Ochota k výkonu a motivácie k práci

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: primak (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 27.08.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 204 slov
Počet zobrazení: 701
Tlačení: 36
Uložení: 32

Ochota k výkonu a motivácie k práci. Čo je motiváciou k práci a prečo je motivácia dôležitá

Ochota k výkonu – motivácia z nášho pohľadu je dôležitá, lebo pomôže pochopiť rozdiely vo výkonnosti viacerých ľudí. Motivácia je potrebná, lebo môžeme donútiť ľudí pracovať aj efektívne. Ak chceme aby ľudia pracovali efektívne, musíme navodiť ľudí na to, že chcú pracovať. Existuje individuálny motivačný program.

Motivácia je rôzna u rôznych ľudí avšak môže byť odlišná aj u jedinca samotného v rôznom čase. Význam motivácie spočíva v aktivizovaní jedinca, v zameraní správania určitým smerom - na dosiahnutie určitého cieľa, na naplnenie potreby, po čom nasleduje pocit uspokojenia.

V súvislosti s motiváciou vystupuje pojem motív. Motív možno chápať ako hnaciu silu človeka, ako aktivačný činiteľ vyplývajúci z pohnútok, cieľov, potrieb či záujmov človeka. K základným vlastnostiam motívov patrí sila, smer a trvanie motívu.

Motív a potreba, motív a snaha sú navzájom späté. Znakom potreby je jej nedostatok alebo presýtenie, čo sa prejavuje v túžbach, požiadavkách človeka. Človek sa snaží svoje potreby, túžby uspokojiť, a tak si navodiť pocit spokojnosti. Snaha je daná intenzitou, akou sa jedinec snaží daný cieľ dosiahnuť a vplýva na výkon jedinca. Z hľadiska organizácie je dôležité, aby potreby i snahy, aby motivácia ľudí bola v súlade s cieľmi a potrebami organizácie.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#motivácia #Kariérna motivácia #práce a výkon

Organizačné správanie - vypracované otázky ku skúškeOdporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.033