26. Hierarchia stratégií v organizácii

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: tinuska55
Typ práce: Referát
Dátum: 08.11.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 497 slov
Počet zobrazení: 2 441
Tlačení: 159
Uložení: 173

26. Hierarchia stratégií v organizácii

Generálna  stratégia  organizácie.  Konkurenčné  stratégie  strategických  podnikateľských jednotiek. Funkčné stratégie (marketingová, finančná, výrobná, ľudských zdrojov a pod.)
 

LEVELS OF STRATEGY

1)  Stratégia podniku (corporate strategy)
-  v kompetencii vrcholového manažmentu
-  rozvoj podniku ako celku
-  hľadanie štruktúry portfólia podnikateľských aktivít
2)  Konkurenčná stratégia (competitive strategy) - SBU
-  zameranie na súťaž v danom odbore trhu
-  zodpovedá manažment SBU za spoluúčasti vrcholového manažmentu
3)  Funkčné stratégie (functional strategies)
-  rozvíjané podľa jednotlivých funkčných oblastí
-  podpora stratégií vyšších úrovní
-  zodpovedný je manažment strednej línie
-  ide napr. o stratégie marketingu, výskumu a vývoja, výroby, ľudských zdrojov a pod.
 
hierarchické vzťahy medzi stratégiami diverzifikovanej firmy
-  stratégia spoločnosti ® konkurenčná str. SBU ® funkčné stratégie
 

SBU (Strategická Podnikateľská Jednotka)

-  odbor výroby alebo služieb (vyprofilovanú skupinu výrobkov alebo služieb) ktorá si vyžaduje osobitné strategické riadenie
-  hlavné znaky:
-  orientácia na určitú skupinu zákazníkov
-  osobitná konkurencia (osobitné informačné kanály a analýzy externého prostredia)
-  orientácia na určitú špecifickú skupinu dodávateľov
-  využitie osobitných druhov technológie
-  využitie pracovníkov s určitou odbornosťou / kvalifikáciou; špecifické riadenie HR
 

tri typy vzťahov SBU k organizačnej štruktúre podniku

1)  organizačná jednotka (a.s., s.r.o., závod, divízia) sa člení na niekoľko SBU (za org. jednotku tvoríme „podnikateľskú stratégiu; za SBU tvoríme „konkurenčnú stratégiu)
2)  organizačná jednotka je súčasne SBU (za org. jednotku tvoríme podnikateľskú i konkurenčnú stratégiu)
3)  SBU je organizačne začlenená do niekoľkých organizačných jednotiek (a.s., závodov) (za SPJ vytvárame spoločnú „konkurenčnú“ stratégiu pre viac organizačných jednotiek; za každú org. jednotku vytvárame „podnikateľskú“ stratégiu)
 

tri spôsoby stratégií v súvislosti s ich hierarchickou štruktúrou

1)  postup zhora nadol (top/down)
-  zostavujú sa najprv strategické zoskupenia a postupne sa zostavujú stratégie nižších hierarchických úrovní
-  najprv stratégia spoločnosti, potom SBUs, potom funkčné stratégie etc.
-  rýchlejší spôsob
2)  postup zdola nahor (bottom/up)
-  zostavujú sa najprv stratégie na najnižších úrovniach hierarchických stupňov a stratégia zoskupenia sa zostavuje až následne ako zastrešujúca stratégia
-  horizontal communication necessary pre dosiahnutie dohody pre zastrešujúcu stratégiu (najmä na lower levels)
3)  kombinovaný postup
-  vzájomný dialóg medzi hierarchickými úrovňami (vedenie dá základné smery [vision, poslanie, str. ciele, základné črty str.] a vertikálne sa to komunikuje)
-  ide o aplikáciu MBO (Peter Drucker)
 

holdingová forma organizácie

-  základné druhy holdingových spoločností
a)  tradičný holding (rozloženie rizika na SBUs)
-  založená postupom „zhora nadol“
-  materská spoločnosť vkladá kapitál do dcérskych spoločností
-  materská spoločnosť uskutočňuje svoje vlastné podnikateľské aktivity a súčasne podniká prostredníctvom svojich dcérskych spoločností
b)  čistý holding
-  založená postupom „zdola nahor“
-  materská spoločnosť vytvorená zložením akcií svojich dcérskych spoločností
-  materská spoločnosť neuskutočňuje svoje vlastné podnikateľské aktivity, ale podniká iba prostredníctvom svojich dcérskych spoločností
 
-  štruktúra – pyramidálny, radiálny, kruhový typ (najmladší)
-  materská ® dcérska ® vnukovská ® pravnukovská
-  50+50 = spoločný podnik
-  <20-50) = pridružený podnik
-  (0-20) = finančná investícia
-  rozhodujúci nie je podiel na ZI, ale podiel hlasovacích práv
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Manažment – spoločný základ, FM UKOdporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.018