Organizačné základy IS

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: tinuska55
Typ práce: Referát
Dátum: 01.11.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 324 slov
Počet zobrazení: 1 479
Tlačení: 94
Uložení: 83

51.  Organizačné základy IS.

Analyzujte vzťah a vplyv organizačnej štruktúry, kultúry, procesov a manažmentu na dizajn a implementáciu IS. Identifikujte hlavné výzvy, ktorým čelia manažéri pri vývoji, dizajne, implementácii a používaní IS v organizácii.
 
Analyzujte vzťah a vplyv organizačnej štruktúry, kultúry, procesov a manažmentu na dizajn a implementáciu IS.
 
Vplyv IS na organizáciu nie je jednosmerný, rovnaký pre všetky organizácie. IS a organizácie sú vo vzájomnej interakcii a navzájom sa ovplyvňujú. Zavedenie nového IS bude vplývať na organizačnú štruktúru, ciele, pracovný dizajn, hodnoty, konkurenciu medzi záujmovými skupinami, rozhodovanie a každodenné správanie sa. Zároveň IS musí byť vytvorený tak, aby slúžil potrebám dôležitých skupín v organizácii a bude navrhnutý podľa štruktúry, cieľov, úloh, kultúry, politiky a manažmentu organizácie. Sila IS transformovať radikálne organizácie zoštíhľovaním organizačnej štruktúry, nebola doposiaľ dokázaná pre všetky typy organizácie. Internet má potenciálne veľký vplyv na organizačné procesy a štruktúru, pretože môže dramaticky redukovať transakcie a náklady.
 
Významné charakteristiky organizácie, ktoré musia IS zohľadňovať zahŕňajú štruktúru, stupne riadenia, typy úloh a rozhodnutí, štýl manažmentu, postoje a potreby pracovníkov, ktorí budú IS používať. Externé prostredie a história organizácie musia byť tiež zohľadnené. Implementácia IS býva často zložitejšia než dizajn, pretože IS potenciálne mení významné organizačné dimenzie ako štruktúru, kultúru, vzťahy, prac. aktivity, ktoré sú často významným odporcom zmien.
 

Identifikujte hlavné výzvy, ktorým čelia manažéri pri vývoji, dizajne, implementácii a používaní IS v organizácii:

Riziká: vysoké pokračujúce investície na udržanie si výhody, v niektorých prípadoch zníženie bariér vstupu (väčší dopyt ako sme schopní uspokojiť), problémy s monopolmi, vysoké riziko, lebo sú vysoké investície a neistý výsledok, IS môže odkopírovať konkurencia, implementácia stratégie IS si vyžaduje mnoho organizačných zmien, a to je tiež zložité dosiahnuť.
 
Budovanie nového IS je forma plánovanej organizačnej zmeny ktorá zahŕňa do tohto procesu mnoho ľudí v organizácii. Pretože IS sú socio-technické jednotky, zmena v IS zahŕňa zmenu v práci, manažmente a zmenu organizácie. Zmena IS vedie k automatizácii, racionalizácii procedúr, redesign procesov- reengineering.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Manažment – teória, metódy, aplikácieOdporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.020