Medzinárodný marketing a medzinárodný obchod

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: primak (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 28.08.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 228 slov
Počet zobrazení: 995
Tlačení: 75
Uložení: 72

MEDZINÁRODNÝ MARKETING A MEDZINÁRODNÝ OBCHOD

Medzinárodný marketing ako podnikateľská filozofia

 – filozofia vedenia firmy orientovaná na zahraničné trhy a zameraná na umiestnenie tovarov a služieb na týchto trhoch

- mal by byť chápaný ako filozofia a podnikateľská koncepcia orientovaná na zahraničné trhy a zameraná na optimálne umiestňovanie produktov na týchto trhoch

- sú tu prítomné dva prístupy :

  • Postupný - uplatňuje exportný marketing → uplatňuje sa individuálne pre konkrétny národný trh
  • Globálny – následok procesov globalizácie → zdôrazňuje podobnosť jednotlivých trhov a hľadá homogenitu na heterogénnych trhoch

Medzinárodný marketing pristupuje k jednotlivých trhom individuálne, snaží sa o dôslednú adaptáciu na miestne podmienky a požiadavky trhu. V uvedených dvoch prístupoch sa odráža základný problém medzinárodného marketingu, ktorým je miera štandardizácie a miera adaptácie.

Koncepcia medzinárodného marketingu

- je založená na rešpektovaní a zohľadňovaní podmienok širšieho priestoru podnikania než je domáci trh

- je to marketing presahujúci národné hranice

- orientuje sa na širšie dimenzie ako sú dimenzie domáceho trhu

- výrazná odlišnosť od marketingu orientovaného na domáci trh je odlišnosť prostredia, na ktoré sú zamerané marketingové činnosti

- dôraz sa kladie na získavanie informácií o jednotlivých trhoch

- rozlišujeme tri základné koncepcie medzinárodného marketingu :

  1. exportný marketing – vývozný
  2. globálny marketing
  3. interkulturálny marketing – medzinárodné marketingové riadenie

- základné rozhodnutia v medzinárodnom marketingu :

  • o expanzii do zahraničia
  • o tom, na ktoré trhy vstúpiť
  • o forme vstupu na zahraničný trh
  • o marketingovom programe
  • o organizácii marketingu

Globálny marketing

- predstavuje hľadanie spoločných znakov na často rôznorodých, heterogénnych trhoch a vytváranie jednotných marketingových stratégií

Vzťah medzinárodný marketing – medzinárodný obchod

- medzinárodný marketing nemôže existovať bez medzinárodného obchodu, lebo obsahuje aktivity, ktoré presahujú národný rámec a priamo súvisia s transferom produktov i kapitálu cez hranice národných trhov

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Marketing – vypracované otázky na štátniceOdporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.019