Pojem organizačné správanie – dôvod, misia a stratégia organizácií

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: Chlapec primak (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 27.08.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 238 slov
Počet zobrazení: 456
Tlačení: 17
Uložení: 19

Vysvetlite čo rozumiete pod pojmom organizačné správanie a prečo je dôležité pre manažérov. Pôvod organizácií. Dôvod, misia a stratégia organizácií. OB a manažment. 

Organizačné správanie je interdisciplinárny prístup k manažmentu ľudí v pracovnom procese. Jeho poslaním je štúdium správania sa ľudí a na základe takto získaných poznatkov zdokonalenie manažmentu ľudí v pracovnom procese. Predmetom skúmania organizačného správania sú jednotlivci, skupiny, organizačné procesy a organizačná dynamika.

Prečo je OB dôležité pre manažérov:

- manažéri sú zodpovední za prácu ktorú dosahujú prostredníctvom výkonnosti ľudí

- pracovná sila sa mení

- očakávania zákazníkov sa menia

- organizácie sa menia

- výsledok – manažéri sa musia tiež meniť (ľudia nemajú radi zmeny, je potrebné robiť zmeny, ale ľudia na nechcú)

Misia a stratégia org.:

- cieľ – vytváranie tovarov a služieb pre zákazníkov

- misia a poslanie – upútať pozornosť členov organizácie a zainteresované strany

- stratégia – spôsob ako zostať v konkrétnom prostredí konkurencieschopní

- stakeholders – ľudia a skupiny s podielom v spoločnosti (nemá s firmou nič spoločné ale dokáže ovplyvniť chod org.)

- organizačná kultúra – spoločné hodnoty ktoré ovplyvňujú správanie členov org.

- rozmanitosť pracovnej sily – podstatné rozdiely v závislosti od pohlavia, rasy, etnického pôvodu, veku a sexuálnej orientácie

- organizačná efektívnosť – udržať vysoký výkon pri plnení poslania a cieľov

Organizáciu tvoria ľudia, ktorí vykonávajú činnosti na princípe deľby práce za účelom dosiahnuť spoločný cieľ - ktorý je cieľom organizácie.

Dôvod org.: Organizácie vznikajú preto, lebo jednotlivec má limitované možnosti na dosiahnutie určitých cieľov. Tieto ciele možno dosiahnuť iba spoločným úsilím viacerých ľudí.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#pracovný výkonnosť jednotlivca

Organizačné správanie - vypracované otázky ku skúške

Diskusia: Pojem organizačné správanie – dôvod, misia a stratégia organizácií

Pridať nový komentár


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.016