–  dráma: Obzri sa v hneve -(tento termín vymyslela kritika) - touto divadelnou hrou založil John Osbome skupinu rozhnevaných mladých mužov
–  sú to predovšetkým ľudia, ktorí sa búrili proti meštiactvu a jej konformite
–  odmietali robiť profesionálnu kariéru
–  sú osamelí, bezmocní, neschopní riešiť svoje životné problémy a vytvoriť harmonické vzťahy .
–  vyšli z myšlienok existencializmu, sú to mladší bratia beatnikov
 
JOHN OSBORNE (1929 - )
–  zakladateľ skupiny rozhnevaných mladých mužov
–  narodený v Londýne, predstaviteľ anglickej drámy, herec, novinár
· divadelná hra – Obzri sa v hneve
–  psychologická dráma
–  idea: krutá výpoveď mladej generácie hľadať životnú perspektívu
–  ich vzbura proti konvencií je bezmocná a plná hnevu
–  je o vzťahu dvoch ľudí
–  Jimmy Porter žije v 1- izbovom byte s mladou ženou Alicou, kamarátom Cliffom aHelenou
–  Jimmy je intelektuál z robotníckej rodiny, má 25 rokov, vysokoškolské vzdelanie a predáva cukríky na ulici
–  Jimmyho hnev voči spoločnosti a životu sa obracia proti Alici a priateľovi Cliffovi(=dobrák)
–  Alica tají pred Jimmym, že čaká dieťa, aby situáciu nechápal ako citové vydieranie
–  Helena dá správu jej rodičom a tí si ju odvezú domov
–  Jimmy žije krátko s Helenou ale aj s ňou má vzťah komplikovaný
–  Alica príde o dieťa a prvý krát prežíva hlboké sklamanie !
–  záver je smutno-ironický: manželia si k sebe hľadajú cestu opatrne a bolestne
–  nóvum hry je:
1)  v surovom a dokumentárnom realizme, ktorým zachytáva autor obyčajný príbeh charakterovo neujasnených hrdinov, naplnený pálčivými sociálnymi otázkami
2)  oproti inej dráme niesol dlhé repliky postáv
 
FRIEDRICH DÜRRENMATT (1921-1991)
–  predstaviteľ švajčiarskej drámy, bol prozaik, dramatik
–  vyštudoval teológiu, filozofiu, literatúru
–  v jeho dráme sú prvky expresionizmu, epického divadla, absurdného divadla
–  vo svojich hrách zachytil rozporuplnosť mizerného človeka ale aj celého ľudstva
· divadelná hra – Fyzici
– má prvky grotesky a absurdity
– idea: uvažuje o zodpovednosti vedcov za svoje objavy
– nebezpečenstve poznania
– hlavné postavy: Móbius, Newton, Einstein
– traja fyzici sa nechali zavrieť na psychiatrií, aby uchránili svet pred svojimi poznatkami
– zabili svoje ošetrovateľky, aby presvedčili, že sú blázni, ale obeť je zbytočná, lebo primárka Matilda je šialená a zmocní sa ich objavov a ovládne svet
– 3 možnosti: .
– l. Fyzik - hovorí, že nie sme zodpovední za svoje objavy
– 2. Fyzik - fyzik by sa maj stať politikom, aby dokázal dohliadať na to, CO sa robí s jeho objavmi
– 3. Fyzik - sme zodpovední za svoje objavy a preto by ich mal fyzik chrániť pred ľudstvom
· divadelná hra – Návšteva starej dámy
– tiež na hranici absurdity
– stará dáma Claire príde do rodného mestečka a ponúkne mestu miliardu dolárov, ak zabijú jej bývalého milenca Alfréda, ktorý ju niekedy tehotnú opustil a mesto ju vyhodilo (príde už aj s pripravenou truhlou)
– v závere by Alfréd aj rád odišiel z mesta, ale nie je mu to umožnené
– nájdu ho mŕtveho a všetci klamú, že ide o samovraždu (nikto po tom nepátra)
– Claire to tiež nezaujíma, dá peniaze mestu a odváža si mŕtveho Alfréda v truhle
– idea: hovorí o vplyve peňazí na ľudský charakter (davová psychóza)
· divadelná hra - Kráľ Ján
– historický námet od Shakespeara
· Anjel prichádza do Babylonu
·  Augiášov chliev
 
