Ihlan vzorce

Ihlan vzorce
Ihlan je teleso, v ktorom sú rohy rovinného mnohouholníka priamočiaro spojené s bodom, ktorý sa nachádza mimo tejto roviny. Rovinný mnohouholník predstavuje podstavu ihlana a bod, ktorý sa nachádza mimo roviny je vrchol ihlana.

Povrch a objem ihlana
S = Sp + Spl
Sp = a2 Spl = 4. a.va/2
V = 1/3 . v . Sp

v - výška ihlanu
Sp- Obsah podstavy
Spl – Obsah plášťa
ZONES.SK - Zóny pre každého študenta
https://www.zones.sk/studentske-prace/matematika/8574-ihlan-vzorce/