Trojuholník pojmy

Prírodné vedy » Matematika

Autor: milena (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 26.03.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 247 slov
Počet zobrazení: 3 838
Tlačení: 302
Uložení: 328
Trojuholník pojmy

5.1 VÝŠKA TROJUHOLNÍKA

Výška trojuholníka označuje priamku prechádzajúci vrcholom trojuholníka a kolmú na protiľahlú stranu; všetky tri priamky sa pretínajú v jednom bode, ktorý nazývame ortocentrum. Na výpočet výšku používame napríklad jeden z nasledujúcich vzťahov, ktoré získame vďaka goniometrickým funkciám.
napr.:  ʋa = c.sinβ=b.sinγ
ʋb = a.sinβ=c.sinα
ʋc = b.sinα=a.sinβ
 
5.2 ŤAŽNICA TROJUHOLNÍKA

Ťažnica trojuholníka označuje spojnicu vrcholu so stredom protiľahlej strany. Ťažnice sa označujú ta; tb; tc. V každom trojuholníku ťažnice prechádzajú jedným bodom, tzv. ťažiskom. Ťažisko delí každú ťažnicu v pomere 2:1, pričom dlhšia časť je medzi vrcholom a ťažiskom a kratšia medzi ťažiskom a stredom strany.
 
5.3 OSI STRÁN TROJUHOLNÍKA-OPÍSANÁ KRUŽNICA
Osi strán sú priamky, ktoré prechádzajú stredom strán v trojuholníku a sú na ne kolmé. V každom trojuholníku osi strán prechádzajú jedným bodom, ktorý je zároveň stredom opísanej kružnice trojuholníku, t.j. kružnica, ktorá prechádza jeho troma vrcholmi. V ostrouhlom trojuholníku sa osi strán pretínajú vnútri, v pravouhlom trojuholníku v strede prepony a v tupouhlom trojuholníku sa pretínajú mimo trojuholníka. Pre zistenie polomeru r opísanej kružnice platia vzťahy:
 
5.4 OSI UHLOV TROJUHOLNÍKA-VPÍSANÁ KRUŽNICA
Osi vnútorných uhlov v ľubovoľnom trojuholníku sa pretínajú v jednom bode, ktorý je stredom vpísanej kružnice trojuholníka, t.j. kružnice ležiacej vnútri trojuholníka a dotýkajúcej sa všetkých jeho troch strán.

5.5  STREDNÁ PRIEČKA TROJUHOLNÍKA
Stredná priečka je úsečka, ktorá spája stredy dvoch strán trojuholníka, je rovnobežná s príslušnou stranou, sa rovná polovici strany, s ktorou je rovnobežná. Trojuholník má tri stredné priečky. Tri stredné priečky rozdelia trojuholník na 4 zhodné trojuholníky.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Prírodné vedy » Matematika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.018