Americká dráma po roku 1945
 
–  bol zložitý proces, autori sa usilovali o pravdivý obraz spoločnosti, ale mali tendencie k experimentovaniu a hľadaniu nových pohľadov
–  vychádzali z realistických tradícií Henricha Ibsena a Antona Pavloviča Čechova
 
ARTHUR MILLER (1916-  )
–  pôvodom žid, pochádzal z obchodníckej rodiny a vystriedal veľa povolaní
–  nadväzoval na Ibsena (jeho tradície)
–  dramatická tvorba:
1)  zdôrazňoval myšlienky aktívneho humanizmu
2)  na zložitých spoločenských vzťahoch zachytával aj zložité medziľudské vzťahy
· divadelná hra – Všetci moji synovia
– zachytáva večný generačný problém medzi rodičmi a deťmi, ktorý prechádza až do roviny neporozumenia jednotlivca a spoločnosti
– napísané podľa skutočnej udalosti
– spoločensko – kritická hra ktorá hovorí o výrobcovi lietadiel – továrnikovi Kel1erovi, ktorý v II. svetovej vojne dodával amer. armáde chybné súčiastky a tak zapríčiní smrť mnohých letcov a aj svojho syna
· divadelná hra – Smrť obchodného cestujúceho
–  mala veľký úspech
–  idea: obžaloval spoločnosť a jej kruté zákony, vyhráva v nej len najsilnejší a najvýkonnejší jedinec
–  životný úspech v americkej spoločnosti = strate morálky
–  hlavná postava - obchodný cestujúci - Willy Loman - typický Američan, predáva galantériu
–  životné šťastie hľadá v úspechu, v peniazoch a majetku (na všetkých cestách podvádza svoju ženu)
–  kým sa mu darí, je spokojný, suverénny, krátko pred penziou stratí zamestnanie a je absolútne neschopný prispôsobiť sa zmeneným udalostiam
–  zastaví sa a prehodnocuje svoj život, dostane sa do depresie a spácha samovraždu, ale tak že vyzerá ako nešťastie, aby rodina dostala jeho životnú poistku - tú majú na to, aby ďalej prežívali v amer. spoločnosti, ktorá je často bezohľadná a zákerná
· divadelná hra – Salemské bosorky (Skúška ohňom)
– bola to reakcia na jeho prenasledovanie výborom pre neamerickú činnosť, v ktorom ho obvinili zo sympatií ku komunizmu
– spracúva historický námet zo 17. storočí, bol to známy proces proti čarodejniciam v novoanglickom meste Saleme
– ústredným problémom hry je sloboda myslenia, otázky viny a zodpovednosti za seba a iných
· divadelná hra – Po páde
– kritika ju odsúdila, ale mala úspech u divákov
– analyzoval v nej svoj život, svoje dve nevydarené manželstvá
– príťažlivá postava Maggie (Marilyn Monroe)
· divadelná hra – Cena
– rozoberá vzťah dvoch úplne rozdielnych bratov k sebe navzájom aj otcovi
– jeden z nich bol veľmi úspešný, ale sebecký a druhý bol obyčajný policajt, ktorý obetoval svoju kariéru, aby sa mohol starať o otca
divadelná hra – Rozbité sklo
–  o židoch v USA, ktorí si neuvedomovali a ani si nechceli uvedomiť, čo sa robilo so židmi v Európe počas II. sv. vojny
 
TENESSE WILLIAMS (1914-1983)
–  bol pokračovateľom Čechova
–  v jeho dielach je veľa násilia, alkoholizmu a drogovej závislosti
–  bol si vedomý jeho pochmúrnych hier, ale americká spoločnosť si takéto hry vyžadovala
· divadelná hra - Mačka na horúcej plechovej streche
· divadelná hra – Električka zvaná túžba
–  ukázal v nej, že surovosť víťazí v živote nad túžbou po úprimnosti, čistote a láske
–  hlavná postava - psychicky chorá Blanche, ktorá žije spomienkami na minulosť, jej švagor Stanley ju psychicky trýzni a nakoniec znásilní
–  Blanche končí na psychiatrií, lebo utrpenie, ktoré prežíva, jej nikto neverí
· divadelná hra – Sklenený zverinec
· divadelná hra – Zostup Orfea
– zobrazuje konflikt medzi túžbou po plnohodnotnom živote a prízemnosťou a rasizmom
– spája kresťansko – antické motívy a využíva realizmus a naturalizmus
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.019