Postavenie značky v produktovej stratégii

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: primak (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 28.08.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 204 slov
Počet zobrazení: 804
Tlačení: 51
Uložení: 49

Postavenie značky v produktovej stratégii

Značka – dôležitá súčasť produktu, pridáva mu na hodnote

- zahŕňa meno, názov, znak, symbol, dizajn alebo ich kombináciu

- jej úlohou je identifikovať produkt a odlíšiť ho od produktu konkurencie

Značka a stratégia tvorby značky

- stratégia tvorby značky :

 • názov značky musí približovať užitočnosť a kvalitu
 • má sa ľahko vyslovovať, spoznať a pamätať
 • má mať schopnosť odlíšenia
 • ľahko preložiteľná do iných jazykov
 • vhodná na registráciu a právnu ochranu

Typy značiek :

 • Globálna
 • Jedna značka adaptovaná pre jednotlivé lokálne trhy
 • Rôzne značky pre ten istý produkt na rôznych trhoch

Hodnota značky :

 • Peňažná hodnota – dodatočný príjem z predaja značkového produktu oproti predaju identického, ale neznačkového
 • Nehmotná hodnota – možnosť dodatočného benefitu, napr. stotožnenie sa so svetovou hviezdou
 • Vnímaná kvalita – vnímanie kvality a imidžu prisudzovaných značkovému produktu

Medzinárodná právna ochrana značky

Chránená obchodná značka (Trademark) - poskytuje právnu ochranu registrovaných obchodných značiek

Copyright – výhradné právo reprodukovať, publikovať a predávať diela z oblasti literatúry, kultúry, umeleckých prác

Na označovanie produktov sa napr. uvádza :

 • kód EAN (European Article Number), ktorý slúži na automatickú identifikáciu údajov o produkte
 • značka „Environmentálne vhodný výrobok“
 • „Ekologicky šetrný výrobok“
 • Certifikačné značky
 • Označovanie elektrospotrebičov štítkami podľa spotreby elektrickej energie
 • Označenie kvality, dátumu výroby a najneskoršej spotreby
 • Označenie krajiny pôvodu, zloženia produktu a prídavných látok
 • Označenie balenia liehu kontrolnou pásku

Proces budovania a riadenia značky z pohľadu racionálneho marketingového riadenia

Udržateľná značka je ekonomicky stála a asociácie, s ktorými sa spája v mysliach zákazníkov a ostatných stakeholderov by mali súvisieť so sociálnou spravodlivosťou a ekologickou udržateľnosťou.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#karl may- SLACHETNOST OLD SHATTERHANDA- REFERAT #Značka #šľachetnosť old shatterhanda

Marketing – vypracované otázky na štátniceOdporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.017