Všeobecné pravidlá pre kritériá deliteľnosti v rôznych číselných sústavách

Prírodné vedy » Matematika

Autor: Chlapec sp-prace (12)
Typ práce: Referát
Dátum: 27.12.2007
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 291 slov
Počet zobrazení: 6 951
Tlačení: 570
Uložení: 473
1. Kritérium deliteľnosti číslom dva v číselných sústavách s nepárnym číselným základom:
V číselných sústavách s nepárnym číselným základom (n = 2k+1) sú čísla deliteľné dvomi práve vtedy, keď je aj ich ciferný súčet deliteľný dvoma (pozri tabuľku).

2. Kritérium deliteľnosti číslom n-1 v číselných sústavách s číselným základom n:
V číselných sústavách s číselným základom n sú čísla deliteľné číslom n-1 práve vtedy, keď je ich ciferný súčet deliteľný číslom n-1. Toto vyplýva z kritérií deliteľnosti číslom n-1 v trojkovej až deviatkovej sústave (pozri tabuľku).

3. Kritérium deliteľnosti deliteľov čísla n v číselných sústavách s číselným základom n:
V číselných sústavách s číselným základom n sú čísla deliteľné deliteľmi čísla n práve vtedy, keď končia 0 alebo konkrétnym deliteľom alebo jeho násobkami až po číslo n (bez n samotného). Toto vyplýva z kritéria deliteľnosti číslom 2 v štvorkovej sústave, z kritérií deliteľností číslami 2 a 3 v šestkovej sústave, z kritérií deliteľností číslami 2 a 4 v osmičkovej sústave a kritéria deliteľnosti číslom 3 v deviatkovej sústave (pozri tabuľku).

4. Kritérium deliteľnosti číslom 6 v rôznych číselných sústavách:
Deliteľnosť šiestimi akéhokoľvek čísla v akejkoľvek číselnej sústave vždy závisí od toho, či je deliteľné dvomi a zároveň tromi.

Deliteľnosť dvomi:
Číselná sústava môže mať číselný základ len nepárny (n=2k+1), kedy podľa prvého bodu platí, že číslo je deliteľné dvomi, keď je jeho ciferný súčet deliteľný dvomi, alebo párny (n=2k), kedy podľa tretieho bodu platí, že číslo je deliteľné dvomi práve vtedy, keď končí 0 alebo 2 alebo ... alebo n-2.

Deliteľnosť tromi:
Číselná sústava môže mať číselný základ n=3k, kedy jeho deliteľnosť závisí na jeho zakončení, alebo n=3k+1, kedy je číslo deliteľné tromi práve vtedy, keď je jeho ciferný súčet deliteľný tromi, alebo n=3k+2, kedy je číslo deliteľné tromi práve vtedy, keď trojka delí aj rozdiel súčtov cifier na párnych a nepárnych miestach.
Zdroj: Martin Slota
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 3.7)

Diskusia: Všeobecné pravidlá pre kritériá deliteľnosti v rôznych číselných sústavách

Pridať nový komentár


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Prírodné vedy » Matematika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.015