Monitor 9 MAT - výsledky a odpovede 2014

Monitor 9: Výsledky a odpovede z Testovania 9 - 12. marec 2014
MONITOR 9 MATEMATIKA -
Overené učiteľkou - Neoficiálne výsledky.

1. 10
2.42
3.21
4.84
5.30
6. 9,7 kg
7.24
8.13,76
9.1680
10. 2,76
11.C 8.E v 2. polroku B 9.E prvý polrok
12.A 7 - x
13.D 29
14.B 1000-krát
15.C 25%
16. D
17.C chýbal štvorec vľavo dolu
18.A Filip dobre, Tibor zle
19.D 17
20.B 30 €

Monitor 9 SJL - výsledky a odpovede 2014
Monitor 9 MAT - výsledky a odpovede 2014


Testy tu: https://monitor9.zones.sk/testovanie9/
ZONES.SK - Zóny pre každého študenta
https://www.zones.sk/studentske-prace/matematika/8545-monitor-9-mat-vysledky-a-odpovede-2014/