Vzorové príklady a otázky ku skúške z predmetu Modelovanie ekonomických a finančných procesov

Vzorové príklady a otázky ku skúške z predmetu Modelovanie ekonomických a finančných procesov

DOKUMENT V PRILOŽENOM PDF DOKUMENTE NIŽŠIE. 

ZONES.SK - Zóny pre každého študenta
https://www.zones.sk/studentske-prace/manazment/14828-vzorove-priklady-a-otazky-ku-skuske-z-predmetu-modelovanie-ekonomickych-a-financnych-procesov/