Trigonometria - história

Prírodné vedy » Matematika

Autor: milena (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 26.03.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 118 slov
Počet zobrazení: 4 145
Tlačení: 405
Uložení: 398
Trigonometria - história
Trigonometria(z gréčtiny trigona-tri uhly a metro-merať) je disciplína matematiky,
ktorá sa zaoberá praktickými úlohami s uhlami a trojuholníkmi s využitím goniometrických funkcií.  Začiatky trigonometrie siahajú až ku starovekému Egyptu, civilizáciám Babylončanov a údoliam rieky Indus pred 3000 rokmi. Okolo roku 150 pred Kristom, grécky matematik Hipparchos napísal trigonometrické tabuľky na vyriešenie problémov s trojuholníkmi.

Okolo roku 100 pred Kristom, grécky matematik Ptolemaios ďalej rozvinul trigonometrický aparát. Dnes sa trigonometria využíva v astronómií na meranie vzdialenosti susedných hviezd, v geografii na meranie vzdialenosti medzi orientačnými bodmi a satelitných navigačných systémoch. Trigonometria sa aplikuje aj v akustike, optike, teórii pravdepodobnosti, biológii, medicínskej diagnostike(ultrazvuk), meteorológii, počítačovej grafike a v mnohých iných.

Trigonometria prispela svojimi počtovými prostriedkami ku skutočnému poznaniu rozmerov zemegule a výrazne ovplyvnila i rozšírila astronomické poznatky.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#trigonometria teoria #trigonometria #HISTORIA CISEL #Trigoniometria #meranie vzdialenosti #pasaty a antipasaty #matematika v medicíne


Odporúčame

Prírodné vedy » Matematika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.016