Autentifikačné zariadenia a postupy

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: tinuska55
Typ práce: Referát
Dátum: 10.11.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 483 slov
Počet zobrazení: 1 636
Tlačení: 101
Uložení: 101
Aké existujú autentifikačné zariadenia a postupy? Prostriedky a postupy pri zabezpečovaní sietí. Kryptografické systémy a šifrovacie protokoly. Aké sú základné bezpečnostné princípy?
 
Autorizácia je postup, vedúci k poskytnutiu, alebo odmietnutiu prístupu na základe práv pridelených autoritou, alebo odmietnutia prístupu na základe práv pridelených autoritou. Spravidla jej predchádza autentifikácia, teda overenie identity
 
Autentifikácia na znalostnej báze: Autentifikačnému systému predkladám dôkaz o tom, že mám znalosť o istej informácií. Sem patrí autentifikácia všetkými druhmi hesiel a PIN čísel. Heslo sa systému predkladá buď priamo v otvorenej forme, alebo sa pri dokazovaní jeho znalosti vyžaduje istý spôsob interakcie (systémy výzva - odpoveď).

Autentifikácia na báze vlastníctva:
Predkladám dôkaz o vlastníctve istej veci. Do tejto kategórie patria všetky systémy čipových a magnetických kariet, prístupových kalkulátorov a hardvérových kľúčov. Dôkaz o vlastníctve predmetu sa väčšinou realizuje nepriamo dokazovaním vlastníctva informácií na predmete uložených (prístupové kalkulátory) alebo poskytnutím celého predmetu na preskúmanie (karty s magnetickým prúžkom).

Autentifikácia na báze danosti:
Dokazujem svoju identitu pomocou svojho neoddeliteľného materiálneho základu. Všetky biometrické metódy patria do tejto kategórie a dokazujú identitu človeka na základe jeho vonkajších telesných znakov (zrenica, dúhovka, odtlačok prstu) alebo jeho životných prejavov (analýza reči, podpisu).
 
V praxi sa jednotlivé tieto triedy navzájom kombinujú, aby sa tak dosiahol celkový vyšší stupeň bezpečnosti autentifikačného procesu. Na príklade systému bankomatov je skombinovaná autentifikácia vlastníctvom magnetickej karty a znalosťou PIN kódu.
 
Postupným vývojom kryptografie dochádalo k deleniu jednotlivých typov kryptografických algoritmov do niekoľkých základnych skupín. Najznámejšie, najzákladnejšie a najjednoduchšie delenie je na:
- symetrické šifry,
- nesymetrické šifry

Podrobnejšie členenie:
- tradičné šifry,
- klasické techniky,
- substitučné šifrovacie systémy,
- transpozičné šifrovacie systémy,
- moderné techniky,
- symetrické šifrovacie systémy,
- šifry s verejným kľúčom,
- asymetrické šifrovacie systémy.

Najbežnejšie používané symetrické algoritmy sú Rivest Cipher 5 (RC5), Data Encryption Standard (DES), International Data Encryption Algorithm (IDEA), Blowfish Skipjack a AES.
 
SSH je protokol slúžiaci na bezpečné prihlásenie na vzdialeného systém alebo na bezpečné pripojenie na iné sieťové služby cez sieť, ktorá nie je bezpečná.
 

Protokol SSH pozostáva z troch častí:

- SSH-TRANS: Protokol transportnej vrstvy, zabezpečujúci autentifikáciu servra a bezpečný prenos utajených údajov. Nepovinne môže robiť aj kompresiu a dekompresiu. Tento protokol je obyčajne postavený na TCP/IP vrstve, ale môže byť postavený na ľubovoľnom protokole zabezpečujúcom spoľahlivý dátový tok.
- SSH-USERAUTH: Protokol autentifikácie používateľa, teda klientskej strany. Beží nad transportnou vrstvou.
- SSH-CONN: Spojový protokol, ktorý multiplexuje jeden šifrovaný kanál na niekoľko logických kanálov. Beží nad protokolom autentifikácie používateľa.
 
Úroveň bezpečnosti informačných systémov je daná priamo človekom, ktorý ho vytvoril, používa a stará sa oň.  Túto úroveň ovplyvňuje mnoho faktorov, napríklad:

- celková kvalita a kvantita celého informačného systému,
- chyby, ktoré vznikli pri tvorbe systému a môžu vytvárať predpoklady na vznik ďalších chýb,
- nevhodná a nedostatočná starostlivosť o informačný systém, lajdáctvo, nezodpovedný prístup a povrchnosť pri prevádzke systému,
- nezanedbateľný vplyv vonkajšieho, ale aj vnútorného okolia, neoprávnené používanie systému, možné útoky na systém atď.,
- nebezpečné toky dát v systéme, akceptovanie údajov z nelegitímnych zdrojov, preventívna ochrana, kontrola, a zavádzanie korekčných opatrení na zvýšenie úrovne bezpečnosti.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#symetrické čísla


Odporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.019