Výskyt zlatého rezu

Prírodné vedy » Matematika

Autor: milena (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 26.03.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 480 slov
Počet zobrazení: 3 043
Tlačení: 314
Uložení: 315
Výskyt zlatého rezu
Mohlo by sa nám zdať, že v oblasti ľudskej činnosti stojí matematika a umenie na opačných protipóloch, ba niekedy si až protirečia. Ale aj v matematike je kus umenia. Matematik Sobolev napísal: "Skutočným matematikom je ten, kto úlohu nielen rieši, ale snaží sa vyriešiť ju pekne." Dodnes obdivujeme dokonalosť antického sochárskeho umenia. Jeho krása spočíva v zachovaní proporcií. Antickí sochári tvorili nielen na základe umeleckej intuície, ale i na základe výpočtov. Geometria sa tak stala prostriedkom pre vyjadrenie harmónie tvaru ľudského tela.
 
Zlatý rez je kozmickým zákonom, prejavujúcim sa aj v prírode napríklad v anatómii rastlín, v chémii v kryštalických štruktúrach a zložení zlúčenín, v astronómii, v polohách hviezd. Toto číslo môžeme nájsť v prírode všade. Číslo φ sa považuje sa za najkrajšie číslo v prírode. Už staré národy sa zaujímali o toto číslo a považovali ho za základný kameň prírody. Nazdávali sa, že ho predurčil Tvorca vesmíru. Za najdokonalejší útvar považovali pentagram (obrázok č.2), lebo čiary v ňom sa rozdelia na jednotlivé úsečky podľa zlatého rezu. Mal prívlastky aj magický alebo božský, lebo je najdokonalejším výrazom zlatého rezu. Z tohto dôvodu bol odjakživa pokladaný za symbol krásy a dokonalosti a spájal sa s bohyňou Venušou a posvätným ženstvom. Princíp zlatého rezu sa stal  základom gréckeho umenia. Stredovek povýšil zlatý rez na božský a považoval ho za stelesnenie dokonalosti Božieho diela. Renesanční umelci ho používali ako symbol božskej logiky.
Rovnako ako v umení, tak aj pri ľudských proporciách nájdeme číslo 1,618. Pomer dĺžok nad pásom a pod pásom tvoria zlatý rez. A tieto časti tela môžeme znova rozdeliť na dve časti v pomere 0,618 : 1. Hranicami sú ďalšie dve zúženia na ľudskom tele: krk a noha tesne pod kolenom. Zlatý rez je však statická hodnota. Je to akýsi ideálny priemer a každý človek s ním nie je na milimeter totožný. Okrem toho tiež platí pre akéhosi „obojpohlavného“ človeka, pretože je priemerom hodnôt nameraných u žien i u mužov. V skutočnosti je hodnota 0,618 u mužov trochu menšia a u žien väčšia. Dievčatá by mali mať dlhšie nohy a chlapci v pomere k svojej výške viac vyvinutú hornú hrudnú časť. Stupeň krásy určitej postavy je v tom, ako sa jej proporcie priblížili k priemerným, resp. normálnym proporciám. Individuí s priemernými proporciami je však pomerne málo a u väčšiny ľudí kolísajú okolo tohto priemeru.
 
Metóda zlatého rezu, teda určenie bodu, do ktorého by sa mali umiestňovať hlavné motívy snímok, čím by sa dosiahla pre oko harmonická kompozícia sa využíva i vo fotografii. Fotografia sa dá rozdeliť na základe pravidla tretín na myslené vodorovné a zvislé tretiny. V priesečníkoch úsečiek, ktoré fotografiu na tretiny rozdeľujú, sa nachádzajú štyri zlaté rezy. Človek číta fotografiu po častiach podobne ako knihy zľava doprava a zhora nadol. Najdlhšie sa teda pri fotografií zastaví, ak ju pochopí až po pohľade do zlatého rezu v pravom dolnom rohu. V nasledujúcich kapitolách bude ozrejmený výskyt zlatého rezu v hudbe, architektúre, či maliarstve.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#geometria v prirode #proporcia v umení #matematika geometria v prirode #sloh veda a technika #matematika v maliarstve #zlatý rez


Odporúčame

Prírodné vedy » Matematika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.216