Využitie papiera

Využitie papiera
Noviny sú hmotnostne ľahká publikácia na jedno použitie, zvyčajne vytlačená na lacnom papieri nazývanom novinový papier. Noviny môžu obsahovať všeobecné alebo špeciálne témy a môžu byť publikované denne, týždenne, dvojtýždenne, mesačne, dvojmesačne, štvrťročne atď. Všeobecné noviny sú zvyčajne denníky nových správ na mnoho tém. Môžu obsahovať správy zo sveta, ekonomiky, športu a komentáre. Mnohé obsahujú aj správy o počasí a predpovede. Noviny často obsahujú fotografie na ilustráciu článkov, inzerciu,  kreslené seriály, kurzy devíz a valút v bankách atď. Väčšina novín vychádza denne (denníky), často s výnimkou nedele a štátnych sviatkov. Týždenníky vychádzajú raz týždenne a zvyčajne sú menšie a menej prestížne ako denníky. Venujú sa dôkladnejšie jednej téme a zväčša sú tlačené na kvalitnejší papier. Publikujú sa aj noviny na špecifické témy ako správy pre obchodníkov v danom priemysle, pre záujemcov o určitý druh aktivity alebo životný štýl atď.

Kniha je zošitý alebo zlepený zväzok listov alebo skladaný hárok papiera, kartónu, pergamenu alebo iného materiálu, popísaný, potlačený alebo prázdny, s väzbou a prebalom. V širšom zmysle je to akýkoľvek hmotný predmet sprostredkujúci svojim používateľom znalosť literárnych a iných textov. Iná definícia knihy je, že je to literárna práca alebo hlavný oddiel tejto práce. Knižničná a informačná veda definuje knihu ako monografiu na jej rozlíšenie od periodických publikácií, ako sú časopisy alebo noviny. Poznáme rôzne typy kníh poznámkové knihy, albumy, zapisovacie denníky, alebo jednoducho denníky. Jednoduchá kniha určená na zapisovanie majiteľových súkromných osobných udalostí sa volá osobný denník. Obchodníci používajú účtovné knihy. Vytlačené školské knihy pre študentov, určené na štúdium sa obvykle volajú skriptá alebo učebnice. Žiaci základných a stredných škôl často používajú pracovné zošity, ktoré bývajú publikované s voľným miestom slúžiacim na to, aby si študenti precvičovali nadobudnuté vedomosti dopisovaním do kontextu. Knihy s technickými informáciami ako niečo vyrobiť, ako niečo funguje, alebo ako niečo používať sa volajú manuály. Encyklopédia je kniha alebo súbor kníh s článkami o mnohých témach. Kniha, ktorá obsahuje slová v abecednom poradí a k nim nejaký ekvivalent, sa volá slovník. Kniha s kolekciou máp sa volá atlas.

List z tuhšieho papiera alebo z plastu na zápis, súpis a podobne, kartička, lístok, napr. kartotečná karta. Ďalšie využitie papiera: hracia karta so symbolmi pre spoločenské hry, vykladacie karty, doručovacie karty, nákladné karty, rôzne tlačivá, ďalej to môžu byť platobné, cestovné, bankové, telefonické, optické alebo čipové karty. Z papiera sú tiež pohľadnice, korešpondenčné a cestovné lístky, alebo vstupenky. Aj niektoré spoločenské hry môžu byť z papiera, napríklad karty, s tým môže súvisieť aj vykladanie kariet. Z papiera sú aj kalendáre, ale taktiež to môžu byť kartónové krabice na balenie krehkých alebo malých vecí.
ZONES.SK - Zóny pre každého študenta
https://www.zones.sk/studentske-prace/matematika/8249-vyuzitie-papiera/