Medzinárodné marketingové prostredie

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: primak (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 28.08.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 343 slov
Počet zobrazení: 970
Tlačení: 61
Uložení: 62

MEDZINÁRODNÉ MARKETINGOVÉ PROSTREDIE

Skúmanie medzinárodného marketingového prostredia

- faktory medzinárodného prostredia :

 • medzinárodný systém obchodu – patria sem reštrikcie obchodu :
 1. a) colné tarify – dovozné clá, ktoré stanoví zahraničná vláda na dovoz určitých produktov
 2. b) dovozné kvóty – určujú výšku objemu dovozu tovaru, najprísnejšia forma je embargo (úplný zákaz tovaru)
 3. c) necolné bariéry – napr. zaujatosť voči konkurenčnej ponuke firmy alebo produktu

- faktory, ktoré podporujú obchodnú výmenu :

 1. a) ekonomické spoločenstvá – skupina štátov, ktoré sa spájajú v záujme spoločného cieľa (napr. EÚ, NAFTA..) → sú zamerané na vytvorenie jednotného trhu prostredníctvom odstraňovania bariér pri vzájomnom obchode
 • ekonomické prostredie – hospodárstvo krajiny odzrkadľuje odvetvová štruktúra a výška dôchodku na obyvateľa

- rozlišujeme štyri typy odvetvovej štruktúry :

 1. a) rozvojové ekonomiky – prevaha jednoduchej poľnohospodárskej výroby
 2. b) ekonomiky exportujúce suroviny – bohaté na prírodné zdroje a ich exportom si zabezpečujú rozvoj
 3. c) industrializujúce sa ekonomiky – nižší podiel priemyselnej výroby, potreba dovozu
 4. d) industriálne ekonomiky – sú hlavní exportéri vysokosofistikovaných výrobkov, služieb, investícií
 • politicko-právne prostredie – potreba zohľadniť postoj voči nákupom zo zahraničia, politickú stabilitu, menovú politiku štátu a výmenné kurzy
 • kultúrne prostredie – urobiť si pred vstupom na trh prieskum názorov spotrebiteľov a ich spôsob používania produktov → zaujímať sa o národné zvyky, tradície a tabu

Vplyv prostredia na marketingové rozhodnutia

- v medzinárodnom marketingu existuje päť základných rozhodnutí :

 • rozhodnutie o expanzii do zahraničia
 • rozhodnutie o tom, na ktoré trhy vstúpiť
 • rozhodnutie o forme vstupu na zahraničný trh
 • rozhodnutie o marketingovom programe
 • rozhodnutie o organizácii marketingu

- týmto rozhodnutiam musí predchádzať skúmanie medzinárodného marketingového prostredia

- pred vstupom na zahraničný trh je potrebné prehodnotiť vnútorné aj vonkajšie prostredie, v ktorom firma zamýšľa pôsobiť → najmä politické, ekonomické, socio-kultúrne, technologické a legislatívne faktory

Dôvody vstupu na zahraničné trhy :

 • diverzifikácia trhu
 • malé alebo stredné domáce trhy
 • úspory z veľkosériovej výroby
 • medzinárodná produkcia
 • vzťahy k zákazníkom
 • medzinárodná konkurencia
 • nové príležitosti na rozvoj podnikania,
 • nový zdroj zisku,
 • pomoc domácej ekonomike,
 • nové pracovné miesta,
 • podpora výskumu a vývoja organizácie
 • atraktívnosť nových trhov a prostredia
 • oslobodenie od cla a daní
 • príspevky na novo vytvorené miesta
 • príspevky na rekvalifikáciu pracovných síl
 • poskytnutie pozemku a infraštruktúry za symbolickú cenu

Bariéry v systéme medzinárodného obchodu :

 1. colné tarify – dovozné clá, ktoré stanoví zahraničná vláda na dovoz určitých produktov
 2. dovozné limity – určujú výšku objemu dovozu tovaru, stanovenú importujúcou krajinou pre určité kategórie produktov
 3. embargo – úplný zákaz dovozu určitých druhov tovaru
 4. regulácia devízovej výmeny – limituje objem cudzej meny a výmenné kurzy voči ostatným menám
 5. necolné bariéry – zaujatosť voči konkurenčnej ponuke alebo voči štandardu produktu
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#politicko-právne prostredie ČR #trhove prostredie #Ekonomicke rozhodnutie

Marketing – vypracované otázky na štátniceOdporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.021